Semināra katehētiem un kristīgiem skolotājiem „Garīgais impulss 8” atskaņas

Drukāt

 

 

Skolēnu brīvdienu nedēļas nogalē katehēti un kristīgās mācības skolotāji no visiem  Latvijas reģioniem pulcējās kārtējā seminārā “Garīgais Impulss 8”.

Šogad seminārā tika akcentēta katehēzes un kristīgās mācības loma Baznīcas evaņģelizācijas misijā un katehēta/ kristīgās mācības skolotāja personības īpašā nozīme ikvienā katehēzes procesa posmā. Tieši viņa cilvēciskās un kristietim raksturīgās īpašības aktualizē skolēnu zināšanas un padara tās dzīvas.  (Vispārējais Katehēzes Direktorijs 156)

Īpaša dāvana katehētiem bija Iestiprināšanas Sakramenta mācību programma, kura izraisīja dzīvas debates par tās pielietošanas nozīmīgumu, iespējām un izaicinājumiem. Apzinoties gan grūtības, gan izaicinājumus konkrētās draudzēs, tomēr vienprātīgs bija atzinums – Iestiprināšanas Sakramenta programma pamatīgi padziļina Iestiprināšanas Sakramenta nozīmes izpratni un ir nopietns solis efektīvas, sistēmiskas un pēctecīgas katehēzes īstenošanas virzienā.

RARZI docētājas Ingrīda Trups-Kalne un māsa Sofija demonstrēja kompetenču pieejas principu integrēšanas iespējas konkrētās Iestiprināšanas Sakramenta mācību programmas tēmās, par ko liela pateicība no dalībnieku puses: “Ingrīdas un māsas Sofijas kopdarbs mērķtiecīgs, jēgpilns, strukturēts, vadīts pamīšus un papildinot vienai otru. Labi savienojams gan valsts skolās, gan draudzēs”.

Dalībnieku pateicības vārdi arī priesterim Andrim Ševelim MIC par izcilajām un noderīgajām lekcijām, par iedrošinājumu un uzmundrinājumu “iet dziļumā”.

Īpašais paldies semināra uzticamajam līdzgaitniekam priesterim Aleksandram Stepanovam par garīgo stiprinājumu turpmākajam darbam un kalpošanai ikdienā.

Šoreiz seminārs mājvietu rada Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta un Latvijas Starpdiecēžu garīgā semināra telpās, par ko pateicība to vadītājiem Žanetei Narkēvičai un priesterim Imantam Medveckim MIC.

Semināra dalībnieki ļoti augsti novērtēja šo iespēju būt reizē gan ļoti akadēmiskā, gan dziļi garīgā un mājīgā vidē.

Pozitīvas emocijas, jauna pieredze un iepazīšanās, pārrunas, labvēlīga gaisotne, garīgs stiprinājums, uzmundrinājums, zināšanu dziļums – tā semināra dalībnieki raksturoja šo, nu jau astoto semināru “Garīgais Impulss”.

Semināru noslēdza dalībnieku pateicība par iestiprināšanas Sakramenta programmu,  vēlējumi turpināt iesākto un kopīgi sekmēt Iestiprināšanas Sakramenta programmas iedzīvināšanu katehēzes procesā.

Semināra “Garīgais Impulss” organizatore Lolita Ērgle

 

Pasākumu atbalstīja 

un Latvijas Kristīgo skolotāju asociācija

 

Foto mirkļi no seminārā “Garīgais Impulss 8”: