Rīgas skolēni iepazīst kristīgās tradīcijas un diskutē par vērtībām

Skolās beidzoties mācību gadam, noslēdzas arī Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) īstenotā projekta „Kristīgo vērtību un tradīciju integrācija izglītošanas darbībā Rīgas vispārizglītojošās skolās" pirmais posms, kas sākās š.g. martā. Projekts tiek realizēts sešās Rīgas skolās - 25. vidusskolā, 41. vidusskolā, 49. vidusskolā, Teikas vidusskolā, Itas Kazakēvičas Poļu vidusskolā un Rīgas Kristīgajā vidusskolā.

Piedaloties cikla „Nāc, svinēsim svētkus!" jeb „Latvijā nozīmīgāko svētku kristīgās tradīcijas" nodarbībās, 1. - 3. klašu skolēni vairāk uzzināja par Lielā Gavēņa, Lieldienu un Vasarsvētku svinēšanu. Dominikāņu māsa Diāna Cērmane nodarbībās par Gavēni ar bērniem pārrunājusi atteikšanos. Atklājums skolēniem bijusi Kristus Augšāmcelšanās svētku vigīlija. Aplūkojot fotogrāfijas, bērni Lieldienu vigīliju jaukuši ar Jāņiem, jo vakarā pirms Kristus Augšāmcelšanās svētkiem baznīcās tiek svētīta uguns, kas atgādina Jāņu ugunskuru, - stāsta māsa Diāna Cērmane. Bērni uzzinājuši arī, ka Vasarsvētki, kas nosaukuma dēļ saistās ar vasaras iestāšanos, Baznīcā ir Svētā Gara izliešanās svētki. Tāpat skolēni uzdevuši jautājumus par dzīvi klosterī un klostermāsas tērpu, kas daudziem bijis kas jauns. „Tikties ar bērniem bija ļoti interesanti, jo viņi ir patiesi. Tu redzi, kāda ir viņu pasaule, un piedāvā viņiem savu pasauli. Līdzīgi kā „Alisē Brīnumzemē", - katram ir sava Brīnumzeme, un tās saliekot kopā, veidojam kopīgu Brīnumzemi," saka māsa Diāna Cērmane.

RARZI vicedirektore Lolita Ērgle, Mag.rel.paed., stāsta, ka 1.-3. klašu skolēni viņas vadītajās nodarbībās dalījušies par mīlestību. Uz jautājumu: „Vai mīlēt ir viegli vai grūti?" viņi atbildējuši, ka tas ir grūti. Viens no mājas darbiem bijis konkrēti parādīt mīlestību tētim un mammai. Mājas darbs ticis izpildīts dažādi: kāds uztaisījis tēju, cits nopircis dāvaniņu vai nomazgājis traukus.

7.- 9. klašu skolēniem cikla „Kā veidot attiecības starp zēnu un meiteni?" jeb „Zēna un meitenes cieņas un dzīvības vērtību apliecinošas attiecības" ietvaros tika runāts par pašvērtējumu un to, kā sevi jāsaredz, lai būtu labas attiecības ar citiem. Viens no uzdevumiem bijis zēniem uzrakstīt, kādas meitenes viņiem patīk, savukārt meitenēm bijis jāatbild par zēniem. „Interesanti, ka meitenes minējušas dažādas īpašības - sportisks, gudrs, nav centrēts uz sevi, džentlmenis, bet zēniem svarīgs šķitis mtikai meitenes ārējais izskats," stāsta projekta dalībniece psiholoģe Diāna Staņko, Mag. psych.

Nodarbībās skolēni uzzināja, ka seksualitāte nenozīmē tikai seksuālas attiecības, jo bērns kā seksuāla būtne jau sāk veidoties, attīstoties mātes miesās. Seksualitāte ietver sevis uztveri kā vīrieti vai sievieti, izturēšanās veidu, ģērbšanās stilu u.c. Noskatoties ultrasonogrāfijas video, kurā bija dzirdami sirdspuksti, skolēni pārliecinājās, ka embrijs jau ir cilvēks, un mainīja attieksmi pret abortu veikšanu. Skolēniem interesanta šķitusi arī filmiņa par spermatozoīda un olšūnas saplūšanu un ieligzdošanos dzemdē; tā vizuāli parādīja, ka mūsu dzīvība sākas jau no ieņemšanas brīža. Rudenī tiks turpinātas sarunas par seksuālām attiecībām - kāpēc jaunieši tās uzsāk, kādas tam ir sekas un kāds ir ieguvums, ar tām nogaidot.

Savukārt 10.-12. klašu skolēni tika aicināti uz „Sarunām par eksistenciāliem jautājumiem". Uz jautājumu par to, kas ir laime, jaunieši atbildējuši, ka laime ir ģimene, būt mīlētam, kopības sajūta, veselība, būt kādam vajadzīgam, - stāsta NBS Aviācijas bāzes Ieroču nodaļas virsnieks Mareks Savickis. Savukārt runājot par labo un ļaunu - cilvēks izvēles priekšā, kas bija otrās nodarbības tēma, jaunieši ļoti dažādi izvērtēja galveno varoņu rīcību filmas „Sala" fragmentā, kuru kopīgi skatījās stundas laikā. Dažās klasēs jaunieši bez kavēšanās negatīvi novērtēja kurinātāja gļēvo un nodevīgo rīcību, savukārt citās minstinājās sniegt skaidru vērtējumu, meklēdami dažādus attaisnojumus. M. Savickis uzskata, ka kopumā jauniešu vidū dominē viedoklis, ka nav vienas patiesības, - katram ir savas vērtības, un tā kā dzīvojam demokrātiskā valstī, tad katrs pēc saviem ieskatiem var izvēlēties, kā rīkoties. Savukārt RARZI pasniedzēja Ingrīda Puce, Dr.theol., kas arī bija M.Savicka komandā, ar prieku konstatēja, ka vidusskolēni ar lielu interesi sekoja un līdzi domāja uzdotajiem jautājumiem un iesaistījās aizraujošās diskusijās. Turklāt katrā skolā aktuāls bija kāds cits tēmas aspekts un atbildes arī bija diezgan atšķirīgas.

Projekta ietvaros nodarbības Rīgas skolēniem vada arī RARZI direktora vietas izpildītājs priesteris Aleksandrs Stepanovs, Dr. theol., RARZI lektori - priesteris Sergejs Ivanovs, Mag. theol., Terēze Druka, Lic. theol., Ingrīda Trups-Kalne, Dr. psych.; ziņu portāla „Delfi" redaktors Marks Jermaks, Bc. pol., Rīgas Katoļu ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas darbā Diāna Mekša, mūziķis Jānis Kurševs u.c.

Projekta „Kristīgo vērtību un tradīciju integrācija izglītošanas darbībā Rīgas vispārizglītojošās skolās" otrais posms sāksies nākamā mācību gada septembrī un ilgs līdz š.g. novembrim. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

18:05, 31.05.2012.

Pārpublicēts no

LRKB IC

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.