Sērijā "Pāvesta Benedikta XVI katehēzes" ceturtā grāmata – "Katehēzes par lūgšanu"

13.jūnijs, 2016, 11:42

Izdevniecība "Vox Ecclesiae" sērijā "Pāvesta Benedikta XVI katehēzes" lasītājiem piedāvā ceturto grāmatu – Benedikta XVI "Katehēzes par lūgšanu". Grāmatā ir apkopotas 39 Benedikta XVI katehēzes, kuras viņš sniedza laikā no 2011. gada 4. maija līdz 2012. gada 3. oktobrim. Savukārt grāmatas noslēgumā lasītāji var iepazīties ar Ticības mācības kongregācijas 1989. gadā izdoto dokumentu "Orationis formas".

Kā pastāstīja izdevuma tulkotājs un  atbildīgais redaktors priesteris Pauls Kļaviņš Dr.theol., lasot katehēzes, var just Benedikta XVI dziļo teoloģisko pieeju, jo Dieva Vārdu viņš pieskaņo mūsdienu cilvēka vajadzībām. Lasītājs tāpat varēs uzzināt, cik bagātīga ir lūgšanas daudzveidība, īpaši jau psalmos. "Tie satur bagātīgu lūgšanas dinamiku, jo lūdzējs ir dažādos stāvokļos, situācijās, prieka, skumju apstākļos," skaidroja P. Kļaviņš. Viņš arī norādīja, lai lūgšana nebūtu formāla, jāapzinās tās daudzveidība, kas aptver visu mūsu cilvēcisko pieredzi.

Izdevniecības "Vox Ecclesiae" vadītāja Žanete Narkēviča papildināja, ka Benedikts XVI ir labs skolotājs, kurš ievada lasītāju lūgšanas dziļumos: "Katra no katehēzēm izgaismo savu nokrāsu lūgšanas dzīvē un parāda, ka mūsu attiecības ar Kungu ir ļoti dažādas, ar dažādām nokrāsām."

Priesteris P. Kļaviņš arī paskaidroja, ka grāmatas beigu daļā pievienotais dokuments "Orationis formas" ir par kristīgās meditācijas būtību. Laikā, kad mums tiek piedāvātas dažādas grāmatas par kristīgo meditāciju, kad nereti tā saplūst ar austrumu meditācijas principiem, ir "vērtīgi iepazīties ar šo analīzi". Pēc P. Kļaviņa sacītā, kristīgās meditācijas būtība ir nevis cilvēks, enerģijas vai kāds cits centrs, bet gan "personiskās attiecības ar Dievu - Tēvu, Dēlu, Svēto Garu".

Grāmatas vāku rotā El Greko glezna "Kristus". Līdz šim šai sērijā ir iznākušas arī grāmatas: "Priesteru kalpojums", "Apustuļi un jaunās derības liecinieki", "Svētais Pāvils apustulis". Grāmatu var iegādāties draudžu grāmatu galdos.

LRKB IC

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.