RARZI KATEHĒZE AGLONĀ

E-pasts Drukāt PDF

 

Šogad Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta katehēzes moto ir “Jaunība nav vienkārši laika posms; tā ir dvēseles stāvoklis”. (Christus Vivit 34). Katehēzes iedvesmas avots ir pāvesta Franciska pēcsinodālā eksortācija “Kristus ir dzīvs” (Christus Vivit) (25.03.2019.), kas veltīta jauniešiem un visai Dieva tautai. Dokumentā pāvests runā par jauniešiem un viņu vietu Baznīcā, kā arī par vecāko paaudzi, kas ir aicināta būt līdzās jaunajiem cilvēkiem, tos iedrošinot pieņemt izaicinājumus, nebaidoties kļūdīties. Valoda, kuru jaunieši saprot, ir valoda, kas izstaro dzīvi un ir par un ar jauniešiem. Tādējādi auglīgas un savstarpējas cieņas caurstrāvotas starppaaudžu attiecības un sadarbība nemitīgi Baznīcu uztur jaunu. Pāvests piebilst, ka plaisa starp paaudzēm nekad nav devusi, un nedos labumu pasaulei. Tāpēc viņš atgādina, cik svarīgi būt attiecībās ar vecāko paaudzi, lai gūtu gudrību un labumu no viņu pieredzes.

Katehēze notiks Aglonas bazilika kriptā 14. augustā plkst.14.00-16.00.

Priesteris Pēteris Skudra ieskatīsies dziļāk pāvesta dokumentā „Kristus ir dzīvs” un atklās pāvesta Franciska pasludinātās trīs lielās patiesības.

Dr. Ingrīda Trups-Kalne un Dr. Sofija Ošmjanska (māsa Sofija) dokumenta gaismā aplūkos tēmu „Veselīgas reliģiozitātes nozīme ceļā uz ticības briedumu”.

Dr. Manuels Fernandezs dalīsies pieredzē, kā praktiski izpaužas jauniešu un vecākās paaudzes cieņas un savstarpējas uzticēšanās attiecības Baznīcā un ikdienas dzīvē.

Katehēzi bagātinās un mirkļus pārdomām radīs burvīgas flautas mūzikas skaņas Dr. Manuela Fernandeza izpildījumā.

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.