Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta uzņemšanas noteikumi 2018./2019. studiju gadam

E-pasts Drukāt PDF

 

IZGLĪTO SIRDI UN IZGLĪTO PRĀTU!

Vatikānā un Latvijas Republikā akreditēta augstākās izglītības mācību iestāde

Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI)

2018./2019. studiju gadā uzņem studentus

šādās akreditētā studiju virziena „Reliģija un teoloģija” studiju programmās:

 

 

 

PAMATSTUDIJAS

  • Humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā (3 gadi 3 mēneši) Anketa

Augstākā līmeņa studijas

  • Profesionālais maģistrs reliģijā, kvalifikācija: filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs (2 gadi 6 mēneši) Anketa
  • Profesionālais maģistrs reliģijā, kvalifikācija: pastorālais konsultants (2 gadi 6 mēneši)* Anketa

MŪŽIZGLĪTĪBA

  • Katoliskās teoloģijas pamatkurss (5 mēneši, no septembra līdz janvārim) Anketa
  • Katehētikas pamatkurss (5 mēneši no februāra līdz jūnijam)

     

.

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM

Ar studiju programmu saturu, iesniedzamajiem dokumentiem

un uzņemšanas kārtību

var iepazīties mājas lapā www.rarzi.lv

Pieteikšanās studijām visās studiju programmās

no 2018. gada 22. līdz 24. augustam

Rīgā, Katoļu ielā 16, 2. stāvā RARZI sekretariātā no pl. 10.00-19.00.

Iestājpārrunas sestdien 2018. gada 25. augustā

Katoļu 16, 2. stāvā RARZI birojā no plkst. 10:00

Klausītāji tiek aicināti pieteikties 1. semestra nodarbībām līdz 6. septembrim

RARZI birojā, biroja darba laikā

 

*studiju programma tiks realizēta, ja pieteiksies vismaz 7 studenti

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.