Katoļu studentu diena 2019

E-pasts Drukāt PDF

 

“Kristus ir dzīvs! Viņš ir mūsu cerība un visskaistākā šīs pasaules jaunība.”

Katoļu studentu dienas zinātniskā konference

11. maijs, sestdiena

Rīgas Teoloģijas institūts un Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts aicina studentus, absolventus un docētājus uz Katoļu studentu dienu 11. maijā abu institūtu kopīgajās mājās Katoļu ielā 16.

Šogad studentu dienai, kas šādā formātā noris jau desmito gadu garīgo noskaņu iekrāso pāvesta Franciska nesenā viesošanās Latvijā un viņa aicinājums uz patiesu un dziļu ticību, ko nespēj skart šī laika satricinājumi. Tāpēc par studentu dienas moto ir izvēlēti pāvesta Franciska vārdi no Apustuliskā pamudinājuma Christus vivit: “Kristus ir dzīvs! Viņš ir mūsu cerība un visskaistākā šīs pasaules jaunība.” Zīmīgi, ka studentu diena norisināsies īsi pirms Svētā Krēsla Cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekta Viņa Eminences kardināla Petera Turksona viesošanās Latvijā sakarā ar Baznīcas sociālās mācības kompendija tulkojuma latviešu valodā prezentāciju.

Uz plenārsēdi esam aicinājuši: dominikāņu tēvu Sergeju Ivanovu OP, prof. Benasu Uleviču (Kauņas Vitauta Dižā Universitāte), un RARZI docētājas Ingrīdu Trups-Kalni un m. Inesi Ievu Lietavieti.

Programma:

10.00 Svētā Mise (Sv. Franciska baznīca) celebrē bīskaps Viktors Stulpins

Pēc Svētās Mises RARZI studentiem diplomu izsniegšana.

11.15 Reģistrācija (Vecā kapela)

11.30 Plenārsēde (Vecā kapela) vada prof. Māra Kiope

13.00 Pusdienas (Refektorijs)

14.00 Darbs sekcijās (Lekciju telpas)

15.30 Kafijas pauze (Studentu telpa)

16.00 Sekciju darba kopsavilkums, konferences noslēgums (Vecā kapela)

16.30 Vesperes (dārzā pie Dievmātes)

Pieteikšanās:

Aicinām studentus pieteikties Teoloģijas, Filozofijas un Sociālo Zinātņu sekcijās ar referātiem! Referāta pieteikšana Katoļu studentu dienas konferencei

Aicinām visus pieteikties elektroniski. https://ej.uz/ksdregistracija un līdz 7. maijam iemaksāt dalības maksu RARZI kontā. https://ej.uz/rarzirekviziti

Dalības maksa: 5.00 eiro (Dalības maksā ietilpst pusdienas un kafijas pauze)

 

RARZI, RTI un Studentu pašpārvalde

Kontakti: Arsēnijs 26595411

RARZI: 29524484

Atbalsta:

 

 

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.