RARZI Absolventu Sadraudzība

Otrdiena, 21 oktobris 2014 13:24
Array Drukāt Array

Godātie RARZI absolventi!

Aicinām jūs iesaistīties RARZI absolventu sadraudzības veidošanā. Doma par tās dibināšanu radās no vēlmes uzturēt un attīstīt intelektuālo, garīgo un cilvēcisko saikni, kas studiju gados izveidojās studentu un pasniedzēju kopīgajā sadarbībā.

Daudzi no jums jau ir atraduši to dzīves formu, kurā Institūtā iegūtās zināšanas un pieredze palīdz radoši kalpot Baznīcas evaņģelizācijas aicinājumam. Citi, vēl turpina meklēt šo ceļu. Tāpēc visnotaļ svarīgi, lai jaunā absolventu sadraudzība kļūtu par ‘vietu’ radošai ideju un pieredzes apmaiņai. Tā mums palīdzēs labāk apzināties, ka svarīgākās lietas dzīvē mēs saņemam kā dāvanu no Dieva. Tā būs iespēja uzturēt dzīvu atmiņu par Institūta vēsturi – tiem cilvēkiem, kas veidojuši un attīstījuši šo vietu, kur varam izglītot prātu un sirdi.

Lūdzam tos, kas vēlas iesaistīties absolventu sadraudzības veidošanā ar saviem priekšlikumiem un idejām, pieteikties pie RARZI sekretāres Lienes Martuzānes, lai ieplānotu kopīgu tikšanos-apspriedi.

Šobrīd Institūts piedāvā absolventiem iespēju apmeklēt RARZI viesprofesoru lekcijas un citus pasākumus. Jau šonedēļ 24.oktobrī.  no pl. 17.30 un 25. oktobrī no pl. 9.00 M.Pils iela 2 ar lekcijām par Veco Derību viesosies prof. Linke (Polija). Tāpat aicinām kopā ar mums svinēt Vispasaules Svētuma Dienu 24. oktobrī un svētīgajam Alvaro del Portiljo veltīto pasākumu 30. oktobrī.

Priecāsimies, ja jau šajās Ziemas svētku rekolekcijās būsiet kopā ar mums.

Cerībā uz jūsu atsaucību,

Žanete Narkēviča