RARZI maģistra darbiem šogad oriģinālas un inovatīvas tēmas

20.jūnijs, 2016, 15:57

Aizvadītajā nedēļā septiņi Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) studenti aizstāvēja savus maģistra darbus. Šoreiz studenti bija izvēlējušies oriģinālus un inovatīvus tematus, par kuriem Latvijā pētījumi vēl nav veikti, sacīja viena no komisijas loceklēm, RARZI docente Ingrīda Trups-Kalne, papildinot, ka visi saņēma arī ļoti augstu vērtējumu - no astoņām līdz desmit ballēm.

Raksturojot maģistra darbu autors, RARZI direktore Žanete Narkēviča sacīja, ka tās ir spēcīgas personības, kas maģistra darbus nav rakstījušas tikai dokumenta dēļ, bet gan pētījušas tēmas, kas saistītas ar viņu dzīvi, pieredzi, kā arī kalpošanu Baznīcā un sabiedrībā. “Praktiski visi ir tādi darbi, kas ir izdzīvoti, kas saistīti ar nopietnu attieksmi pret to, ko šie cilvēki dara,” sacīja Ž. Narkēviča.

Trīs maģistri nāk no Jelgavas. Viens no tiem ir Edgars Svētiņš, kura maģistra darba tēma bija “Kristum ticīgs skolotājs vērtībizglītībā projektā “Bon Pro Terra Mariana””. “Tas ir projekts, ko viņš ir īstenojis vairākus gadus, […] pats padziļina savas zināšanas un veido vidi, ir palīgs priesteriem visā diecēzē. Redzam, ka nav jābūt piesaistītam pie vienas draudzes, lai kalpotu,” skaidro Ž. Narkēviča.

Jelgavniece ir arī Dace Indrika, kura maģistra darbā pētīja ornātus Latvijā, to teoloģisko un simbolisko nozīmi, kā arī pastorālo funkciju. Pēc RARZI direktores domām, šo darbu var izdot kā nelielu grāmatiņu, kas var kļūt par labu ceļvedi katehēzē.  D. Indrika ir studējusi mākslu, Jelgavā ir organizējusi izstādes. “Tas ir cilvēks, kas domā par sakrālā muzeja izveidi, kā arī par katehēzēm par liturģiskās valodas un simbolu padziļināšanu,” D. Indriku raksturo Ž. Narkēviča.  Maģistra darba autorei ir doma veidot katehēzes nodarbības par liturģiju pie Svētās Ģimenes mājas vai B. Sloskāna muzeja, kas vēlāk varētu notikt kādā citā muzejā, jo katehēzes par liturģiju, liturģisko apģērbu mūziku cilvēkus uzrunā.

Arī Olga Anspoka, kura pētīja vientulību un pastorālās palīdzības iespējas vientulības gadījumos, nāk no Jelgavas. Darbā bija ietvertas intervijas ar cilvēkiem par dziļākajiem vientulības iemesliem. Pēc RARZI direktores sacītā, Olga Anspoka ir cilvēks, kas ir gatavs kalpot gan ar katehēzi, gan kā pastorālais darbinieks.

Aizstāvētāju rindās šogad bija arī divas luterānes, kuras pateicās par to, ka institūtā jutās labi un ka tajā ir starpkonfesionāla vide. Viena no viņām ir Regīna Paegle, kas darbojas ar bērniem un praktizē “Godly play” metodi. R. Paegle rakstīja par akmens simboliku Svētajos Rakstos, kā to skaidrot svētdienas skolā ar metodes “Godly play” starpniecību. Otra luterāne ir Inese Laubenbaha, kas savā darbā izcēla kristīgā skolotāja harizmu, norādot, ka skolotājs tā nav tikai iemācāma profesija, bet ka ir cilvēki, kuriem tā ir Dieva dota dāvana. Darba praktiskajā daļā I. Laubenbaha atsaucās uz savu personīgo pieredzi - trīs skolotāji, kas viņai bija kļuvuši par paraugiem, bija radikāli mainījuši savu profesionālo ievirzi, jo sajutuši aicinājumu kļūt par skolotāju.

Interesants bija Ligitas Kvieses darbs, kurā viņa apskatīja eitanāzijas problēmu dzīvības un nāves noslēpuma priekšā. “Tas ir ļoti būtisks darbs, jo tieši saistīts ar pastorālās kalpošanas iespējām bērnu paliatīvajā aprūpē. Uz aizstāvēšanu bija ieradušās arī divas kapelānes – Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas kapelāne un RARZI absolvente Inese Lūse un Dana Zaķe-Kalniņa. Kapelānes deva savus ieteikumus un komentārus, līdz ar to izveidojās saruna. Darba recenzents bija priesteris Andris Marija Jerumanis, kas pēc pirmās profesijas ir mediķis un varēja dalīties ar savu pieredzi Šveicē, kur runā par bioētikas jautājumiem ar sekulāro sabiedrību.

Maģistra darbu aizstāvētāju rindās bija arī žurnāliste Danute Tomsone, kas rakstīja par mediju kā pastorālo konsultantu personas krīzē, praktiskajā daļā aplūkojot Zolitūdes traģēdijas piemēru. “Interesanti, ka pastorālais darbs tiek attiecināts uz mediju. Mums šķiet, ka tā ir privāta un personiska saruna, bet Danute mēģināja rādīt, ka medijs pastarpināti var būt pastorālais konsultants,” sacīja RARZI direktore.

Pēc darbu aizstāvēšanas Ž. Narkēviča atzīst: “Kopuma nav pirmā reize, kad pārliecināmies, ka uz RARZI nāk stipras un motivētas personības, kurām ir gan intelektuālas dotības, gan stipra pārliecība, ka sava dzīve jāvelta lietām, kas Dievam svarīgas, lai gan ne vienmēr tās būs ļoti praktiskas un izdevīgas.” Tāpat viņa redz, ka attīstās pastorālā konsultanta profesija, kurai bija veltīta jūnija sākumā notikusī RARZI atvērto durvju diena.

Raksturojot institūtu, Ž. Narkēviča saka: “Neesam masveidīgs institūts. Esam mazais pulciņš, sāls, kas dod spēku Baznīcai Latvijā. Tā ir unikāla vide, kur var satikties līdzīgi domājuši cilvēki no visas Latvijas, kuri savu dzīvi vēlas saistīt ar kalpojumu Baznīcā un sabiedrībā.”

LRKB IC


 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.