Aizlūgumi par mirušajiem

Novembris ir mirušajiem veltīts mēnesis, tāpēc, kā RARZI kapelāns, es vēlētos, lai visas RARZI Svētās Mises, kas tiks svinētas novembrī tiktu veltītas jau mūžībā aizgājušiem RARZI studentiem un docētājiem, kā arī Institūta studentu, absolventu un darbinieku mirušajiem tuviniekiem.

Lai to īstenotu, katru novembra piektdienu Svētā Mises tiks svinēta šādā nodomā:

®    6. Novembrī Svētā Mise tiks svinēta par visiem mirušajiem RARZI studentiem, par visu RARZI programmu pirmo kursu studentu mirušajiem radiniekiem, kā arī par mūžizglītības studentu mirušajiem radiniekiem.

®    13. Novembrī Svētā Mise tiks svinēta par visu RARZI programmu otro kursu studentu mirušajiem radiniekiem.

®    20. Novembrī Svētā Mise tiks svinēta par RARZI trešo kursu studentu un absolventu mirušajiem radiniekiem.

®    27. Novembrī Svētā Mise tiks svinēta par RARZI docētāju un darbinieku mirušajiem radiniekiem.

RARZI kapelāns

T. Alberto

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.