RARZI kapelāna vēstule

Otrdiena, 08 decembris 2015 09:52
Array Drukāt Array

Dārgie RARZI studenti, pasniedzēji, darbinieki!

Žēlsirdīgi kā Tēvs!

Jēzus līdzjūtības izskats uzrunā. Jēzus spēks ir Viņa roku brūcēs.

 

Drīz Baznīca svinēs Žēlsirdības gadu. Tas ir svēts gads.

“Svētais gads tiks atklāts 2015. gada 8. decembrī Bezvainīgās ieņemšanas svētkos. Šie liturģiskie svētki parāda, kā Dievs darbojas kopš mūsu vēstures pirmsākumiem. Pēc Ādama un Ievas grēka Dievs negribēja atstāt cilvēci vienu ļaunā varā. Tāpēc Viņš izvēlējās Mariju, svētu un bezvainīgu mīlestībā (sal. Ef 1,4), lai viņa kļūtu par cilvēka Pestītāja Māti. Uz grēka smagumu Dievs atbild ar piedošanas pilnību.” (Francisks Misericordiae Vultus)

Dievs lepojas par savu žēlsirdību. Žēlsirdība, liekas, ir Dieva vispamatīgākā īpašība, jo tā, pēc Sv. Akvīnas Toma ieskatiem, atrodas katrā Dieva roku darba sākumā vai, citādi runājot, ir galvenais motīvs Dieva ārējai darbībai. Visi Viņa darbi ir vainagojušies ar žēlsirdību, un viena no žēlsirdības izpausmēm ir piedošana. “Žēlsirdība ir ceļš, kas vieno Dievu un cilvēku, jo atver sirdi cerībai vienmēr tikt mīlētam, neraugoties uz mūsu grēka robežām.” (Francisks Misericordiae Vultus)

Pāvests saka, ka Jēzus Kristus ir Tēva žēlsirdības vaigs. Un drīz Jēzus Kristus būs bērns, tātad mēs kontemplēsim Bērnā Tēva žēlsirdības vaigu. Kontemplēt Jēzu kā Bērnu ir patīkami, jo bērnus ir tik viegli mīlēt.

Mums ir jājautā sev: ko Dievs vēlas no mums šajā Žēlsirdības gadā? Atbilde noteikti būs: atgriešanos. Dievs vēlas no mums īstu atgriešanos pie Viņa sirds (Metanoia grieķu valodā nozīmē atgriešanos, tiekšanos uz mērķi). Atgriezties - tas ir arī adventa aicinājums. Mēs varam būt tuvāki Dievam, ja mēs cenšamies dzīvot Viņa žēlsirdībā, tas ir, ja mēs mācāmies piedot, ja mēs mācāmies netiesāt, ja mēs cenšamies domāt labi par visiem cilvēkiem un, visbeidzot, ja mūsu sirds var nest Jēzus sirdi.

Vārdam "atgriešanās" jābūt kā adventa dziesmai mūsu sirdī. Lūk, ko saka Pāvests: Ir tik labi atgriezties pie Viņa, kad esam pazuduši! Es vēlreiz uzsveru: Dievs nekad nepagurst piedot ,,septiņdesmit reiz septiņas reizes” (Mt 18, 22), rāda mums piemēru: Viņš piedod septiņdesmit reiz septiņas reizes. Viņš atkal un atkal atgriežas, lai nestu mūs uz saviem pleciem. Neviens mums nevar atņemt cieņu, ko piešķir šī bezgalīgā un nesalaužamā mīlestība. (Francisks Evaņģēlija prieks, n. 3).

Dieva lielais spēks ir mīlestība. Tātad piedot vienmēr. Viņš mūs mīl tik ļoti, ka Viņa žēlsirdība darbojas, ja mēs Viņu atstājam darboties mūsos. Tas ir tas, kas patiešām uzvar pasauli. Nevis vardarbība vai egoisms, bet Dieva mīlestība. Viņa žēlsirdība izpaužas pie krusta. Caur krustu ir nākusi mūsu pestīšana. Dievs ir piedevis mums, lai mēs varētu mācīties piedot citiem. To pašu mēs sakām katru reizi, kad lūdzamies “Tēvs mūsu”. Tas ir avots, no kura nāk žēlsirdība.

Kalna sprediķī Jēzus māca dievišķo mīlestības bausli visiem, kas esam gatavi atvērt savu dvēseli un Viņu uzklausīt. Un beigās, it kā apkopojot iepriekš teikto, Viņš saka: “Mīliet savus ienaidniekus, dariet labu un aizdodiet, nekā par to negaidīdami! Un jūsu alga būs liela, un jūs būsiet Visaugstākā bērni, jo Viņš ir laipns pret nepateicīgajiem un ļaundariem. Tāpēc esiet žēlsirdīgi, kā jūsu Tēvs ir žēlsirdīgs!” (Lk 6, 35-36)

Žēlsirdība nav vienkārši līdzcietība. Žēlsirdība ir mīlestības pārpilnība, kas nes sev līdzi arī taisnīguma pārpilnību. Būt žēlsirdīgam nozīmē turēt sirdi dzīvu, tādu, kas cilvēciski un arī dievišķi pukst stiprā, upurgatavā un dāsnā mīlestībā. Lūk, ko par šo tikumu savā himnā mīlestībai saka svētais Pāvils: “Mīlestība ir pacietīga, laipna; mīlestība nav skaudīga, tā nerīkojas nekautrīgi, nav uzpūtīga. Tā nav godkārīga, nedzenas pēc sava, tā nedusmojas, tā nedomā ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu, tā tic visu, visu cer, visu pacieš.” (1 Kor 13, 4-7).

Es Jums visiem novēlu šajā Adventā un arī Ziemassvētkos patiesu vēlēšanos atdarināt mūsu Kunga sirdi. Kāda ir Jēzus sirds? Žēlsirdīga. Mīloša. Mīlestība atmaksā tikai ar mīlestību. Mīlestība izpaužas darbos. Tāpēc pāvests mūs mudina uz žēlsirdības darbiem (septiņi dvēselei, septiņi miesai). Ar dvēseli saistītie žēlsirdības darbi: aizrādi tiem, kas grēko; pamāci nemācītos; dod labu padomu tiem, kas šaubās; iepriecini noskumušos; piedod tiem, kas tevi apvaino; pacietīgi panes netaisnības; lūdz Dievu par dzīvajiem un mirušajiem. Ar miesu saistītie žēlsirdības darbi: paēdini izsalkušos; padzirdini izslāpušos; apģērb kailos; uzņem ceļiniekus savās mājās; apmeklē cietumniekus; apraugi slimniekus; aproc mirušos.

Šie žēlsirdības darbi var īstenoties, ja mūsos mājo Dieva žēlsirdība, ja mēs cenšamies būt labi Dieva bērni.

Mēs būsim labi Dieva bērni, ja mēs būsim labi Marijas bērni. Vienmēr Marija. Nav cita ceļa. Lūk, viņas žēlsirdīgās acis! Tās mēs redzam, kad dziedam Salve Regina: Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.

Salve Regina, Mater Misericordiae, lūdz par mums.

P.S: Ceru satikties ar Jums visiem nākamajā 19. decembrī, Adventa lūgšanu un sadraudzības dienā!

Pr. Alberto