RARZI 2009./2010. mācību gada Ziemassvētku pasākums

Šī gada 19. decembrī Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles zvani pulcināja RARZI studentus un pasniedzējus uz semestra noslēguma Sv. Misi, lai pateiktos un reizē arī vērstu skatienu uz drīzajiem Kristus dzimšanas svētkiem. Sv. Misi celebrēja V. E. Kardināls Jānis Pujats, asistējot RARZI direktoram pr. Zbigņevam Stankevičam. Atsaucoties uz Sv. Mises lasījumiem kardināls ievadīja klātesošos pārskatā par eņģeļu brīnumaino klātbūtni un darbību izredzētās tautas vēsturē, noslēgumā uzsverot, ka arī mēs ikviens esam aicināti kļūt par eņģeli otram.

Par Sv. Mises liturģiskajām dziesmām rūpējās RARZI studentu ansamblis studiju programmu direktores Ingrīdas Trups – Kalnes vadībā.

Pasākuma saviesīgā daļa turpinājās RARZI telpās m. Pils ielā 2. Iesākuma vārdi tika doti RARZI direktoram Zbigņevam Stankevičam. Paturpinot kardināla Jāņa Pujata izteikto pamudinājumu kļūt par eņģeļiem, direktors uzsvēra cik ļoti šajā sakarā ir nepieciešams pilnveidoties tajā, ko piedāvā institūts – intelektuālajā un garīgajā jomā. Izvēlēties Kungu par pamatu visai mūsu darbībai, saglabāt mieru un prieku sirdīs un dāvāt saņemto otram – tāds ir mūsu uzdevums.

Turpinājumā sekoja asoc. prof. Baibas Brūderes uzruna, kurā tikām aicināti sadzirdēt Kristus aicinājumu dāvāt savas sirdis Viņam par mājvietu, par Betlēmi, kur Viņš varētu piedzimt, kas ir paveicams caur atsacīšanos, caur savas garīgās nabadzības piedzīvošanu un atzīšanu, un patiesu sirds klātbūtni Cilvēktapšanas noslēpumā.

Uzmundrinošus vārdus, akcentējot Dieva neaptveramo mīlestību, dāvājot mums savu Dēlu, teica jaunais studentu pašpārvaldes vadītājs RaimondsVilciņš.

RARZI katehēzes centra vadītāja un vicedirektore Lolita Ērgle paturpināja šī pasākuma noskaņu būt kā eņģeļiem šajā pasaulē, akcentējot žēlsirdības un mīlestības aspektu.

Savukārt docētāja māsa Klāra caur stāstu par ēzelīti, kuram bija jāiziet caur veselu dzīves skolu, līdz viņš piedzīvoja Kristus dievišķo dabu, aicināja saglabāt ticību tam, ka visu to, kas ir grūts un nepatīkams šajā brīdī, Dievs vienā mirklī var pārveidot.

Pasākuma beigās visus klātesošos iepriecināja arī paši studenti ar saviem priekšnesumiem – I kurss ar praktisku sniegumu , II kurss ar māksliniecisku pieskaņu humoristiskā veidā nodziedot par savām gaitām institūtā, bet III kurss atveidoja Svēto Ģimeni ar eņģeļu kori un aktīvu diriģentu eņģeli, kas iesaistīja visus klātesošos ņemt aktīvu dalību notiekošajā.

Par svētku muzikālo daļu rūpējās II kursa students Jānis Kurševs un studiju programmas direktore Ingrīda Trups – Kalne.

Noslēgumā sekoja agape, kurā dalījāmies savstarpējā priekā un mīlestībā.

Ilze Vērdiņa, bakalaura programmas 2. kursa studente

Ilze Vērdiņa, bakalaura programmas 2. kursa studente
 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.