Aizlūgumi par mirušajiem novembrī

Drukāt

 

Novembris ir mirušajiem veltīts mēnesis, ievērojot tradīciju visas RARZI Svētās Mises, kas tiks svinētas novembrī, tiks upurētas mirušajiem RARZI studentiem, darbiniekiem, RARZI studentu, absolventu un darbinieku tuviniekiem, kas  ir aizgājuši mūžībā.

Lai to īstenotu, piedāvājam svinēt RARZI Svētā Mises novembrī par šādiem nodomiem:

1. novembrī Svētā Mise tiks svinēta par mirušajiem RARZI docētājiem, studentiem, absolventiem un darbiniekiem.

8. novembrī Svētā Mise tiks svinēta par visu RARZI programmu pirmo kursu studentu un mūžizglītības studentu mirušajiem tuviniekiem.

15. novembrī Svētā Mise tiks svinēta par visu RARZI programmu otro, trešo un ceturto kursu studentu mirušajiem tuviniekiem. Svētā Mise būs latīņu valodā.

22. novembrī Svētā Mise tiks svinēta par RARZI docētāju un darbinieku mirušajiem tuviniekiem.

29. novembrī Svētā Mise tiks svinēta par RARZI absolventu mirušajiem tuviniekiem.