aktualitātes
aktualitates.gif
2008(2)  2009(7)  2010(6)  2011(22)  2012(40)  2013(51)  2014(55)  2015(49)  2016(32)  2017(26)  2018(39)  2019(26)  2020(39)  2021(6)  
2021.09.04
Svētās Mises translācija - Francisks TV

https://ej.uz/franciskstv

09.04. Svētā Mise

26.03. Svētā Mise

19.03. Svētā Mise vai draudzes Svētā Mises https://youtu.be/srB1SRvIjco

12.03. Svētā Mise

5.03. Svētā Mise

26.02. Svētā Mise

19.02. Svētā Mise

12.02. Svētā Mise

05.02. Svētā Mises https://www.facebook.com/lpurarzi

8.01. Svētā Mise

15.01. Svētā Mise

22.01.Svētā Mise

29.01.Svētā Mise

2021.03.04
Lieldienu sveiciens

 

2021.29.03
Atskats uz vebināru katehētiem un skolotājiem „Garīgais impulss 9”

“Un Jēzus pieņēmās gudrībā un gados, un žēlastībā pie Dieva un cilvēkiem.” (Lk 2, 52)

Marta nogalē katehēti un kristīgās mācības skolotāji pulcējās uz izglītojošu vebināru “Pusaudžu morālās kompetences veicināšana katehēzē Baznīcā un skolā”. Šis ir laiks, kad visiem mums jāpieņem kaut kas vēl nebijis, tāpēc arī seminārs Garīgais Impulss pirmo reizi notika tiešsaistē vebināra formātā.

Lai arī tas bija pirmais seminārs tiešsaistē, dalībnieku vērtējums bija gandrīz vienprātīgs – izcili. Izcili bija gan lektori, kas bija ļoti nopietni gatavojušies un aktualizēja pusaudžu jautājumu savas tēmas ietvaros, gan arī dalībnieki, kuros bija jaušamas patiesas rūpes par mūsu jauno paaudzi un tās vietu Baznīcā.

Dalībniekus spēcīgi uzrunāja pr. Dr. theol. Andra Ševela Vecās Derības Tobija grāmatas skaidrojums saistībā ar dzīves realitātēm vecāku un bērnu attiecību kontekstā. Dr. paed. Manuels Fernandezs dalījās ar vērtīgu informāciju par tikumiskās audzināšanas jautājumu risināšanu izglītības politikā, īpaši uzsverot pilsoniskās aktivitātes lomu un nozīmību šo jautājumu ietekmēšanā. Dr. theol. Tēvs Sergejs un Mg. paed. Lolita Ērgle akcentēja pēctecīgas katehēzes dzīves garumā nepieciešamību, īpaši izceļot audzināšanas ticībā praktisko aspektu - rekolekcijas, kopīgi veidotus pasākumus, pārgājienus, karitatīvo darbu, tradīciju izkopšanu un svētku svinēšanu. Savukārt Svētiņu ģimene no Dimzēniem dalījās ar labās prakses piemēru, kad bērni, pusaudži un jaunieši jēgpilni pavada laiku Dimzēnu saimniecībā kopīgi strādājot, atpūšoties un svinot svētkus. Tā ir svētīga pieredze, kas līdzinās svētceļojumu pieredzei un stiprina ticību. Rīgas arhidiecēzes jauniešu darba koordinatore Bc.art. Anda Aleksandrova iedvesmoja ar vitalitāti un pārliecināto vīziju jauniešu darbā.

Visas uzrunas izveidoja kopainu, kuras galvenā atziņa ir ciešas sadarbības nepieciešamība starp ģimeni, Baznīcu un valsti. Arī vebināra dalībnieki dalījās gan ar savām bažām, gan labo pieredzi darbā ar jauno paaudzi.

Dalībnieki augsti novērtēja lektoru profesionalitāti un aizrautību, sakot: „Viss dzirdētais bija vērtīgs un ierosinošs”.

Izskaņā vebināra dalībnieki un organizētāji vienojās kopīgā pārliecībā un vēlējumā turpināt šo tiešsaistes pieredzi, kas dod iespēju tikties biežāk, lai gūtu un dotu zināšanas, pieredzi un impulsu mūsu kopīgajam kalpojumam Baznīcā.

RARZI vārdā izsaku pateicību lieliskajiem lektoriem un dedzīgajiem semināra dalībniekiem par dalīšanos zināšanās un pieredzē.

Paldies par kopā būšanu!

Lolita Ērgle

RARZI Katehēzes metodiskā centra vadītāja

Pasākumu atbalstīja

2021.09.03
ERASMUS harta nākamajiem 7 gadiem

Sadāļā ERASMU + plašāka informācija un studentu pieredzes stāsti.

2021.01.03
Vebinārs katehētiem un skolotājiem „Garīgais impulss 9”

Pusaudžu morālās kompetences veicināšana katehēzē Baznīcā un skolā

“Un Jēzus pieņēmās gudrībā un gados, un žēlastībā pie Dieva un cilvēkiem.” (Lk 2, 52)

RARZI Katehēzes metodiskais centrs turpina aizsākto tēmu par pusaudžu katehēzi.

Seminārs ir veltīts pusaudžu morālās kompetences veicināšanai, uzsverot pusaudžu tikumisko audzināšanu un sirdsapziņas formāciju katehēzē gan Baznīcā, gan skolā.

Vebināra mērķis: Iepazīstināt priesterus, katehētus un skolotājus ar pusaudžu morālās kompetences veicināšanas iespējām Baznīcā (katehēzē) un skolā.

Vebināra rīkotājs: Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta Katehēzes metodiskais centrs.

Vebināra mērķauditorija: Priesteri, katehēti, skolotāji un visi interesenti.

Vebināra norises laiks: 20.03. 2021. plkst. 9.00 -16.00

Vebināra norises vieta: Zoom platforma RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS.

Vebināra dalības maksa: 5.00 EUR (ar pārskaitījumu)

Vebināra saite. Dalības maksu ieskaitīt RARZI kontā. Pēc maksājuma saņemšanas dalībniekiem uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta Zoom piekļuves saite.

Pieteikšanās vebināram līdz 17.03.2021. lolita_ergle@inbox.lv; mob. tālr. nr. 29527064

Vebināra dalībnieki saņems apliecību par 8 stundu izglītības programmu (elektroniskā veidā).

Piesakoties ir nepieciešami sekojoši dati: vārds, uzvārds, draudze/ skola, mobilā tel. nr., e-pasts.

RARZI rekvizīti: Nodibinājums “Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts”
LPU FILIĀLE RARZI – interneta bankas saīsinājums
Reģistrācijas nr. 40003501407
Juridiskā adrese: Katoļu iela 16b, Rīga LV-1003
SWEDBANK
IBAN: LV25HABA0001408056042
S.W.I.F.T.: HABA LV 22

Maksājuma mērķis: Vebinārs Impulss 9

Semināra programma 20.03.

9.00-10.10 „Audzināšana mīlestībā: problēmas un risinājumi”. Pr. Andris Ševels MIC Dr.theol., RARZI docētājs

10.20 -10.40 „Darbs ar pusaudžiem un jauniešiem draudzēs”. Anda Aleksandrova Bc.art.,

Jauniešu darbu koordinators Rīgas arhidiecēzē.

10.50 -12.00 „Tikumiskā audzināšanas aktualitāte izglītībā. Tikumiskās audzināšanas programma”. Manuels Fernandezs Dr. paed., LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes vadošais pētnieks.

12.00 -12.20 Pārtraukums.

12.30 -13.40 „Tikumiskā audzināšana inkulturācijas procesā”. T. Sergejs Dominiks Ivanovs Dr.theol., RARZI docētājs.

13.50 – 14.50 „Pusaudžu audzināšanas vadlīnijas Lūkas evaņģēlijā”. Katehēzes iespējas tiešsaistē. Lolita Ērgle Mg.paed., RARZI Katehēzes metodiskā centra vadītāja.

15.00 – 16.00 „Pusaudžu vērtībizglītba. Labās prakses piemērs darbam ar pusaudžiem”. RARZI absolventi Edgars Svētiņš Mg. rel.zin. un Inga Svētiņa Mg. rel.zin..

 

Pasākumu atbalsta 

 

 

 

2021.24.02
Rīkojums par bibliotēkas apmeklējumu

Rīkojums par bibliotēkas apmeklējumu 22.02.2021.

Lūdzu visus ievērot, ka

1.      Bibliotēka nebija pieejama laikā no 21. janvāra, tādēļ, iespējams, studenti nevarēja iegūt nepieciešamo literatūru, lai sagatavotos nodarbībām;

2.      Bibliotēkas darba laiks arī turpmāk ( līdz ārkārtas situācijas atcelšanai) paliek stipri ierobežots : lūdzu skatīt Rīkojumu

3.      Bibliotēkas apmeklējums iespējams tikai iepriekš elektroniski piesakoties ( saite - https://ej.uz/BibliotekasApmeklejums) un vienlaicīgi tikai vienam apmeklētājam;

4.      Bibliotēkas apmeklētājiem jāierodas ar saviem rakstāmpiederumiem, jāievēro visi epidemioloģiskie nosacījumi ( distance, sejas maska, roku dezinfekcija).

 

 

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.