Home

Maģistra darbu aizstāvēšanas grafiks 2017.g. 22. jūnijs

E-pasts Drukāt PDF

Profesionālā maģistra studiju programma "reliģija"

ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs

Maģistra darbu aizstāvēšanas grafiks 2017.g. 22. jūnijs

Komisija:

1.  Asoc. prof. Ž. Narkēviča, Dr. phil. – RARZI direktore (Komisijas priekšsēdētāja)

2.  Asoc. prof. B. Brūdere, Dr. theol.

3.  Asoc. prof.. I. Augškalne, Dr. paed. – RARZI vicedirektore, Ētikas skolotāju asociācijas pārstāve

4.  Viesprof. M. Lācis, Dr. theol., Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapelāns, darba devēju pārstāvis

5.  Lekt. L. Ērgle, Mag. ped., Rīgas Katoļu ģimnāzijas direktora vietniece, Kristīgo skolotāju asociācijas pārstāve

6.  Asoc. prof. I. Trups-Kalne, Dr. psych., RARZI studiju programmu direktore (komisijas sekretāre)

Nr.

Laiks

Studenta vārds, uzvārds

Maģistra darba tēma

Darba vadītājs/

Konsultants

Recenzenti

1.

10.00

Annija Veitnere

Schola cantorum un tās pieredzes piedāvājums Katoļu Baznīcai Latvijā

Asoc. prof. B. Brūdere, Dr. theol./ Asoc. prof.. I. Augškalne, Dr. paed.

Viesprof. M. Lācis, Dr. theol./Viesdoc. I. Rozenbaha, Dr. art.

2.

10.45

Anna Jermakoviča

Marijas Montesori pedagoģijas principi un Edītes Šteinas antropoloģijas aspekti sākumskolas bērnu katehēzē

Asoc. prof. B. Brūdere, Dr. theol./ Asoc. prof.. I. Augškalne, Dr. paed.

Asoc. prof. Ž. Narkēviča, Dr. phil./ Asoc. prof. I. Trups-Kalne

11.30 apspriede

pl. 12.30 rezultātu paziņošana

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI