Tēva Žana Dominika Bartelemī grāmatas „Dievs un tā tēls atvēršanas svētki

 

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts lasītājam sagatavojis Tēva Žana Dominika Bartelemī (1921–2002) grāmatu „Dievs un tā tēls. Bibliskās teoloģijas uzmetums”.

Šis Vecās Derības ekseģēzei veltītais darbs ir sarakstīts 1955. gadā, tulkots dažādās valodās un piedzīvojis atkārtotus izdevumus.

Kāds ir patiesais Dieva tēls un kā to atklāt Vecajā Derībā, kur Dieva vaigs parādās bieži vien pārsteidzošā un pretrunīgā gaismā? Vai šim Dievam ir kāds sakars ar Jaunās Derības mīlošo un žēlsirdīgo Dievu? Kā lasīt Svētos Rakstus, kuru autora iecere ir, lai „Jaunā Derība tiktu apslēpta Vecajā un Vecā Derība tiktu atklāta Jaunajā”? Tie ir jautājumi, uz kuriem grāmatā tiek piedāvāta atbilde. Autors mums atklāj šos senos tekstus kā elkdievības, Dieva viltojumu atmaskošanu un vienotu Dzīvā Dieva meklējumu, kura rokās mēs varam nodot savu dzīvi.

Dominikāņu tēvs Bartelemī (1921–2002) visu savu dzīvi veltījis Svēto Rakstu, it īpaši Vecās Derības grāmatu studijām. Viņš bija Vecās Derības profesors Katoļu teoloģijas fakultātē Fribūras Universitātē Šveicē, Pontifikālās Bībeles komisijas loceklis un Jeruzalemes Franču Bībeles un Arheoloģijas skolas loceklis. Dominiks Bartelemī kļuva pazīstams ar Kumrānas manuskriptu pētījumiem. Bartelemī galvenais darbs ir Vecās Derības tekstu kritika, ar ko viņš kļuva slavens visā zinātniskajā pasaulē. Kopš 1970. gada viņš piedalījās “Ebreju Vecās Derības tekstu projektā”, Bartelemī ir viens no Bībeles ekumēniskā franču tulkojuma veidotājiem (TOB). Tie ir tikai daži fakti no viņa biogrāfijas, kas palīdz labāk saprast šīs grāmatas zinātnisko vērtību.

Kā latviešu izdevuma ievadvārdos raksta pr. Andris Marija Jerumanis Vecās Derības tekstu lasīšana ir process, kurā vārds pakāpeniski atklāj savas iekšējās iespējas, kas tajā ir klātesošas iedīgļa veidā. Viņš mūs aicina kopā ar tēvu Dominiku iepazīt šo Vārdu, jo nepazīt Rakstus nozīmē nepazīt Kristu. Prof. Jerumanis ir pārliecināts, ka tēva Bartelemī darbs palīdzēs katram Svēto Rakstu lasītājam no jauna iemīlēt Vecās Derības grāmatas un neapstāties pie atsevišķām pretrunām un tekstu interpretācijas grūtībām. Šī izcilā zinātnieka pavadībā lasītājs varēs gūt jaunu drošības pieredzi, lasot Rakstus kā iedvesmotu Dieva vārdu, un augt savās teoloģiskajās un garīgajās zināšanās. Tiem, kas pirmoreiz atvērs Veco Derību, Bartelemī darbs var kļūt par vērtīgu vade mecum – pavadoni, lai nenomaldītos Vecās Derības bagātībās, bet atrastu pērles, kas kristiešiem tiek atklātas Kristus gaismā. Reliģijas zinātņu pētniekiem šī grāmata var radīt skaidrību par teoloģiskajām idejām, kas caurstrāvo Veco Derību un tiek integrētas Jaunajā – kristīgajā– Derībā.

Grāmatu no franču valodas tulkojusi Agnese Gaile-Irbe, Dr. philol.

Zinātniskais konsultants: Jānis Priede, Dr. theol.

Ievadvārdu autors: pr. Andris Marija Jerumanis, Dr. theol.

Maketētājs un korektors: Arturs Hansons, Mag. theol.

Grāmatas atvēršana notiks piektdien, 29. jūnijā,

Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā pēc Sv. Mises, kas sāksies plkst. 16.30.

(celebrēs arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs)

Visi laipni aicināti!

Žanete Narkēviča

 

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.