Gaidāmi divu jaunu grāmatu atvēršanas svētki

E-pasts Drukāt PDF

24.July, 2018, 10:22

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts piedāvā lasītājam divas jaunas grāmatas – Svēto Rakstu ekseģēta pr. Valdemara Hrostovska darbu “Pentateihs – Mozus Tora” un kardināla Žana Dnjelū darbu “Kultūra, ko nodeva savējie”.

Pr. Valdemārs Hrostovskis ir pazīstams Vecās Derības speciālists, kas par Svēto Rakstu pētniecību 2014. gadā saņēma Jozefa Racingera balvu. Šī grāmata būs noderīga visiem, kas vēlās labāk iepazīt un saprast Svētos Rakstus. Grāmatas latviešu izdevumu sagatavoja Astra Feldmane, zinātnisko redakciju veica Terēza Druka un pr. Modris Lācis.

Savukārt kardināla Danjelū grāmata “Kultūra, ko nodeva savējie” ir autora pārdomas par intelektuāļu atbildību un nozīmi mūsdienu kultūrā, ko slavenais teologs un patristikas pētnieks sarakstīja divus gadus pirms savas nāves.  Grāmatas ievadu ir sarakstījis pr. Andris Marija Jerumanis, kurā viņš iepazīstina latviešu lasītāju ar kardināla Danjelū izcilo personību un atklāj šīs nelielās grāmatas garīgo vērtību: “Mūsu priekšā ir grāmata, kuras autors ir viens no nozīmīgākajiem 20. gs. katoļu inteliģences pārstāvjiem ne tikai Francijā, bet pasaulē ― kardināls Žans Danjelū. Tajā runāts par kultūras nozīmi, par to, cik svarīga ir cilvēces atmiņa, lai labāk saprastu cilvēku, viņa noslēpumu un neizmērojamo cieņu, tāpēc tā īpaši nepieciešama šodien, kad cilvēce atmiņām par savu pagātni ļauj nogrimt aizmirstībā, priekšroku dodot tagadnei, lai dzīvi dzīvotu hēdonistiskā veidā, baudot attiecīgo brīdi.”

Grāmatas latviešu izdevumu sagatavoja tulkotāja Anita Piziča, redaktors Arturs Hansons, zinātniskais redaktors pr. Modris Lācis. Abām grāmatām vāka dizainu izstrādāja māksliniece Līga Krēže.

Grāmatu atvēršana notiks 4. augustā Rīgas Sv. Franciska baznīcā Katoļu ielā 16 pēc Svētās Mises, kas sāksies plkst. 14.00. Svēto Misi svinēs pr. Modris Lācis.

Visi laipni aicināti!

Žanete Narkēviča

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.