Bez uzvarētāja noslēdzies eseju konkurss par Baznīcas sociālo mācību

 

 

 

 

 

 

 

 

Noslēdzies februārī Katoļu mediju centra sadarbībā ar Rīgas Augstāko reliģijas zinātņu institūtu (RARZI) izsludinātais eseju konkurss „Baznīcas sociālā mācība – žēlsirdība darbībā”. Konkursa mērķis bija veicināt Latvijas katoliskās sabiedrības izpratni par Baznīcas sociālo mācību, tās piedāvātajiem domāšanas principiem un vērtēšanas kritērijiem un katoliskās sabiedrības spēju šos principus un kritērijus attiecināt uz savu ekonomisko, politisko un sociālo dzīvi.

Kā informēja konkursa rīkotāji, tajā piedalījās divas pretendentes – Anželika Jaskova ar darbu “Jaunatne un tās nākotne” un Marika Vītola ar darbu “Katoļu brīvprātīgo kalpošana cietumos – žēlsirdības darbs sabiedrības labā”. Izvērtējot esejas, žūrijas komisija, kurā bija divi Katoļu mediju centra un divi RARZI pārstāvji, vienojās par to, ka konkursā uzvarētāja nav, bet par otrās vietas ieguvēju izvēlējās M. Vītolu, piešķirot viņai naudas balvu 25 eiro apmērā. Savukārt A. Jaskova saņems veicināšanas balvu – “Katoļu Baznīcas Vēstneša” abonementu šim gadam.

Kā pastāstīja Katoļu Mediju centra pārstāve Ingrīda Lisenkova, konkurss tika rīkots, apzinoties, ka Baznīcas sociālās mācības joma cilvēkiem Latvijā nešķiet interesanta. Tāpēc viens no konkursa mērķiem bija veicināt katoļu interesi un apziņu par Baznīcas sociālās mācības nozīmīgumu. “Šķiet, ka, arī rīkojot konkursu, nav izdevies parādīt, ka šī joma ir interesanta un saistoša. Par to liecina zemā atsaucība. Tas nozīmē, ka būs jāmeklē cits veids, lai Baznīcas sociālo mācību popularizētu katoļu vidū,” secināja I. Lisenkova.

LRKB IC

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.