Bērnu radošos darbu „Dievs ir žēlsirdīgs” izstāde Skrīveros

 

23. aprīlī Skrīveros ar bērnu un jauniešu zīmējumu un foto izstādi noslēdzās radošais konkurss „Dievs ir žēlsirdīgs”. Konkursu organizēja Rīgas Augstākais Reliģijas zinātņu institūts. Konkursā ar radošiem darbiem piedalījās katoļu, luterāņu, adventistu un metodistu draudzes, kā arī vispārizglītojošo skolu kristīgās mācības un Jūrmalas  speciālās internātpamatskolas skolēni. Radošie darbi par Dieva žēlsirdību atceļoja no Liepājas, Krāslavas, Preiļiem, Madonas, Siguldas, Olaines, Vaboles, Neretas, Pļaviņām, Aizkraukles, Jūrmalas un Rīgas.

Konkursa dalībniekus laipni uzņēma Andreja Upīša Skrīveru vidusskola un Skrīveru Vissvētākās Jaunavas Marijas- Miera Karalienes katoļu baznīca, kur Svēto Misi celebrēja pr. Māris Ozoliņš. Uzrunājot bērnus priesteris uzsvēra, ka Dievs savā žēlsirdībā vienmēr piedod un arī mums ir jāpiedod cits citam, jo arī piedošana ir žēlsirdības darbs.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā notika konkursa dalībnieku sumināšana. Bērniem bija liels prieks un gandarījums ieraudzīt savus darbus līdzās citiem darbiem izstādē.Visi darbi bija skaisti, dziļi un mīlestības pilni.

Pēc konkursa dalībnieku un viņu skolotāju sumināšanas sekoja dziesmas un spēles, ko bija  sagatavojis Matthias Hain. Bērnus īpaši iepriecināja slavēšanas dziesma „ I love you, Jesus” (Es tevi mīlu) angļu valodā, kuru visi iemācījās izpildot kopā  ar kustībām; tā noteikti kļuva par  lielāko hītu bērnu vidū, jo to dungojam varēja dzirdēt visu atlikušo pēcpusdienu dažādās skolas vietās.

Kāds no vismazākajiem dalībniekiem, paužot savas izjūtas pēc pasākuma, mammai uzdeva jautājumu : „Mammu, kad mēs atkal brauksim uz mazo baznīciņu?” (Skrīveru katoļu baznīca ir salīdzinoša maza ēka – aut.piez.) un skolu”. Tas nozīmē, ka pasākums bija izdevies.

Paldies visiem, kas piedalījās  un pielika savu roku konkursa, izstādes un pasākuma organizēšanā. Paldies par kopā būšanu!

Liels paldies organizācijai "Bonifatiuswerk" par finansiālo atbalstu.

Bērnu darbu izstāde būs vērojama arī Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku priekšvakarā, 14. augustā Aglonā. Līdzās izstādei, dienas garumā notiks arī īpašas katehēzes bērniem par tēmu „Dievs ir žēlsirdīgs”.

Esat mīļi gaidīti uz katehēzēm un izstādi Aglonā. Uz tikšanos arī  nākamajā gadā!

RARZI maģistra programmas studente

Aija Avotiņa

 

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.