Drosmīga līdzdalība Baznīcas misijā

E-pasts Drukāt PDF

 

 

Pavasara brīvlaika nedēļas nogalē katehēti un kristīgās mācības skolotāji pulcējās uz izglītojošu semināru „Ceļā no mācīšanās par ticību uz darbošanos ticībā”. Seminārs notika RARZI Katehēzes metodiskā centra uzsāktajā semināru cikla par pusaudžu katehēzi Iestiprināšanas sakramenta saņemšanai ietvaros. Šoreiz seminārs bija veltīts pusaudžu morālās formācijās veicināšanai katehēzē.

Semināra mērķis bija sekmēt daudzveidīgu metožu izmantošanu katehēzes nodarbībās, lai katehēzes dalībnieki nebūtu tikai pasīvi klausītāji, bet gan aktīvi un apzinīgi katehēzes dalībnieki.

Priekšnoteikums efektīvu metožu izvēlei ir attiecīgā vecumposma (šoreiz pusaudžu) iezīmju un īpatnību atpazīšana. Te lieti noderēja Ingrīdas Trups -Kalnes teorētiskais pusaudžu vecumposma raksturojums, kā arī priestera Pētera Skudras novērotais un piedzīvotais Pasaules Jauniešu dienās Panamā.

Savukārt māsas Sofijas vēsts atslēgas vārds bija “attiecības ar Dievu”, jo tieši attiecības ar Dievu ir augstas morāles noteicošais faktors. Lolita Ērgle turpināja māsas Sofijas aizsākto tēmu, piedāvājot konkrētas metodes un soļus kā veicināt katehēzes dalībnieku attiecības ar Dievu katehēzes nodarbībās, veidojot atbilstošu vidi un noskaņojumu.

Priesteris Aleksandrs Stepanovs norādīja uz daudzajām grūtībām, ar kurām sastopas Baznīca un iedrošināja katehētus un skolotājus droši stāvēt pretī izaicinājumiem un atpazīt apstākļus, kas ir šo izaicinājumu dziļākie cēloņi, proti, lasīt laika zīmes. (Vispārējais katehēzes direktorijs 32).

Šajā uzdevumā spēku un drosmi dot kopības sajūta, apzināšanās, ka neesi viens, ka arī citi brāļi un māsas sastopas ar līdzīgiem izaicinājumiem un kopīgi tos spējam pārvarēt. Līdzās izglītojošajam aspektam, tā arī ir semināra pienesuma vērtīgākā daļa – kopības veicināšana un impulss drosmīgai līdzdalībai Baznīcas misijā.

Paldies visiem semināra dalībniekiem, kuri pulcējas no dažādiem Latvijas reģioniem un nodarbību vadītājiem par dalīšanos savās zināšanās, pieredzē un praksē.

Uz tikšanos nākamajā seminārā rudens pusē!

 


   

 

 

 

 

 

 

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.