Pirmie RARZI maģistrantūras augļi

 

 

Dārzu un lauku kopēji šoruden var būt priecīgi – Kungs ir devis labu ražu un Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles altāris bija greznots ar krāšņām Ražas svētku veltēm. Taču augstskolu ražas klēts ir to absolventi un šā gada 6. oktobrī, svētās Terēzes no Lizjē svētkos pirmos augļus ievāca Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) pirmās maģistra programmas „reliģija” ar kvalifikāciju „filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs” pirmie absolventi.

RARZI svētās aizbildnes Terēzes no Lizjē svētki sākās  ar svēto Misi, ko katedrālē kopīgi svinēja  Institūta direktora p.i. Aleksandrs Stepanovs, Institūta sens draugs, benediktīniešu klostera abats Bernhards Nābers (Austrija), viesprofesors Svēto Rakstu ekseģēzē pr. Valdemārs Hrostovskis (Polija) un RARZI docētājs pr. Andris Kravalis. Uzrunu sacīja abats B. Nābers, bet par garīgajiem dziedājumiem rūpējās RARZI koris diriģentes Laines Taboras vadībā.

Pēc svētās Mises katedrāles Ražas svētku altāra ietvarā maģistra diplomi tika izsniegti Baibai Pikai, Nabadzīgā Bērna Jēzus kongregācijas māsai Inārai Krancānei no Rēzeknes un Stellai Jurgenai. Kopā ar pirmajām maģistrantūras absolventēm diplomus saņēma arī trīs II līmeņa profesionālās izglītības programmas absolventes – Marika Šķēle no Cesvaines, Ērika Korāte un Aija Niedola no Liepājas.

Kaut gan maģistra diplomi tika gaidīti pavasarī, tie no Romas atceļoja tikai rudenī un šis apstāklis rosināja pārdomāt, ka Dieva ieceres vienmēr pārspēj mūsu nodomus. Kungs uzdāvināja absolventiem svētkus – īpašus svētkus ar Institūta seniem draugiem, ar Viņa laicīgu un  garīgu dāvanu piepildītu katedrāli. Diplomu saņemšana zeltainā gaismā zaigojošā Ražas svētku altāra priekšā ļāva atskatīties gan uz Institūta, gan pašu absolventu noieto garo, reizēm arī visai smago un dažādu pretstraumju kavēto ceļu – ir īstenojies Institūta iepriekšējo direktoru pr. P.M. Jerumaņa un V.E.Rīgas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča sapnis par maģistrantūru RARZI, pie kura viņi bija strādājuši ar lielu atdevi un entuziasmu. Šobrīd RARZI jau ir atvērta otra maģistra programma un tiek domāts par jaunām iespējām dažāda līmeņa studiju programmu piedāvājuma paplašināšanai un uzlabošanai.

Diplomu izsniegšanai sekoja RARZI asociētās profesores Baibas Brūderes referāts „No „es izvēlos visu” līdz „es atdodu visu”. Sv. Terēzes no Bērna Jēzus pieredze”. Tas klausītājiem ļāva izsekot svētās Terēzes garīgās izaugsmes ceļam līdz pat pilnīgai sevis atdošanai Dievam un apjaust viņas kalpojuma bezgalības dimensiju. Mazās, fiziski trauslās svētās lūgšana ir mīlestības ugunī rūdīts Vārda zobens, kas atbrīvo ceļu nākamo mīlestības kalpojuma aicinājumu piepildījumam, kuru saņem šie absolventi un saņems vēl daudzi pēc viņiem.

Institūta kopības svētki turpinājās ar studentu priekšnesumiem, kas atainoja svētās Terēzes dzīves notikumus, priekšplānā izvirzot tieši viņas pilnīgi atdevīgo mīlestību uz Kungu. Krāšņajās, mūžības gaismā starojošajās Dieva un svētās Terēzes mīlestības attiecībās vēl dziļāk mums ieiet ļāva RARZI studenta Jāņa Kurševa dziedājums. Bet, lai mēs šajā garīgajā ceļā fiziski nepagurtu, Institūts savai lielajai ģimenei  bija sarūpējis svētku galdu.

Svētki ir Tabora kalns, kas to dalībniekiem ļauj uz brīdi kļūt kā Kristus mācekļiem, kuri raugās Kunga godības atklāsmē (skat. Mt 17, 1-4), bet mācekļi kāpa lejup, lai kopā ar savu Mācītāju turpinātu ceļu, kas ved uz dalību Viņa nāvē un Augšāmcelšanās godībā.

RARZI maģistrantūras absolvente Stella Jurgena


 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.