RARZI meklē jaunas formas skolu projekta turpinājumam

Piektdiena, 22 novembris 2013 10:26
Array Drukāt Array

Novembra vidū noslēdzās Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) skolu projekts. Tā ietvaros institūta pasniedzēji, studenti un absolventi devās uz Rīgas skolām un ar bērniem un jauniešiem runāja par vērtībām.

Noslēdzoties projektam, daži lektori atzīst, ka skolēni ir auguši un kļuvuši atvērtāki. Arī paši lektori ir kļuvuši pieredzējušāki un stāsta, ka tā viņiem bijusi iespēja iepazīt reālo situāciju, kāda valda sabiedrībā. Piemēram, Madara Jauģiete, kas ir ne tikai RARZI studente, bet arī „Kremerata Baltica" vijolniece, atminējās, ka kādā klasē, runājot par valsti un sabiedrību, viena trešdaļa bērnu pacēla rokas, apstiprinoši atbildot uz jautājumu, vai gatavojas pamest Latviju.

RARZI pasniedzēja, kustības „Par dzīvību" pārstāve Diāna Staņko, kas skolās runāja par attiecībām, secināja, ka, iespējams, nākotnē stundas būtu jārīko atsevišķi zēniem un meitenēm. Katrā ziņā nav šaubu, ka attiecību jautājumi bērniem ir aktuāli. Turklāt ar četrām nodarbībām ir par maz, lai visu tēmu aptvertu. Laika jautājumu pieminēja arī M. Jauģiete, kura sacīja, ka bērni vairāk atveras tieši uz nodarbības beigām. 40 minūtes paskrien vēja spārniem un laika diskusijai, kad bērni tai gatavi, nemaz neatliek.

RARZI students un Nacionālo Bruņoto spēku virsnieks Mareks Savickis, kas jau otro gadu dodas pie vidusskolēniem, uzskata, ka projekts būtu jāturpina, jo jaunieši patiesi klausās. Viņš stāstīja, ka bijuši gadījumi, kad pirmajā nodarbībā klase ir bijusi patukša, bet nākamajā rindas kļuvušas pilnākas. Tāpat dzirdēts, ka jaunieši par stundā runāto pēc tam starpbrīdī diskutējot.

Skolotāju attieksmi lektori vērtē dažādi. Ir skolas, kurās projekts uzņemts ar prieku, taču šogad vairāk nācies saskarties arī ar dažādām grūtībām. RARZI Katehētikas centra vadītāja un šī projekta virzītāja Lolita Ērgle pastāstīja, ka bijis grūtāk vienoties par sadarbību, jo skolas ir pārpludinātas ar dažādiem projektiem un skolēni ļoti noslogoti citās aktivitātēs. Lai gan kopumā projekts īstenots veiksmīgi, tomēr, analizējot problēmsituācijas, izkristalizējās atziņa - jārod jaunas dinamiskākas sadarbības formas, kur skolēni mazāk ir pasīvi klausītāji, bet vairāk iesaistās paši un spriež par vērtībām.

L. Ērgle domā, ka viena no turpmākajām sadarbības formām varētu būt divu dienu seminārs nedēļas nogalē. „Skolēni jau iepriekš zina semināra tēmu un ir tai sagatavojušies. Semināra tēma tiek aktualizēta ne tikai lekciju veidā, bet gan ļoti daudzveidīgās formās: dziesmā, dejā, drāmā, plakāta, instalācijas mākslā... Pēc tam notiek diskusijas. Beigās jaunieši kopā ar vadītājiem nonāk pie kādas kopīgas atziņas," atzīst L. Ērgle.

RARZI direktora p.i. Aleksandrs Stepanovs pastāstīja, ka vēlas rīkot braucienu uz Poliju, lai uzzinātu, kā vērtībizglītības projekts tiek organizēts tur. Par vērtībām visi cenšas runāt, bet būtu jāpiedāvā konkrēta programma, uzskata Stepanovs. Ir ļoti svarīgi, ka šajā RARZI skolu projektā tika izstrādāti materiāli, kurus pēc tam varēs izmantot citās izglītības programmās. Tāpat viņš uzskata, ka projektu varētu turpināt īstenot skolās ārpus galvaspilsētas.

Projekta „Es ģimenē un sabiedrībā: ticības, cerības un mīlestības loma cilvēka, ģimenes un sabiedrības saliedēšanā un valstiskās piederības stiprināšanā" ietvaros bērniem un jauniešiem bija iespēja noklausīties lekcijas par tādām tēmām, kā „Cilvēciskā identitāte un tās būtiskākās izpausme - cieņa un brīvība"; „Es ģimenē - mīlestība un atbildība"; „Es sabiedrībā - piederības izjūta un solidaritāte"; „Kristīgās vērtības - ticība, cerība un mīlestība". Projekts tika īstenots ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu.

 

LRKB IC