ERASMUS+ pieredze

Studējot RARZI pastorālā konsultanta un pedagoģijas maģistra programmās radās iespēja piedalīties Erasmus + mobilitātes programmā – devāmies praksē uz Slovākiju, lai iepazītu studentu pastorālo centru darbības pieredzi. Kopumā Slovākijā ir deviņi šādi pastorālie centri, kuros studenti saņem psiholoģisku un garīgu atbalstu. Latvijas studentes iepazinās ar četriem no tiem: Košicē, Prešovā, Ružomberokā un Bratislavā. Katrā darbības modelis atšķiras. Vienojošais ir tas, ka visur centrus vada priesteri, kuru katoļticīgajā Slovākijā netrūkst. Katrā centrā studentiem jau semestra sākumā tiek piedāvāta dažādu pasākumu un aktivitāšu programma.

Kas visvairāk palika atmiņā? Noteikti: cilvēki – viņu viesmīlība un ticības liecība; daba – reizē skarba un ļoti skaista; vēsture – tik līdzīga mūsējai. Un studenti, studenti, studenti...

Košicē – priesteri kā misionāri dodas uz studentu kopmītnēm, kur tiek kopā ar kopmītnes jauniešiem izveidotas draudzes. To dzīvi veido regulāras Svētās Mises, adorācijas, tematiskās tikšanās, svētceļojumi, pārgājieni kalnos, sporta aktivitātes. Priesteri četras stundas dienā ir pieejami birojā, kur ar viņiem var sarunāt tikšanos. Kad intervējām studentus, viņi atklāja, ka Universitātes Pastorālajā centrā (UPC)  viņus visvairāk piesaista iespēja kopā ar draugiem svinēt Svēto Misi, saruna ar priesteriem par ticības un personīgā rakstura jautājumiem. Viņi atzina, ka UPC ir labākā iespēja studiju gados nepalikt vienam, iegūt jaunus draugus un padziļināt ticības dzīvi.

Savukārt Prešovā un Ružomberokā,  ir mazliet citādāka UPC veidošanas pieredze – tur centram ir atvēlēta īpaša vieta, kur studenti var pavadīt no studijām brīvo laiku, ir pieejamas dažādas nodarbības, bibliotēka, Svētās Mises u.c. Tomēr arī tur priesteri katru nedēļu dodas uz kopmītnēm, lai svinētu Svēto Misi un piedāvātu individuālas sarunas vai grēksūdzes iespēju. Kopmītnēs notiek arī interešu grupu tikšanās, kurās tiek padziļināta ticība vai gatavoti misionāri. Ružemberokā ļoti bieži notiek uz studentiem orientēti pasākumi – ikgadēja asins nodošanas diena, pārgājieni, dažādu komandu tikšanās u.c.

Bijām arī Bratislavā. Tur UPC ir sevišķi spēcīgi attīstīts un atrodas studentu Campus pilsētiņā. To garīgie vadītāji ir kopienas priesteri (Verbisti). Šis centrs ir kā personības veidošanas vieta, kur viņi iegulda daļu no savas sirds. Centrs viņiem ir kā mājas. Jaunieši tur atrod draugus arī no citām fakultātēm, kurus viņi citādi nemaz nebūtu satikuši. Centrā tiek piedāvatas daudzas nodarbes brīvajam laikam un kalpošanai, tā, piemēram, līderu komandas, foto pulciņš, Alfa kursi, misionāru komanda, kori un ansambļi, var mācīties dejas u.c. Katrā ziņā centrā notiek kūsājoša dzīvība, kurā tiek iesastīti paši jaunieši  kā brīvprātīgie, kā arī tiek īstenotas viņu idejas. Visas interešu grupas vada paši jaunieši. Šim nolūkam ir izveidota līderu grupa, kurā tam tiek apmācīti. Jaunieši paši ir līderi. Tāpēc, kad runājām ar studentiem, viņi teica, ka tas viņus papildus motivē tur būt, jo var augt kā personības. Pastorālais centrs nav tikai vieta sadraudzībai, bet arī izaugsmes iespēja. Viņi jūt, ka aug un var dot savi citiem. Centrs visiem ir kā mājas, kur ir viņu sirds, kā mājas, par kurām rūpējas visi. Studenti ļoti dziļi izdzīvo ticības dzīvi, stiprina un atjauno to.

Ko mēs ieguvām? Tā bija brīnišķīga pieredze! Mācījāmies slovāku valodu, iepazinām Slovākijas kultūru un vēsturi, piedalījāmies dažādos jauniešu pasākumos un studentu aktivitātēs, veicām maģistra darba pētījumu, uzkrājām daudz interesantu ideju pastorālajam darbam ar studentiem. Šie divi mēneši deva daudz draugu, ideju un noteikti stiprināja vēlmi īstenot ieceres. Izristalizējās ideja par studentu pastorālā centra izveidi arī Latvijā.

RARZI maģistra studentes Liene  un Diāna

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.