Adventes sadraudzības diena vieno pasniedzējus, studentus un absolventus

Otrdiena, 22 decembris 2015 11:23
Array Drukāt Array

21.decembris, 2015, 12:17

Tradicionālajā Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) rīkotajā Adventa pasākumā, kas šogad notika 19. decembrī Sv. Tērēzes no Bērna Jēzus draudzes mājā, institūta docētāji, darbinieki, studenti un absolventi pirmo reizi vienojās ar Rīgas Teoloģijas institūta (RTI) docētājiem un semināristiem un piedzīvoja patiesu kopību. Dienas gaitā Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs priecājās, ka kopā sapulcējies „Baznīcas komplekts” – kā garīdznieki un topošie garīdznieki, tā konsekrētās personas un laji. Turklāt viņš arī izteica īpašu gandarījumu, ka klātesošo vidū redz absolventus vēl no Katehētikas institūta laikiem.

No rīta lūgšanas līdz pat noslēguma svētībai ikviens klātesošais varēja pārliecināties par īstu kopības un sadraudzības atmosfēru, kas bija dabiska un nepiespiesta, turklāt pasākumu caurvija arī misijas gars. Gan jezuītu tēvs Jānis Meļņikovs savā konferencē „Laimīgā nelaime”, gan Z. Stankevičs Svētajā Misē un vēlakajā uzrunā, gan RARZI, Rīgas Garīgā semināra un RTI vadība uzsvēra žēlsirdību, rūpes par citiem un tuvākmīlestību. Tēvs Jānis Meļņikovs aicināja katru palūkoties uz savā dzīvē piedzīvotajām neveiksmēm no cita fokusa, pieņemt šīs neveiksmes un, piedzīvojot ciešanas, nevis noslēgties, bet atvērt savu sirdi uz citiem. Viņš atgādināja, ka tikai tad, ja mēs paši nokļūstam bezdibenī, varam sākt saprast citus cilvēkus un sākt uz viņiem lūkoties nevis tiesājoši, bet žēlsirdīgi. Savukārt Z. Stankevičs Svētās Mises sprediķī aicināja klātesošos uz garīgo auglību – dzemdēt savā dzīvē Jēzu, kas ir ieņemts kristībā, un palīdzēt Viņu ieņemt un dzemdēt arī citiem. Arhibīskaps skaidroja, ka tam ir nepieciešami trīs nosacījumi: uzticība, izturība līdz galam un nedalīta sirds (nešaubīga ticība tam, ka Dievam nav nekā neiespējama).

Pēc Svētās Mises savas uzrunas laikā arhibīskaps deva dažus praktiskus padomus, kā būt auglīgiem jau tagad – viņš aicināja ikvienu, kas var sniegt savu ieguldījumu, iesaistīties „Radio Marija” darbībā, jo saskaņā ar arhibīskapa vārdiem tas ir mūsu radio un lielisks veids, kā veidot dialogu ar sabiedrību. Arhibīskaps mudināja iespēju robežās izmantot to, kas atrodas rokas stiepiena attālumā. Viņš arī aicināja RARZI direktori Žaneti Narkēviču radio stāstīt par šo institūtu un RGS un RTI vadību – izplatīt informāciju par garīgo semināru, lai šādi veicinātu jaunus aicinājumus uz priesterību. Lai parādītu, cik daudz mums ir iespēju nest citiem Evaņģēlija vēsti un stāstīt par labo un skaisto, ahibīskaps arī pavēstīja, ka iepriekšējā dienā (18. decembrī) veicis savu pirmo ierakstu Twitter.

Jāpiemin arī, ka šī diena bija īpaši svarīga trim maģistra studiju programmas absolventiem – Valērijam Kudrjavcevam, Diānai Mekšai un Silvijai Ozoliņai –, jo pēc Svētās Mises viņi no arhibīskapa rokām saņēma maģistra diplomus. Apsveicam!

Kopumā jāatzīst, ka adventes lūgšanu un sadraudzības diena pagāja patiesā Svētā Gara gaismā, ar piedzīvotu tuvākmīlestību, prieku par redzēšanos ar sen nesatiktiem vai jauniepazītiem cilvēkiem, garīgo stiprinājumu liturģijā, prāta barību konferencē, diskusijā un uzrunās. Atliek cerēt un lūgties, ka šajā dienā iesētā sēkla nesīs bagātīgus augļus un par Jēzus piedzimšanu priecāsies arvien vairāk cilvēku.

Jūlija Garkuša,

OPS novice

RARZI maģistrantūras 2. kursa studente