Interaktīvais RARZI – Apoloģētiski raksti

E-pasts Drukāt PDF

Skota Hāna Pieaugušo izglītības programma

I PAMATS

1. daļa Skota Hāna atgriešanās ceļš: protestantu mācītājs kļūst par katoli

2. daļa Mans atgriešanās ceļš: Kimberlija Hāna

3. daļa Baznīcas skaistums

4. daļa Bībeles un Baznīca: abas vai neko

 

II PESTĪŠANAS VĒSTURE

5. daļa Viena svētā Ģimene

6. daļa Viena svētā cilts

8. daļa Viena svēta Ķēniņvalsts

III ČETRAS PIEZĪMES PAR BAZNĪCU


IV ATBILDOT UZ IEBILDUMIEM


V SAKRAMENTI

 

Ticība un zinātne

Ticība Dievam pamatota Kardināls Jānis Pujats


 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.