RARZI kolektīvs sirsnīgi sveic Inesi Augškalni ar Pedagoģijas doktora grāda iegūšanu

Pirmdien, 3. decembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē savu promocijas darbu pedagoģijā „Profesionālo skolu audzēkņu pasaules uzskata izpēte” veiksmīgi aizstāvējusi RARZI lektore Inese Augškalne. Savā promocijas darbā Inese aplūkoja mūsdienu zinātnes un izglītības paradigmu nozīmi cilvēka pasaules uzskata veidošanā, pievēršoties tieši profesionālo skolu izglītības jomai. Līdzās tirgus ekonomikas principos balstītai izglītības koncepcijai, viņa analizēja humanitāro paradigmu, kura izceļ cilvēka vietu biosfērā un viņa sociālo atbildību. Darba autore aicināja pievērsties cilvēkam, viņa iekšējās pasaules izpētei un atklāt garīgās un morālās attīstības nozīmi cilvēka patības veidošanā.

 

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.