Dvēseles ekoloģija

 

Šogad Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts turpināja aizsākto tradīciju –katehēzi  Aglonas bazilikas kriptā 14.augustā.

Katehēzes tēma „Dvēseles ekoloģija” tika aplūkota no teoloģijas (pr. Andris Ševels MIC), psiholoģijas (Marks Jermaks) un ikdienas pieredzes (Edgars Svētiņš) viedokļa. Šo aspektu kopsaucējs bija piedošana, pazemība un lūgšana. Marks Jermaks uzsvēra, cik ļoti šodien pietrūkst uzmanības un iejūtības cilvēku savstarpējās attiecībās, cik vientuļi un nesaprasti jūtas bērni savās ģimenēs. Saistībā ar piedošanu Marks vēlreiz apstiprināja ļoti svarīgu patiesību, ka piedošana nav viena mirkļa darbs, bet gan ilgstošs process un bez Dieva žēlsirdības patiesa piedošana nav iespējama.

Priesteris Andris Ševels MIC ļoti strukturēti un skaidri aplūkoja dvēseles ekoloģijas jautājumu un ieteica 5 konkrētus soļus, kas ved uz sirds skaidrību (svētumu) - laba un ļauna atpazīšana, piedošana, lūgšana, žēlsirdības darbi, pazemība. Īpaši uzrunāja priestera īsā un skaidrā pazemības definīcija „Būt pazemīgam nozīmē dzīvot patiesībā”.

Īpašu noskaņu katehēzei piešķīra Ingas Paršovas un Edgara Svētiņa radītie muzikālie mirkļi.

Tūlīt pēc katehēzes kriptā sekoja īpašs pasākums bērniem RARZI un Rīgas Katoļu ģimnāzijas teltī, kur uz katehēzi un radošo darbnīcu bērnus aicināja Siguldas katoļu draudzes katehētu komanda Aija Avotiņa (RARZI maģistrante), Ilze Seržāne un Vitālijs Bočkarevs.

Bērnu katehēzes tēma bija „Dievs ir žēlsirdīgs” un sasaucās ar šī gada bērnu radošo darbu konkursa tēmu. Radošo darbu izstāde arī bija aplūkojama lielajā teltī.

Radošās darbnīcas laikā bērni no koka krāsainām lodītēm izgatavoja lūgšanu rokassprādzi, kas palika viņiem gan kā piemiņa, gan kā lūgšanas instruments. Neiztrūka arī kādi našķi un rotaļas. Šķīrāmies ar norunu atkal tikties nākamajā gadā. Un jācer, ka iegūtā un daļēji pašu roku veidotā lūgšanu rokas sprādze aizvien aicinās bērnus uz žēlsirdības darbu – lūgšanu.

RARZI

       

   

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.