ATSKATS UZ RARZI KATEHĒZI AGLONĀ

E-pasts Drukāt PDF

 

Vēl dzīvojam Jaunavas Marijas Aglonas Dievmātes svētku noskaņā. Tāpēc gribas dalīties ar īsu atskatu par RARZI katehēzi Bazilikas kriptā 14. augustā.

Katehēzes moto bija “Jaunība nav vienkārši laika posms; tā ir dvēseles stāvoklis”. (Christus Vivit 34). Tās vadmotīvs bija dažādu paaudžu attiecības gan draudzē, gan ikdienā. Lektori norādīja un uzsvēra, cik nozīmīgas un savstarpēji bagātinošas ir uzticības un savstarpējas cieņas piepildītas dažādu paaudžu attiecības.

Katrs vecuma posms ir unikāls un bagāts un ir aicināts nenoslēgties sevī, bet, savstarpēji sadarbojoties, bagātināties, tādējādi ceļot un stiprinot draudzi un Baznīcu. Kā norādīja Manuels Fernandezs, jaunā Nācaretes meitene Marija, saņēmusi eņģeļa vēstījumu, tūdaļ steidzās pie savos jau gados ne tik jaunās radinieces Elizabetes. Šajā tikšanās reizē dzima Svētā Gara piepildītais Magnificat dziedājums. Evaņģēlijs brīnišķīgi apraksta šo dažādā vecuma sieviešu neaizmirstamo tikšanos. (Lk1, 38-55).

Priesteris Pēteris Skudra un Velta Skolmeistere savu ieskatu dokumentā Christus Vivit noslēdza ar iedvesmojošiem vārdiem, proti, vecākai paaudzei ir sapņi, jaunākai – vīzija kā šos sapņus īstenot dzīvē.

Ingrīda Trups-Kalne un māsa Sofija aplūkoja jautājumu par veselīgas reliģiozitātes nozīmi ceļā uz ticības briedumu gan no teoloģijas, gan psiholoģijas skatupunkta, izcili papildinot viena otru un dodot integrālu skatījumu uz šo ļoti aktuālo jautājumu.

Īpašu gaisotni radīja muzikālas pauzes Manuela Fernandeza (flauta) un Modra Baumaņa (ģitāra) izpildījumā, par ko īpašs paldies viņiem.

Izsaku sirsnīgu pateicību visiem katehēzes dalībniekiem par atsaucību un nesavtīgo ieguldījumu svētku daudzveidīgās programmas bagātināšanā gan RARZI, gan klausītāju vārdā.

 

RARZI Katehēzes metodiskā centra vadītāja Lolita Ērgle

Foto: Andris Ērglis

   

   

   

   

 

 

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.