aktualitātes
aktualitates.gif
2008(2)  2009(7)  2010(6)  2011(22)  2012(40)  2013(51)  2014(55)  2015(49)  2016(32)  2017(26)  2018(39)  2019(23)  
2019.20.09
Svētās Terēzes no Bērna Jēzus un no Svētā Vaiga - RARZI aizbildnes svētki

Video formātā prof. B.Brūderes referāts

 

2019.19.09
Pieteikšanās semināram "Seksualitāte un garīgums: teoloģiskie un psiholoģiskie aspekti"

Seksualitāte un garīgums – mijiedarbība vai traucēklis?

Garīgums un seksualitāte šķiet viena no otras ļoti attālas, reti kad tās tiek pieminētas vienā sarunā. To mijiedarbība un integrācija nav viegli izprotama un vēl grūtāk – īstenojama, jo īpaši spriedzes apstākļos. Tomēr personas iekšējā integrācija balstās dialogā un harmonijā starp visiem personības aspektiem un līmeņiem. Kā seksualitāte, tā personas atvērtība garīgumam slēpj sevī apbrīnojamu spēka potenciālu, saņemtu no Radītāja. Tāpēc ir svarīgi runāt par abām dimensijām kā savstarpēji saistītām realitātēm, jo tās veido integrālu veselumu cilvēka vajadzību un vērtību pasaulē.

Šādu sarunu piedāvā Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts, aicinot uz starpdisciplināru semināru "Seksualitāte un garīgums: teoloģiskie un psiholoģiskie aspekti". Tas notiks 2019. gada 10. oktobrī (18:00-21:00), Katoļu ielā 16 (Vecajā kapelā). Seminārs tiek organizēts ar mērķi piedāvāt tālākizglītības iespējas pastorālā darba veicējiem, garīdzniekiem, psihiskās veselības aprūpes un sociālās jomas profesionāļiem, kā arī citiem klausītājiem, kuriem interesē teoloģijas un psiholoģijas starpdisciplinārā dialoga jautājumi. Seminārs veidos domu pltaformu dažādu viedokļu apmaiņai, kuras mērķis ir meklēt iespējas, kā integrētā veidā sniegt psiholoģisko un pastorālo palīdzību situācijās, kurās cilvēki saskaras ar savas seksualitātes ievainotību.

Paneļdiskusijā piedalīsies psiholoģijas un teoloģijas jomu profesionāļi (RARZI profesore, teoloģe Baiba Brūdere, psihologs Marks Jermaks, Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs, Baltijas Pastorālā institūta pasniedzējs Edgars Mažis un sertificēta ģimenes psihoterapeite Kristīne Maže. Diskusiju vadīs jezuītu tēvs Jānis Meļņikovs un psiholoģe Inese Lietaviete.

Lūdzam pieteikties caur saiti: https://forms.gle/d6wJix7Li6vzEi6FA

Dalības maksa – 10 eiro (ar pārskaitījumu līdz 7. oktobrim), vai arī 15 eiro pasākuma dienā. Būs iespēja saņemt tālākizglītības apliecību par dalību seminārā.

i – bankas saīsinājums – LPU FILIĀLE RARZI

LV 22LV25HABA0001408056042

 

2019.18.09
„Mana Pirmā Svētā Komūnija”. Mācību grāmatas

Tā kā ir sācies jaunais mācību gads priesteri un katehēti ir aicināti iegādāties RARZI bibliotēkā mācību grāmatu skolēniem „Mana Pirmā Svētā Komūnija”. Mācību grāmatas cena ir 5.00 EUR. Skolēnu darba burtnīca ir atrodama elektroniskā formātā ŠEIT . Tādējādi darba burtnīcu ir iespējams printēt un pavairot vajadzīgajā daudzumā.

Katehēzes metodiskā centra


2019.02.09
Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta uzņemšanas noteikumi 2019./2020. studiju gadam

IZGLĪTO SIRDI UN IZGLĪTO PRĀTU!

Vatikānā un Latvijas Republikā akreditēta augstākās izglītības mācību iestāde

Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI)

2019./2020. studiju gadā uzņem studentus

šādās akreditētā studiju virziena „Reliģija un teoloģija” studiju programmās:

 

PAMATSTUDIJAS

Humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā (3 gadi 3 mēneši) Anketa

Augstākā līmeņa studijas

Profesionālais maģistrs reliģijā, kvalifikācija: filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs (2 gadi 6 mēneši) Anketa
Profesionālais maģistrs reliģijā, kvalifikācija: pastorālais konsultants (2 gadi 6 mēneši)* Anketa

MŪŽIZGLĪTĪBA

Katoliskās teoloģijas pamatkurss (5 mēneši, no septembra līdz janvārim) Anketa

Katehētikas pamatkurss (programma šobrīd tiek modificētā)

 

.

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM

Ar studiju programmu saturu, iesniedzamajiem dokumentiem

un uzņemšanas kārtību

var iepazīties mājas lapā www.rarzi.lv

Pieteikšanās studijām visās studiju programmās

līdz 06. septembrim!

RARZI birojā Rīgā, Katoļu ielā 16, 2. stāvā, lietvedes kabinetā no pl. 9-16

Dokumentus var iesniegt arī elektroniski (ieskenētā vai nofotografētā veidā), nosūtot uz e-pastu rarzi@apollo.lv (dokumentu oriģināli jāuzrāda pārrunu dienā)

Iestājpārrunas piektdien 2019. gada 6.09.

Katoļu 16, 2. stāvā RARZI birojā, direktores kabinetā no plkst. 14:00 (ar pierakstu)

Klausītāji tiek aicināti pieteikties 1. semestra nodarbībām līdz 5. septembrim

RARZI birojā, biroja darba laikā

Studiju sākums 6. septembrī ar Svēto Misi pl.16.30 Sv.Franciska baznīcā.

 

 

2019.27.08
Kā komunicēt ar jaunieti šodien? Konference lajiem un garīdzniekiem

Konferences mērķis: Veicināt laju un garīdznieku sadarbību ar jauniešiem.

Konferences rīkotāji: Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta Katehēzes metodiskais centrs un Vidzemes katoļu jauniešu centrs sadarbībā ar Jauniešu Pastorālo māju, Radio Marija Latvija, jauniešu biedrību Oasis un kultūras un mākslas centru “Nātre”.

Konferences mērķauditorija: Priesteri, esošie un potenciālie jauniešu līderi, draudžu aktīvisti, katehēti un skolotāji.

Konferences norises laiks: 27.09. plkst.18.00 – 20.00 un 28.09.plkst.9.00-17.00.

Konferences norises vieta: Rīga, Katoļu iela 16, RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS (RARZI), LATVIJAS STARPDIECĒŽU AUGSTĀKAIS GARĪGAIS SEMINĀRS.

Konferences dalības maksa: 20.00 EUR.

Konferences dalībnieki saņems apliecību par 16 stundu izglītības programmu.

Konferenci atbalsta: kopiena Bonifatius werk, Latvijas kristīgo skolotāju asociācija, Ezītis Miglā

Programma:

Piektdiena, 27. septembris

KAS IR JAUNIETIS? // 18:00 – 21:00

17:30 – 18:00 Reģistrācija un kafijas pauze

18:00 – 18:15/ KONFERENCES ATKLĀŠANA

18:15- 18:30 Jaunietis Latvijas un Eiropas izpratnē, darbs ar jauniešiem dažādās valstīs

Anna Īviņa, Izglītības un zinātnes ministrijas politikas iniciatīvu un attīstības departamenta projektu koordinatore, Jaunatnes darbiniece

 

18:30 – 18:45 Jaunietis pedagoga acīm

Iveta Neilande, Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas matemātikas skolotāja, Bauskas luterāņu draudzes svētdienas skolotāja

18: 45 - 19:00 Jaunieši ir! Jauniešu ar īpašām vajadzībām integrācija

Diāna Mekša, Daudzfunkcionālā centra “Solis augšup” vadītāja, sociālais rehabilitētājs

19:10 – 19:50 Jaunieši un jaunība. Teoloģiski antropoloģisks skatījums

Pr. Kristiāns Novals (Christian Noval), Dr. Theol., Kopenhāgenas diecēzes katehēzes centrs

 

19:50 - 20:00 Pirmās dienas noslēgums

 

Sestdiena, 28. septembris

KĀ KOMUNICĒT AR JAUNIETI ŠODIEN? // 9:00 – 18:00

9:00 – 9:30 rīta kafija, darbosies RARZI grāmatu galds

9:30 – 9:50 Rīta lūgšana, programmas īss izklāsts

 

10:10 - 10:30 KOMUNIKĀCIJA. Kas tas ir?

Maija Krastiņa, komunikācijas konsultante jaunuzņēmumiem

 

10: 30 – 11:30 PAAUDŽU BĒRNI. X, Y, Z paaudžu atšķirības

11:40 – 12:40 Dalīšanās ticības pieredzē ar jauniešiem mūsdienās: ‘Tweeting with God’ un ‘Online with saints’ pieredze

Dr. Mišels Remerī (Michel Remery), Jauniešu kalpošanas nacionālais pārstāvis Luksemburgā, interaktīvu multimediju iniciatīvu ‘Tweeting with God’ un ‘Online with saints’ autors

 

12:40 – 13:50  PUSDIENAS

13:50 – 14:00 Oasis jauniešu vadīta lūgšana

14:00 – 14:30 Jaunietis – līderis. Maltas pieredze

Pr. Rūbens Gauči (Reuben Gauci) starptautiska katoļu jauniešu kustība - ZAK

14:30 – 15:00 Jaunietis – līderis. Latvijas piemēri

 • Anastasija Ciesa un Krista Kristiāna Kristapsone Kultūras un mākslas centrs “Nātre”, Dobeles Luterāņu draudzes jauniešu grupa, darbs ar jauniešiem programmā “Proti un dari”
 • Edgars Svētiņš Zemnieku saimniecība “Dimzēni”
 • Pr. Arnis Maziļevskis Vissvētākās jaunavas Marijas no Nazaretes Baznīcas mātes kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola, Jauniešu biedrība “Oasis”

 

15:10 – 16:15  Darba grupas  “6 REALITĀTES STĀSTI”

1. Jauniešu iedvesmošana un iedrošināšana.  GoBeyond pieredzes stāsts

2. Jauniešu aktīva līdzdalība dažādu aktivitāšu organizēšanā

3. Līdzekļu piesaiste jaunatnes darbam

4. Jauniešu iesaiste draudzes dzīvē

5. Neformālā izglītība

6. Itālijas Oratorijas - piemērs jauniešu iesaistei bērnu aktivitāšu veidošanā draudzē

Claudio Rivera RBS asociētais profesors, GoBeyond līdzdibinātājs

Fr. Reuben Gauci international Youth Catholic action – ZAK

Dace Bērziņa
Jaunatnes  starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore

Lūkass Balodis,

Laura Balode

Ogres Trīsvienības baptistu draudze

Lauma Žubule

Neformālās izglītības trenere

Marko Colombo Karmela ekleziālā kustība

16:15 – 16:45 Darba grupu prezentācijas

16:45 – 17:00 KONFERENCES NOSLĒGUMS

 • garīdznieka svētība
 • Oasis jauniešu vadīta lūgšana

17:00 – 18:00 tīklošanās un sarunas brīvā atmosfērā

____________________________________________________________________________

Septembra beigās Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) Katehēzes metodiskais centrs un Vidzemes Katoļu jauniešu centrs sadarbībā ar Jauniešu pastorālo māju, Radio Marija Latvija, jauniešu nometni "Oasis" un kultūras un mākslas centru “Nātre” Rīgā organizēs starptautisku konferenci lajiem un garīdzniekiem “Kā komunicēt ar jaunieti šodien?”. Pasākums notiks no piektdienas, 27. septembra, vakara līdz sestdienas, 28. septembra, vakaram Rīgā, Katoļu ielā 16.

Konference ir paredzēta priesteriem, esošiem un potenciālajiem jauniešu līderiem, kā arī draudžu aktīvistiem, katehētiem un skolotājiem, lai iedrošinātu ikvienu nebaidīties strādāt ar jauniešiem. Savukārt tiem, kuri jau strādā ar jauniešiem, konference būs lieliska iespēja iepazīt starptautisku pieredzi.

Konference tiks atklāta 27. septembrī pl. 18 un divu dienu laikā tiks skatīti jautājumi par to, kas vispār ir jaunietis, kā ar jaunieti komunicēt, kā viņa potenciālu, zināšanas un prasmes izmantot draudzes dzīvē. Pasākuma laikā paralēli uzrunām būs iespēja noskatīties dažādus video materiālus, uzklausīt pieredzes stāstus, piedalīties darbnīcās, saprast, ko nozīmē x, y un citu paaudžu bērni, kā arī iegūt citus impulsus turpmākajam darbam.

Konferencē piedalīsies un pieredzē dalīsies gan Latvijas pārstāvji, gan arī, piemēram, jaunieši no Maltas kustības “ZAK”, kuras ietvaros jaunieši iziet līderu apmācību un pēc tam paši kļūst par līderiem jaunākajiem. Konferencē uzrunas sacīs priesteris Kristians Novals (Christian Noval) no Dānijas, kas piedāvās teoloģiski antropoloģisku skatījumu uz jauniešiem. Tāpat konferencē piedalīsies priesteris Mišels Remeri (Michel Remeri), holandietis, kas patlaban kalpo Luksemburgā. Viņš ir bijis Eiropas Bīskapu konferenču padomes sekretārs, bet daudz enerģijas iegulda projektos, kas veltīti jauniešiem. Viens no šiem projektiem ir grāmata “Tweeting with God”, kas nu jau kļuvusi par bestselleru un ir izdota vairākās valodās. Patlaban top grāmatas tulkojums latviešu valodā.

Konferences dalības maksa ir 20 eiro. Pasākuma dalībnieki saņems apliecību par 16 stundu izglītības programmu. Lai pieteiktos konferencei, jāreģistrējas šeit.

Konferenci atbalsta organizācija “Bonifatiuswerk”, Latvijas Kristīgo skolotāju asociācija un "Ezītis miglā".

LRKB IC

 

2019.16.08
ATSKATS UZ RARZI KATEHĒZI AGLONĀ

Vēl dzīvojam Jaunavas Marijas Aglonas Dievmātes svētku noskaņā. Tāpēc gribas dalīties ar īsu atskatu par RARZI katehēzi Bazilikas kriptā 14. augustā.

Katehēzes moto bija “Jaunība nav vienkārši laika posms; tā ir dvēseles stāvoklis”. (Christus Vivit 34). Tās vadmotīvs bija dažādu paaudžu attiecības gan draudzē, gan ikdienā. Lektori norādīja un uzsvēra, cik nozīmīgas un savstarpēji bagātinošas ir uzticības un savstarpējas cieņas piepildītas dažādu paaudžu attiecības.

Katrs vecuma posms ir unikāls un bagāts un ir aicināts nenoslēgties sevī, bet, savstarpēji sadarbojoties, bagātināties, tādējādi ceļot un stiprinot draudzi un Baznīcu. Kā norādīja Manuels Fernandezs, jaunā Nācaretes meitene Marija, saņēmusi eņģeļa vēstījumu, tūdaļ steidzās pie savos jau gados ne tik jaunās radinieces Elizabetes. Šajā tikšanās reizē dzima Svētā Gara piepildītais Magnificat dziedājums. Evaņģēlijs brīnišķīgi apraksta šo dažādā vecuma sieviešu neaizmirstamo tikšanos. (Lk1, 38-55).

Priesteris Pēteris Skudra un Velta Skolmeistere savu ieskatu dokumentā Christus Vivit noslēdza ar iedvesmojošiem vārdiem, proti, vecākai paaudzei ir sapņi, jaunākai – vīzija kā šos sapņus īstenot dzīvē.

Ingrīda Trups-Kalne un māsa Sofija aplūkoja jautājumu par veselīgas reliģiozitātes nozīmi ceļā uz ticības briedumu gan no teoloģijas, gan psiholoģijas skatupunkta, izcili papildinot viena otru un dodot integrālu skatījumu uz šo ļoti aktuālo jautājumu.

Īpašu gaisotni radīja muzikālas pauzes Manuela Fernandeza (flauta) un Modra Baumaņa (ģitāra) izpildījumā, par ko īpašs paldies viņiem.

Izsaku sirsnīgu pateicību visiem katehēzes dalībniekiem par atsaucību un nesavtīgo ieguldījumu svētku daudzveidīgās programmas bagātināšanā gan RARZI, gan klausītāju vārdā.

 

RARZI Katehēzes metodiskā centra vadītāja Lolita Ērgle

Foto: Andris Ērglis


 

2019.22.07
Liturģiskās mūzikas vasaras akadēmija

Reģistrācija: https://ej.uz/liturgiskasmuzikas

2019.01.07
RARZI KATEHĒZE AGLONĀ

Šogad Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta katehēzes moto ir “Jaunība nav vienkārši laika posms; tā ir dvēseles stāvoklis”. (Christus Vivit 34). Katehēzes iedvesmas avots ir pāvesta Franciska pēcsinodālā eksortācija “Kristus ir dzīvs” (Christus Vivit) (25.03.2019.), kas veltīta jauniešiem un visai Dieva tautai. Dokumentā pāvests runā par jauniešiem un viņu vietu Baznīcā, kā arī par vecāko paaudzi, kas ir aicināta būt līdzās jaunajiem cilvēkiem, tos iedrošinot pieņemt izaicinājumus, nebaidoties kļūdīties. Valoda, kuru jaunieši saprot, ir valoda, kas izstaro dzīvi un ir par un ar jauniešiem. Tādējādi auglīgas un savstarpējas cieņas caurstrāvotas starppaaudžu attiecības un sadarbība nemitīgi Baznīcu uztur jaunu. Pāvests piebilst, ka plaisa starp paaudzēm nekad nav devusi, un nedos labumu pasaulei. Tāpēc viņš atgādina, cik svarīgi būt attiecībās ar vecāko paaudzi, lai gūtu gudrību un labumu no viņu pieredzes.

Katehēze notiks Aglonas bazilika kriptā 14. augustā plkst.14.00-16.00.

Priesteris Pēteris Skudra ieskatīsies dziļāk pāvesta dokumentā „Kristus ir dzīvs” un atklās pāvesta Franciska pasludinātās trīs lielās patiesības.

Dr. Ingrīda Trups-Kalne un Dr. Sofija Ošmjanska (māsa Sofija) dokumenta gaismā aplūkos tēmu „Veselīgas reliģiozitātes nozīme ceļā uz ticības briedumu”.

Dr. Manuels Fernandezs dalīsies pieredzē, kā praktiski izpaužas jauniešu un vecākās paaudzes cieņas un savstarpējas uzticēšanās attiecības Baznīcā un ikdienas dzīvē.

Katehēzi bagātinās un mirkļus pārdomām radīs burvīgas flautas mūzikas skaņas Dr. Manuela Fernandeza izpildījumā.

2019.13.06
Maģistru darbu aizstāvēšana

2019. gada 20. jūnijā pl. 13.00 Katoļu ielā 16 (5.auditorijā) aicinām visus interesentus uz Profesionālajā maģistra programmā Reliģija ar kvalifikāciju pastorālais konsultants maģistra darbu aizstāvēšanu.

 

2019.03.06
Garīgās veselības robežjautājums: šizofrēnija vai apsēstība


21. maija vakarā gandrīz 100 cilvēku pulcējās RTI/RARZI Vecajā kapelā, lai piedalītos seminārā “Šizofrēnija vai apsēstība?”. Tāpat kā abi pārējie Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta rīkotie vakari semināru ciklā “Garīgās veselības robežjautājumi”, arī šis bija radījis lielu interesi, jo pamatjautājums – šizofrēnija vai apsēstība? – ir aktuāls dažādās vidēs. Lai gan tēma tika apskatīta no dažādām perspektīvām, galvenā atziņa bija visiem kopīga – mīlestības un pieņemšanas pilnai uzklausīšanai ir ārkārtīgi liela nozīme.

Tāpat kā runājot par depresiju šī gada martā, arī ar šizofrēnijas tēmu no psihiatrijas puses iepazīstināja dr. Elmārs Tērauds, Latvijas Psihiatru asociācijas prezidents, runājot par slimībai raksturīgajiem psihotiskajiem traucējumiem, kā rezultātā veidojas atrautība no realitātes. Tai pat laikā gan par šizofrēnijas slimniekiem, gan par pašas slimības izcelsmi sabiedrībā valda ne mazums stereotipu un stigmu, kas veicina norobežošanos un izstumšanu no sava vidus. Kā būtiskākos riska faktorus viņš līdz ar ģenētiku vai iedzimtību minēja bērnības traumas, infekcijas, dzemdību komplikācijas; protams, ir vēl citi.

Šizofrēnijas simptomus saprotamā veidā uzskaitīt nav nemaz tik vienkārši, tāpēc, lai izprastu procesus, kas cilvēkā norisinās, ārsta konsultācija ir ļoti nozīmīga. Daži no simptomiem, ko nosauca dr. Tērauds, ir dzirdes halucinācijas, pseidohalucinācijas, murgu idejas, ko papildina tā sauktā negatīvā simptomātika – motivācijas, uzmanības, koncentrēšanās traucējumi utml. Šizofrēnijas ārstēšana ierastā gadījumā ietver konkrētu medikamentu lietošanu, ko papildina kognitīvi biheiviorālā terapija (KBT).

Kā otrā diskusijas dalībniece klausītājus uzrunāja KBT terapeite Ilona Krone. Viņas mērķis bija vērst uzmanību uz to, kā šī terapija palīdz mazināt šizofrēnijas raisītās sekas – piemēram, sevis izolāciju, sociālo prasmju trūkumu, pašapziņas trūkumu, cenšoties arī mazināt bailes no “ārprāta”. Būtisks process šajā ceļā ir ne tik daudz izskaust simptomus, kas ne vienmēr ir iespējams, bet gan mācīties sadzīvot un reaģēt uz halucinācijām un murgu idejām tā, lai tās pēc iespējas mazāk traucētu ikdienas dzīvi.

Sociālās prasmes, kas var tikt traucētas šizofrēnijas gadījumā, ir, piemēram, spēja “pareizi” uztvert un saprast notiekošo, izteikt pozitīvu situācijas novērtējumu, uzsākt sarunas, tās uzturēt un noslēgt, adekvāti izpaust negatīvās emocijas, rast kompromisus.

Šajā diskusijā teoloģisko perspektīvu pārstāvēja divi priesteri, Rīgas diecēzē nozīmētie eksorcisti – pr. Pāvils Kamola un pr. Andžejs Stoklosa, kas savās uzrunās pievērsās apsēstības skaidrošanai, iepazīstinot arī ar atpazīšanas kritērijiem, kas tiek izmantoti, lai apsēstību nošķirtu no šizofrēnijas gadījumiem. Šeit būtiski ņemt vērā, ka abi eksorcisti norādīja, ka patiesībā apsēstības gadījumu (kas izpaužas ar neadekvātām reakcijām tieši sakrālu lietu un procesu tuvumā) ir ļoti, ļoti maz un bieži vien viņi aicina cilvēkus, kas pie viņiem vēršas, tomēr doties pie psihiatrijas vai psihoterapijas speciālistiem.

Pr. Pāvils, runājot par apsēstību un tās izcelsmi, norādīja, ka tā ir saistīta ar ļoti apzinātu “nē” Dievam un Viņa darbībai, kas daudzos gadījumos notiek, izvēloties pārkāpt pirmo bausli jeb vēršoties pie ezotērikas, okultisma. Baznīcas piedāvātais risinājums – eksorcisms – reizēm pats par sevi varot kalpot kā apsēstības atpazīšanas process. Tomēr nevar noliegt, ka ir gadījumi, kad līdz ar apsēstību, kas ir garīgs stāvoklis, cilvēkam ir arī šizofrēnija, kas pieprasa profesionālu, medicīnisku palīdzību.

Abi eksorcisti, balstoties savā pieredzē, uzsvēra, ka svarīgākais ir saruna un iedziļināšanās. Neviena problēma, arī apsēstība, nevar tikt risināta ar vienu tikšanās reizi vai vienkāršu eksorcisma “palūgšanos”. Regulāras tikšanās reizes, pirmkārt, sniedz iespēju uzklausīt un paust atbalstu, bet, otrkārt, ļauj arī, iedziļinoties situācijā, izprast situācijas būtību un saprast, vai nepieciešama garīga vai medicīniska palīdzība.

Klātesošo ekspertu – gan psihiatrijas un psihoterapijas profesionāļu, gan priesteru-eksorcistu – sniegtās atbildes uz klātesošo jautājumiem vēlreiz akcentēja galveno – apkārtējo atbalstam un sarunām ir ļoti liela nozīme, kā arī ir svarīgi risināt problēmu tās dažādajās dimensijās – gan medicīniski, vajadzības gadījumā lietojot izrakstītos medikamentus un sadarbojoties ar psihoterapeitu, gan sakārtojot savu garīgo dzīvi.

LRKB IC, foto: Daniel Mikheev

Semināra video ieraksts


2019.22.05
Baznīcas sociālās mācības kompendija latviešu izdevums

Foto O.Jansons

Izdevniecība Vox Ecclesiae ir sagatavojusi Baznīcas sociālās mācības kompendija pirmo latviešu izdevumu. Šis ir viens no svarīgākajiem Baznīcas dokumentiem līdzās Katoliskās Baznīcas katehismam un Vatikāna II koncila konstitūcijām, dekrētiem, deklarācijām. Kompendijs sistemātiskā veidā izklāsta Baznīcas sociālo mācību, kas plašāk aplūkota vairāku pāvestu enciklikās, apustuliskajos pamudinājumos, uzrunās. Tas atklāj Baznīcas izpratni par personu un tās tiesībām, ģimeni, darbu, sabiedrību, apkārtējās vides saglabāšanu, miera veicināšanu un kopīgā labuma vērtību īstenošanu.

Trešdien, 22. maijā, plkst. 14.30 Latvijas Universitātē katoliskās Baznīcas Cilvēka integrālas attīstības dikastērija prefekts kardināls Pīters Turksons atvērs šo grāmatu. Zīmīgi, ka viņa vizītes mērķis Latvijā ir cieši saistīts ar Baznīcas sociālās mācības kompendija iznākšanu. Viņa klātbūtne Latvijā norāda uz sociālās mācības lielo nozīmi Baznīcā un sabiedrībā.

Kompendija latviešu izdevums ir veidots pēc pirmizdevuma parauga, tāpēc arī šī apjomīgā darba vāka noformējumā izmantota Ambrodžo Lorenceti freska Labas pārvaldības alegorija (Sjēna 14.gs.). Baznīcas sociālās mācības kompendija latviešu izdevumu sagatavoja darba grupa, kas strādāja arī pie Vatikāna II koncila dokumentu Izstrādes: tulkotāja Astra Feldmane, redaktors un maketētājs Arturs Hansons, teoloģiskais redaktors pr. Pauls Kļaviņš Dr. theol., zinātniskie konsultanti – prof. Baiba Brūdere Dr. theol. un pr. Modris Lācis Dr. theol. Projektu vadīja Žanete Narkēviča Dr. phil. Grāmata izdota ar Renovabis fonda atbalstu.

https://files.jt.lv/2019/May/MV190334/

Žanete Narkēviča

Izdevniecības Vox Ecclesiae vadītāja

Foto O.Jansons

 

 

 

2019.29.04
Katoļu studentu diena 2019

“Kristus ir dzīvs! Viņš ir mūsu cerība un visskaistākā šīs pasaules jaunība.”

Katoļu studentu dienas zinātniskā konference

11. maijs, sestdiena

Rīgas Teoloģijas institūts un Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts aicina studentus, absolventus un docētājus uz Katoļu studentu dienu 11. maijā abu institūtu kopīgajās mājās Katoļu ielā 16.

Šogad studentu dienai, kas šādā formātā noris jau desmito gadu garīgo noskaņu iekrāso pāvesta Franciska nesenā viesošanās Latvijā un viņa aicinājums uz patiesu un dziļu ticību, ko nespēj skart šī laika satricinājumi. Tāpēc par studentu dienas moto ir izvēlēti pāvesta Franciska vārdi no Apustuliskā pamudinājuma Christus vivit: “Kristus ir dzīvs! Viņš ir mūsu cerība un visskaistākā šīs pasaules jaunība.” Zīmīgi, ka studentu diena norisināsies īsi pirms Svētā Krēsla Cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekta Viņa Eminences kardināla Petera Turksona viesošanās Latvijā sakarā ar Baznīcas sociālās mācības kompendija tulkojuma latviešu valodā prezentāciju.

Uz plenārsēdi esam aicinājuši: dominikāņu tēvu Sergeju Ivanovu OP, prof. Benasu Uleviču (Kauņas Vitauta Dižā Universitāte), un RARZI docētājas Ingrīdu Trups-Kalni un m. Inesi Ievu Lietavieti.

Programma:

10.00 Svētā Mise (Sv. Franciska baznīca) celebrē bīskaps Viktors Stulpins

Pēc Svētās Mises RARZI studentiem diplomu izsniegšana.

11.15 Reģistrācija (Vecā kapela)

11.30 Plenārsēde (Vecā kapela) vada prof. Māra Kiope

13.00 Pusdienas (Refektorijs)

14.00 Darbs sekcijās (Lekciju telpas)

15.30 Kafijas pauze (Studentu telpa)

16.00 Sekciju darba kopsavilkums, konferences noslēgums (Vecā kapela)

16.30 Vesperes (dārzā pie Dievmātes)

Pieteikšanās:

Aicinām studentus pieteikties Teoloģijas, Filozofijas un Sociālo Zinātņu sekcijās ar referātiem! Referāta pieteikšana Katoļu studentu dienas konferencei

Aicinām visus pieteikties elektroniski. https://ej.uz/ksdregistracija un līdz 7. maijam iemaksāt dalības maksu RARZI kontā. https://ej.uz/rarzirekviziti

Dalības maksa: 5.00 eiro (Dalības maksā ietilpst pusdienas un kafijas pauze)

 

RARZI, RTI un Studentu pašpārvalde

Kontakti: Arsēnijs 26595411

RARZI: 29524484

Atbalsta:

 

2019.26.04
Pieteikšanās semināram "Garīgās veselības robežjautājumi. Šizofrēnija vai apsēstība?"

 

Aicinām piedalīties seminārā "Garīgās veselības robežjautājumi. Šizofrēnija vai apsēstība?"
Seminārs notiks 21.maijā (18:00-21:00), Katoļu ielā 16 (Vecajā kapelā) (pagalmā pieejama plaša bezmaksas stāvvieta).
Semināru organizē Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) ar mērķi piedāvāt tālākizglītības iespēju pastorālā darba veicējiem, garīdzniekiem, veselības aprūpes un sociālās jomas profesionāļiem, kā arī citiem klausītājiem, kuriem interesē garīgās un psihiskās veselības robežjautājumi.
Semināra mērķi:
Piedaloties seminārā, klausītāji gūs izpratni par šizofrēniju un tās simptomiem, kā arī uzzinās par kritērijiem, kas atšķir psihisko saslimšanu izpausmes no ļaunā gara apsēstības gadījumiem. Seminārs sniegs paplašinātu informāciju par palīdzības un atbalsta iespējām šizofrēnijas pacientiem un viņu tuviniekiem.
Diskusijas lektori:
Dr. Elmārs Tērauds, psihiatrs, Latvijas Psihiatru asociācijas prezidents
Ilona Krone, Dr. pscyh., klīniskā psiholoģe, psihoterapeite
Rīgas arhidicēzes eksorcisti
pr. Andžejs Stoklosa (Gulbenes draudzes prāvests)
pr. Pāvils Kamola (Madonas draudzes prāvests)
Norise:
Seminārs notiks neformālā diskusiju formātā.
Ievaddaļā katrs no lektoriem ir aicināts uzstāties ar uzrunu, kurā īsi iepazīstina ar sevi, savu profesionālo darbību un svarīgākajām atziņām saistībā ar šizofrēniju un palīdzības iespējām.
Paneļdiskusijas mērķis ir veicināt starpdisciplināru skatījumu uz cilvēku kā vienotu veselumu - veselības un arī slimības kontekstā. Diskusiju vadīs psiholoģe Inese Lietaviete un jezuītu tēvs Jānis Meļņikovs.
Iespējamie sarunas temati:
Kā atpazīt šizofrēniju? Kā atšķirt to no citiem ar stresu saistītiem traucējumiem (piem., disociācijas, transa)? Kā atpazīt ļaunā gara apsēstības gadījumus?
Kā palīdzēt? Pie kā vērsties? Kurā brīdī tas jādara?
Vai  ticība un garīgās prakses var palīdzēt pārvarēt šizofrēniju? Kad tās traucē?
Kā pārvarēt bezpalīdzības sajūtu, kas rodas, atbalstot tuviniekus ar šizofrēniju?
Dalības maksa: 10,00 eiro, ja samaksā ar pārskaitījumu līdz 14. maijam
Konta numurs:
LPU FILIĀLE RARZI
Reģistrācijas nr. 40003501407
Juridiskā adrese: Katoļu iela 16, Rīga LV-1003
SWEDBANK
IBAN: LV25HABA0001408056042
S.W.I.F.T.: HABA LV 22
Būs iespēja saņemt tālākizglītības apliecību (ja reģistrējas elektroniski).
Dalības maksa pasākuma dienā - 15,00, ja būs brīvas vietas ( lūdzam zvanīt 29745440).
Dalībnieku skaits ierobežots.

 

2019.24.04
Lekcija ģimene un mīlestība pāvesta Franciska teoloģijā

2019.23.04
Priecīgus Kristus augšāmcelšanās svētkus!

2019.05.04
Drosmīga līdzdalība Baznīcas misijā

 

Pavasara brīvlaika nedēļas nogalē katehēti un kristīgās mācības skolotāji pulcējās uz izglītojošu semināru „Ceļā no mācīšanās par ticību uz darbošanos ticībā”. Seminārs notika RARZI Katehēzes metodiskā centra uzsāktajā semināru cikla par pusaudžu katehēzi Iestiprināšanas sakramenta saņemšanai ietvaros. Šoreiz seminārs bija veltīts pusaudžu morālās formācijās veicināšanai katehēzē.

Semināra mērķis bija sekmēt daudzveidīgu metožu izmantošanu katehēzes nodarbībās, lai katehēzes dalībnieki nebūtu tikai pasīvi klausītāji, bet gan aktīvi un apzinīgi katehēzes dalībnieki.

Priekšnoteikums efektīvu metožu izvēlei ir attiecīgā vecumposma (šoreiz pusaudžu) iezīmju un īpatnību atpazīšana. Te lieti noderēja Ingrīdas Trups -Kalnes teorētiskais pusaudžu vecumposma raksturojums, kā arī priestera Pētera Skudras novērotais un piedzīvotais Pasaules Jauniešu dienās Panamā.

Savukārt māsas Sofijas vēsts atslēgas vārds bija “attiecības ar Dievu”, jo tieši attiecības ar Dievu ir augstas morāles noteicošais faktors. Lolita Ērgle turpināja māsas Sofijas aizsākto tēmu, piedāvājot konkrētas metodes un soļus kā veicināt katehēzes dalībnieku attiecības ar Dievu katehēzes nodarbībās, veidojot atbilstošu vidi un noskaņojumu.

Priesteris Aleksandrs Stepanovs norādīja uz daudzajām grūtībām, ar kurām sastopas Baznīca un iedrošināja katehētus un skolotājus droši stāvēt pretī izaicinājumiem un atpazīt apstākļus, kas ir šo izaicinājumu dziļākie cēloņi, proti, lasīt laika zīmes. (Vispārējais katehēzes direktorijs 32).

Šajā uzdevumā spēku un drosmi dot kopības sajūta, apzināšanās, ka neesi viens, ka arī citi brāļi un māsas sastopas ar līdzīgiem izaicinājumiem un kopīgi tos spējam pārvarēt. Līdzās izglītojošajam aspektam, tā arī ir semināra pienesuma vērtīgākā daļa – kopības veicināšana un impulss drosmīgai līdzdalībai Baznīcas misijā.

Paldies visiem semināra dalībniekiem, kuri pulcējas no dažādiem Latvijas reģioniem un nodarbību vadītājiem par dalīšanos savās zināšanās, pieredzē un praksē.

Uz tikšanos nākamajā seminārā rudens pusē!

 


 

 

 

2019.01.04
Tumšās nakts pieredze, ticības krīze vai depresija?

26.March, 2019, 15:24

“Bieži sastopama, bet reti ārstēta,” tā par depresiju izteicās Elmārs Tērauds 21. marta vakarā, kad Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu insitūta (RARZI) un Rīgas Teoloģijas institūta (RTI) Vecajā kapelā bija sanākuši aptuveni simts klausītāju, lai piedalītos seminārā “Depresija: slimība vai Dieva pārbaudījums?”. Klātesošos uzrunāja četri dažādu sfēru pārstāvji, daloties atšķirīgā pieredzē, kā arī piedāvājot atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

Māsa Sofija, teoloģijas doktore un karmelītu māsa, pievērsās “tumšās nakts” idejai, kas katoļu teoloģijā izmantota, lai skaidrotu īpašu dvēseles stāvokli, kad ārējās izpausmes var līdzināties depresijas simptomiem. Tumšās nakts pieredzē, kā uzsvēra māsa Sofija, Dievs ieved cilvēku, kas jau ilgāku laiku praktizē garīgo dzīvi, lai “mācītu mīlēt ar paša Kristus pieredzi”, attīrot no egoisma. Tomēr tumšo nakti un depresiju atšķir dažādi būtiski aspekti, piemēram, cilvēks, kas sastapies ar šo “šķīstījošo pieredzi”, izjūt dedzību kalpošanā un vēlmi veltīt sevi citiem. Tāpat, lai gan lūgšanā viņš izjūt garīgo sausumu, kopumā viņš pēc tam piedzīvo garīgu stiprinājumu.

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) mācītājs Krists Kalniņš savu viedokli balstīja daudzu gadu garīgās pavadības pieredzē, kā arī personiskā redzējumā par attiecībām ar Dievu. Runājot par depresijas sasaisti ar ticību, K. Kalniņš norādīja: “Ir pagājis “garīgās varonības” laiks, ticība šobrīd ir ļoti cilvēciska.” “Ticības pamatā ir personiskas attiecības ar Dievu, kas jāveido no tās vietas, kurā katrs esam. Ir bīstami, ja ticību uztveram kā sacensību svētumā, no sevis pieprasot neiespējamo.” Kā svarīgāko atziņu, kas mūsdienu cilvēkam jāapzinās, viņš uzsvēra to, ka katram jāmācās pieņemt Dieva žēlastību, ka esam Dieva mīlēti. Vienlaikus K. Kalniņš norādīja arī uz holistiskas pieejas nepieciešamību – uzticoties ārstu kompetencei veselības jautājumos un pieņemot, ka arī viņu zināšanas ļauj Dievam darboties.

Depresijas jautājumam no psihoterapijas puses pievērsās Ilona Krone, psiholoģijas doktore un depresijas pacientu grupu vadītāja. Darbu ar depresiju viņa nosauca par mazo nianšu terapiju, kur ir svarīgi izmantot iespēju veikt kaut nelielus uzlabojumus. Depresīvās domas tika salīdzinātas ar koka lapām; šajā salīdzinājumā ir svarīgi ņemt vērā saknes (pamata pārliecības, kas radušās dažādu pieredžu rezultātā un nereti kalpo kā “brilles”, uztverot dažādus notikumus) un stumbru (pārliecību rezultātā radītos dzīves noteikumus). Atpazīstot to, kā veidojas nepamatotas un automātiskas domas, ir iespējams strādāt pie tā, lai šos pieņēmumus aizstātu ar citām, pamatotām pārliecībām.

Elmārs Tērauds, sertificēts ārsts psihiatrs, savā uzrunā aktualizēja depresijas medicīniskos aspektus – tās izpausmes, diagnostikas prakses, iespējamos cēloņus, izplatības statistiku. Viņš vairākkārt uzsvēra mūsdienām raksturīgās multiprofesionālas pieejas nepieciešamību. Tas nozīmē, ka par cilvēka veselību rūpējas un savā starpā sadarbojas dažādu sfēru speciālisti, piemēram, klīnisko psihologu darbību var papildināt mākslas un mūzikas terapija utml. Ticību Dievam un garīgās dzīves praksi E. Tērauds lielākajā daļā gadījumu redz kā labu resursu, pozitīvu papildinājumu, kas ārstēšanas procesā palīdz, līdz ar to aktuāla ir pastorālo konsultantu pieejamība.

Pievēršoties ticības un garīgās veselības attiecībām, izskanēja doma, ka “ticība nerada depresiju, bet ticības krīze gan to var”. Tā bieži balstās nepareizos priekšstatos par ticību un Dievu, nepiepildītās gaidās, vilšanās pieredzē. Ejot cauri šādam dzīves posmam, liela loma var būt garīgajam vadītājam. Tāpēc viens no būtiskiem secinājumiem, liekot kopā dažādās pieejas depresijas jautājumā, ir nepieciešamība pēc atbalsta dažādās sfērās. Garīgie līdzgaitnieki sniedz vērtīgu atbalstu ar ticības dzīvi saistītos jautājumos, bet, saskaroties ar depresiju vai citiem garīgās (mentālās) veselības traucējumiem, ir būtiski vērsties pēc palīdzības pie cilvēkiem, kas kompetenti šajā sfērā.

Foto reportāža

LRKB IC

2019.21.03
Video no semināra Depresija-slimība vai Dieva pārbaudījums

 

Links uz video

2019.13.03
Bīskapa Viktora Stulpina lekcija par gūto pieredzi, Vatikānā tikšanās par nepilngadīgo aizsardzību.

Piektdien, 12.aprīlī Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā viesosies Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins, lai dalītos pārdomās par februārī Vatikānā notikušo tikšanos par nepilngadīgo aizsardzību (Meeting of Protection of Minors).

Pasākums notiks Katoļu ielā 16, Vecajā kapelā pl. 17.30-19.00.

Pirms lekcijas Sv. Franciska baznīcā bīskaps vadīs Svēto Misi, kas sāksies pl.16.30

Aicinām studentus, docētājus un visus interesentus.

Žanete Narkēviča

https://www.vaticannews.va/lv/pavests/news/2019-02/liecibas-noziegumi-stulpins-vatiab.html

2019.25.02
RARZI studentu un docētāju rekolekcijas

 

2019.07.02
Seminārs katehētiem un kristīgiem skolotājiem „Ceļā no mācīšanās par ticību uz darbošanos ticībā”

 

“Ticība bez darbiem ir nedzīva”. (Jēkaba 2,20)

 

RARZI Katehēzes metodiskais centrs turpina seminārā „Impulss 8” aizsākto tēmu par pusaudžu (pieaugušo) katehēzi Iestiprināšanas sakramenta saņemšanai. Šoreiz seminārs ir veltīts pusaudžu morālās formācijās veicināšanai katehēzē un kristīgajā mācībā.

 

Semināra mērķis: Iepazīstināt katehētus un kristīgās mācības skolotājus ar mūsdienīgām stratēģijām un metodēm efektīvai morālās formācijas sekmēšanai katehēzē un kristīgajā mācībā.

Semināra rīkotājs: Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta Katehēzes metodiskais centrs sadarbībā ar Latvijas kristīgo skolotāju asociāciju.

Semināra mērķauditorija: Katehēti, kristīgie skolotāji un visi, kas darbojas izglītības laukā.

Semināra norises laiks: 15.03.plkst.15.00 – 16.03.plkst.17.00

Semināra norises vieta: Rīga, Katoļu iela 16, RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS, LATVIJAS STARPDIECĒŽU AUGSTĀKAIS GARĪGAIS SEMINĀRS.

Semināra dalības maksa: 25.00 EUR ar naktsmājām; 13.00 EUR bez naktsmājām.

Dalības maksu ieskaitīt RARZI kontā. Ārkārtējos gadījumos būs iespēja veikt maksājumu skaidrā naudā semināra laikā.

Nakšņošanas iespējas: Katoļu iela 16 (RARZI); Drustu iela 36a (Betānijas Dominikāņu māsas); Enkura ielā 9 (Bezvainīgās Vissvētākās Jaunavas Marijas māsas kalpones).

Pieteikšanās semināram līdz 12.03.2019. Tiem, kuriem ir nepieciešamas naktsmājas, lūgums pieteikties savlaicīgi, jo nakšņošanas vietu skaits ir ierobežots. Ja ir iespēja nakšņot pie radiem vai draugiem, lūgums to izmantot.

Pieteikšanās semināram: lolita_ergle@inbox.lv; mob. tālr. nr. 29527064

Semināra dalībnieki saņems apliecību par 16 stundu izglītības programmu.

Piesakoties ir nepieciešami sekojoši dati: vārds, uzvārds, draudze/ skola, mobilā tel. nr., e-pasts.

RARZI rekvizīti: Nodibinājums “Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts”
LPU FILIĀLE RARZI – interneta bankas saīsinājums
Reģistrācijas nr. 40003501407
Juridiskā adrese: Katoļu iela 16, Rīga LV-1003
SWEDBANK
IBAN: LV25HABA0001408056042
S.W.I.F.T.: HABA LV 22

Maksājuma mērķī norādiet: dalības maksa ar naktsmājām vai dalības maksa bez naktsmājām.

 

Semināra programma

15.03. Piektdiena

14.30-15.00 Reģistrācija un iesildīšanās (kafijas galds).

15.00-16.30 „Kāds ir mūsdienu jaunietis?” Jauniešiem veltītā bīskapu sinode Romā. Jauniešu dienas Panamā. Ar iespaidiem un svarīgām atziņām dalās pr. Pēteris Skudra

16.30- 17.30 Svētā Mise Sv. Franciska baznīcā.

17.30-18.00 Vakariņas.

18.15 – 19.45 Katehētu pieredzes banka „Es daru tā.” Ar savu pieredzi un iedvesmojošām idejām un metodēm dalās Siguldas katoļu draudzes katehēte un RARZI maģistrante Aija Avotiņa.

20.00 Došanās uz naktsmājām

 

16.03. Sestdiena

8.15- 8.45 Brokastis

9.00-10.30 Pusaudžu morālās attīstības psiholoģiskie aspekti. Ingrīda Trups-Kalne.

10.45-12.15 „Nevis moralizēšana, bet attiecības ar Dievu.” Irēna Ošmjanska (māsa Sofija). Praktiska nodarbība.

12.30 -13.00 Pusdienas.

13.00-14.30 Mūsdienīgas katehēzes nodarbības modelēšana. (Ticības dzīve – morālā formācija).  Praktiska nodarbība. Vada Lolita Ērgle

15.00- 16.00 Uzruna, aizlūgumi un svētība. Pr. Aleksandrs Stepanovs

16.00-16.30 Apliecību izsniegšana un vakariņas.

 

 

Pasākumu atbalsta: 

2019.04.02
Seminārs Depresija-slimība vai Dieva pārbaudījums

Diemžēl pieteikties vairs nav iespējams, jo ir sasniegts maksimālais dalībnieku skaits. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Aicinām Jūs uz semināru "Garīgās veselības robežjautājumi. Depresija - slimība vai Dieva pārbaudījums?"

Semināra mērķi:
Piedaloties seminārā, klausītāji gūs izpratni par depresiju un tās simptomiem, kā arī uzzinās par kritērijiem, kas depresiju atšķir no garīga pārbaudījuma un garīgās  "tumšās nakts" pieredzes. Seminārs sniegs paplašinātu informāciju par palīdzības un atbalsta iespējām sev un citiem depresijas gadījumā.

Semināra lektori:

Dr. Elmārs Tērauds, psihiatrs, Latvijas Psihiatru asociācijas prezidents

Krists Kalniņš, LELB mācītājs, Rīgas Sv. Ģertrūdes draudze

Māsa Sofija (Irēna Ošmjanska), Dr. theol., RARZI docente, garīgā līdzgaitniece

Ilona Krone, Dr. pscyh., psihoterapeite, depresijas pacientu grupu vadītāja

Diskusiju vadīs psiholoģe Inese Lietaviete.

Norise:

Seminārs notiks neformālā diskusiju formātā.

Ievaddaļā katrs no lektoriem ir aicināts uzstāties ar uzrunu, kurā īsi iepazīstinās ar sevi, savu profesionālo darbību un svarīgākajām atziņām saistībā ar depresiju un palīdzības iespējām.  Paneļdiskusijas mērķis ir veicināt starpdisciplināru skatījumu uz cilvēku kā vienotu veselumu ‒ veselības un arī slimības kontekstā. Noslēgumā klausītājiem būs iespēja uzdot savus jautājumus.

 

Būs iespēja saņemt tālākizglītības apliecību par dalību seminārā.
Dalības maksa 10,00 eiro ja pārskaita uz RARZI kontu līdz 14. martam, (pasākuma dienā samaksa 15,00 eiro).
Nodibinājums “Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts”
LPU FILIĀLE RARZI – interneta bankas saīsinājums
Reģistrācijas nr. 40003501407
Juridiskā adrese: Katoļu iela 16, Rīga LV-1003
SWEDBANK
IBAN: LV25HABA0001408056042
S.W.I.F.T.: HABA LV 22

 


 

Depresija ‒ slimība vai Dieva pārbaudījums?

Lūk, divu cilvēku pieredzes:

 

"Jūtos mazvērtīga, salauzta. Neglīta. Kaunos runāt par to, ko pārdzīvoju visu šo gadu pēc vīra aiziešanas, jo ir sajūta, ka neviens mani nespēs saprast. Un kuru gan vēl varētu interesēt manas ciešanas! Mani nomāc arī vainas apziņa par izjukušo laulību, jo par savām kļūdām man nāksies maksāt līdz dzīves galam. Daudz raudu. Jūtu, cik ļoti noslēdzos savā izmisumā un skumjās. Tajā, kur visvairāk esmu sāpināta. Pamazām es zaudēju pati sevi."

A.M.

"Kādu dienu man viss rādījās melnās krāsās – mana tumšā un noslēgtā dzīve slimnieku korpusā bez saules, bez gaismas, bez nevienas lietas, kas varētu palīdzēt nest nastu, ko Dievs man ir uzlicis. Slimība, klusēšana, pamestība... Manas domas bija skumjas, drūmas, man šķita, ka manī nav mīlestības pret Dievu, ka cilvēki ir mani aizmirsuši, ka man nav ne ticības, ne gaismas. Habits man bija par nastu...  Tajā brīdī es tik tiešām būtu gribējis nomirt. Taču tikai tāpēc, lai neciestu. Vēlāk sapratu, ka tas bija kārdinājums.”

‒ brālis Rafaēls Arnaiss Barons, kanonizēts 2009. gadā

 

Nereti ir grūti rast precīzas definīcijas un nošķīrumus dvēseles stāvokļiem – vai notikumi, kas sagādā ciešanas, ir Dieva pārbaudījums vai šķīstījošā "tumšās nakts" pieredze? Bet varbūt mūsu garīgo grūtību pamatā ir psiholoģiskas problēmas, kāds nozīmīgs zaudējums vai iekšējs konflikts, kas neatpazīts un laikus neatrisināts, pāraug depresijā?

 

Interdisciplinārie jautājumi par garīgo veselību, šķiet, sabiedriskajā diskusijā šobrīd kļūst arvien aktuālāki, jo vairāk tāpēc, ka Eiropas valstīs depresija ir trešā visbiežāk sastopamā psihiskā saslimšana aiz miega un trauksmes traucējumiem. Pēc Pasaules veselības organizācijas (PVO) prognozēm[1] ‒ līdz 2030. gadam depresija kļūs par biežāko darba nespējas un invaliditātes iemeslu (šobrīd vadošās ir sirds-asinsvadu saslimšanas).

 

Lai veicinātu padziļinātu interdisciplināru dialogu par šiem jautājumiem, Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) ir uzsācis tālākizglītības semināru ciklu "Garīgās veselības robežjautājumi." Seminārā "Depresija ‒ slimība vai Dieva pārbaudījums?", kas notiks 21. martā (18:00-21:00) Katoļu ielā 16 (Vecajā kapelā), būs iespēja dzirdēt jomas ekspertu viedokļus par depresiju kā sabiedrības veselības problēmu un iegūt padziļinātu izpratni par kritērijiem, kas to atšķir no citām eksistenciālām un garīgām pieredzēm. Seminārs ir paredzēts ne vien nozares profesionāļiem, bet arī ikvienam interesentam.

 

 

 

 

 


[1] PVO ziņojums "Depression: A Global Crisis" (2012). https://www.who.int/mental_health/management/depression/wfmh_paper_depression_wmhd_2012.pdf

 

 

2019.17.01
Jaunumi katehēzes metodiskajā centrā

Jaunajā gadā Katehēzes metodiskais centrs ir papildinājis metodisko materiālu krājumu ar vērtīgiem metodiskiem līdzekļiem un jaunu literatūru, lai sekmētu katehētu formāciju un bagātinātu katehēzes nodarbību gaitu. Mācību līdzekļi arī ir lieliski izmantojami kristīgās mācības stundās:

 1. 1. Kamishibai teātris:

„Mozus un degošais ērkšķu krūms”.

„Mozus un Dieva baušļi”. 

„Bērns Jēzus templī”. 

„Pēdējās vakariņas”. 

„Pazudušais dēls”.

„Svētais Francis no Asīzes”. 

„Svētais Juris”.

„Svētais Jānis Bosko”.

„Jēzus un neredzīgais vīrs”.

Kamišibai ir japāņu stāsta forma (no japāņu valodas “kami” – papīrs; “shibai” – izrāde vai drāma), kas līdzinās kavētai animācijai. Izrādes “skatuve” ir kartona vai koka forma, kurā var ievietot uz A3 formāta biezām lapām vai plāniem kartoniem uzdrukātas ainas.

Pārsvarā vienā izrādē ir aptuveni 12 ainas, kurām jābūt skaidri saskatāmām cilvēku grupā, proti, tās nevar būt pārlieku sīki detalizētas. Šo teātri var izspēlēt arī bez skatuves, taču tā tomēr ir ieteicama, jo palīdz bērniem koncentrēt uzmanību uz attēloto stāstu. Teicējs var būt gan pieaugušais, gan bērns, gan arī bērnu grupa, turklāt bērni var arī paši veidot savus stāstus, kad ir apguvuši stāsta formas principu.

 1. Animācijas filmu sērija “Brālis Francis”. Filmās arī ir iekļautas dziesmiņa ar kustībām un dažādas lūgšanas atbilstošas filmas tēmai:
 • “Svētā Nakts. Karalis ir piedzimis”.
 • “Krusta stacijas”.
 • “Viņš ir Augšāmcēlies”.
 • “Svētā Mise:dzīvību dāvājošā lūgšana”.
 • “Sakramenti  - Dieva dāvanas”.
 • “Dzīvības Maize. Euharistijas svinēšana”.
 • “Konfirmācija”. (Iestiprināšanas sakraments)
 • “Lūgsimies. Mācība par lūgšanu”.
 • “Svētie -  mūsu Debesu draugi”.
 1. Koka klucīšu puzle “Seši notikumi Jēzus dzīvē”: Jēzus un bērni, Jēzus dzimšana, Jēzus iet pa Galileja jūru pie mācekļiem, Augšāmcelšanās, Jēzus templī, Maizes un zivju pavairošana.
 2. 4. Atbalsts katehētiem: jaunas grāmatas (2013.-2018.): metodika, padomi un pārdomas par efektīvas katehēzes un reliģiskās izglītības aktualitātēm:

KERSTING J., BRUMLEY M., GEORGE P., DUDRO V. YOUCAT Study Guide, San Francisko, Ignatius Press, 2013.

MEUSER B., BAER N.YOUCAT Confirmation Book, San Francisko, Ignatius Press, 2014.

ROSSINI E. 100 Activities based on the Catechism of the Catholic Church: Worksheets, Memory games, Bible studies. For grades 1 to 8, San Francisko, Ignatius Press, 2013.

DEES J. 31 Days to Becoming Better Religious Educator, Indiana, Ave Maria Press, 2013.

PAPROCKI J. Living the Sacraments: Finding God at the Intersection of Heaven and Earth, Chicago, A Jesuit Ministry, 2018.

PAPROCKI J. Practise MakesCatholic:Moving from a Learned Faith to a Lived Faith, Chicago, A Jesuit Ministry, 2011.

PAPROCKI J., STANZ J. The Catechist’s Backpack: Spiritual Essentials for the Journey, Chicago, A Jesuit Ministry, 2015.

PAPROCKI J. The Catechist’s Toolbox, Chicago, A Jesuit Ministry, 2007.

PAPROCKI J. Beyond the Catechist’s Toolbox: Catechesis That Not Only Informs but Also Transforms, Chicago, A Jesuit Ministry, 2013.

Fitz J. Classroom Management for Catechesis, USA, Liguori, 2013.

RAGASA-MONDOY j. Cultivating Your Catechists: The effective Catechetical Leader, Chicago, A Jesuit Ministry, 2017.

Pauley C.J. Liturgical Catechesis in the 21st Century, Chicago, LTP, 2017.

WESTERHOFF H.J. Will our children have faith, New York, Morehouse Publishing , Third Revised Edition 2012.

WERTHEIMER K.L. Faith ED. Teaching about Religion in an Age of Intolerance, Boston, Beacon Press, 2015.

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.