Aicinām apmeklēt viesprofesora V. Hrostovska (Polija) lekcijas

http://youtu.be/HVJv-y9d1BQ

 

Valdemārs Hrostovskis (Waldemar Chrostowski), Dr. theol. habil., Varšavas Kardināla Višinska universitātes Teoloģijas fakultātes Vecās Derības profesors docēs divus kursus Vecās Derības ekseģēzē:

Gudrības un dzejas grāmatas (16 st.)

7. decembrī - 17:30-20:50

8. decembrī - 9:00-12:20

14. decembrī - 17:30-20:50

15. decembrī - 9:00-12:20

Priesteris V. Hrostovskis ir ievērojams Polijas Vecās Derības ekseģēts. Viņš studēja Svētos Rakstus Bībeles Pontifikālajā Institūtā Romā un papildināja zināšanas Ebreju universitātē Jeruzalemē, iegūstot doktora  grādu Svētajos Rakstos Varšavas Katoļu teoloģijas akadēmijā. Profesors Hrostovskis izceļas ar lielu pasniegšanas pieredzi ASV akadēmiskajos centros un sinagogās. Daudzus gadus viņš bija Polijas kristiešu jūdu padomes vicedirektors. Viņam ir vairāk nekā 2000 zinātnisko un populārzinātnisko publikāciju teoloģijā un ekseģēzē.

 

Noteikumi par klausītājiem un viesstudentiem Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā

KLAUSĪTĀJA REĢISTRĀCIJAS VEIDLAPA KURSU APGŪŠANAI

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.