Labā Gana katehētes viesojas RARZI

Drukāt

 

Sestdien ierasto studiju dienu RARZI bagātināja 14 dedzīgu, pašaizliedzīgu, enerģisku un bērnus mīlošu katehētu klātbūtne. Katehētes bija ieradušās no Daugavpils, Preiļiem, Barkavas, Bebrenes, Saldus, Jūrmalas, Cēsīm, Aizkraukles un Rīgas, lai saņemtu apliecības par vairāku gadu garumā iegūto formāciju kursos, apgūstot Labā Gana katehēzes metodi 3 - 6 gadus un 6-9 gadus veciem bērniem.

Līdzās nopietnam darbam kursos, tika gatavotas telpas ātrijam un nepieciešamie daudzveidīgie materiāli tā iekārtošanai, kā arī uzskates līdzekļi nodarbību īstenošanai. Katehētes atzina, ka nebūtu iespējams to paveikt vienam cilvēkam, tāpēc šajā darbā iesaistījās un atbalstīja gan darba kolēģi, gan arī ģimenes locekļi: krāsoja, veidoja, gatavoja, deva radošus padomus, uc.  Katehētes to atceras kā grūtu sagatavošanās posmu, bet reizē arī kā ļoti radošu, garīgi bagātu un ģimeni vienojošu laiku.

Katrai katehētei bija savs īpašais stāts gan par gatavošanās periodu, gan regulārajām katehēzes nodarbībām, kā arī par bērnu un savu ieguvumu. Vienojošais impulss uzsākt Labā Gana katehēzi bija „Kā veicināt bērna dzīvu ticību, viņa ticības izaugsmi?”

Visus neatkārtojamos stāstus caurvija trīs nozīmīgākie pavedieni – prieks, dziļums un izpratne par Liturģiju. Labā Gana katehēzes metode dod iespēju katehētam kopā ar bērnu iet dziļumā un veidot dzīvas attiecības ar Dievu, kas savukārt nes prieku, apmierinājumu un izpratni par katru žestu Svētajā Misē.

Līdzās katehētu pieredzei gribu piebilst, ka Labā Gana katehēze, kas ir balstīta  Marijas Montesori pedagoģijas principos, ir sistēmiskas pieejas katehēzei vissvarīgākais posms - fundaments, uz kura tālāk tiks būvēta turpmākā katehēze un bērna ticības dzīve.

Pirmajai bērna reliģiskai pieredzei ir jābūt mīlestības pieredzei. Bērna morālā dzīve tiek veidota uz tās realitātes pamata, kura ir saņemta priekā un iemīlēta. Vēsts, kas ir saņemta agrā bērnībā, kļūst par viņa turpmākās dzīves pamatu un tai ir spēcīga ietekme uz turpmāko bērna attīstību un uzvedības modeli.

Vēlreiz gribu izteikt apbrīnu un pateicību katehētēm par viņu nesavtīgo ieguldījumu un pienesumu bērnu katoliskās izglītības jomā, līdz ar to Katoliskās baznīcas Latvijā atjaunotnes un izaugsmes ceļā.

 

Lolita Ērgle, RARZI Katehēzes metodiskais centrs

Attēlos bērnu zīmējumi no Labā Gana katehēzes nodarbībām.