Atskatoties uz semināru „Garīgais impulss 6”

Latvietība un kristietība

 

Aizvadīts kārtējais katehētu un kristīgās mācības skolotāju izglītojošais seminārs „Garīgais Impulss 6”, kas šogad noritēja Latvijas simtgades svētku zīmē, uz ko arī norāda semināra temats „Latvietība un kristietība”. Šī aktuālā tēma seminārā tika risināta ne tikai caur teorētiskām lekcijām un diskusijām, bet gan vairāk caur dzīvu liecību un kultūras pieredzi.

Tālu ceļu no Latgales Pieniņu draudzes bija mērojis priesteris Aigars Bernāns. Priesteris dalījās ar savu pieredzi, kā Pieniņu draudzē tiek iedzīvinātas latviskās tradīcijās dažādu Baznīcas svētku svinēšanā. Tas bija tik rosinoši un iedvesmojoši, ka daudzi no semināra dalībniekiem to noteikti mēģinās īstenot savas draudzēs. Paldies priesterim Aigaram par tālā ceļa mērošanu un dalīšanos savā pieredzē. Tas tiešām bija to vērts! Un paldies par skaisto ievada dziesmu!

Priesteris Andris Vasiļevskis no Kurzemes dalījās savā pieredzē par katolicisma tradīcijām suitu kultūrtelpā. Paldies par unikālo tērpu kolekciju, kas ļāva labāk iepazīt latvisko rakstu zīmju nozīmi un pārvarēt dažādus nepamatotus aizspriedumus.

Savukārt priesteris Pēteris Skudra no Rīgas ļoti dzīvi, pārliecinoši un reizē arī akadēmiski pauda Katoliskās baznīcas nostāju inkulturācijas jautājumā. Šeit gribu minēt vienu citātu no priestera Pētera izcilās prezentācijas, kas raksturo semināra jēgu un būtību: „Inkulturācija ir autentisku kultūras vērtību iekšēja pārveidošana, tos integrējot kristietībā dažādās cilvēku kultūrās.” /Ārkārtējā sinode 25 gadu jubilejai kopš Vatikāna II koncila slēgšanas, gala ziņojums, 1985. g. 7. decembris./

Savukārt Katehēzes speciālists Matthias Hein aktualizēja Latvijas kultūras kanonā iekļautās vērtības, kas izraisīja dzīvas diskusijas. Interaktīvā nodarbība par dažādu kultūru sasveicināšanās paražām tika atzīta kā ļoti vērtīga un uz skolām līdzi ņemama.

Izcilu katehēzi mums sniedza suitu sievas Aletas Lipsnes vadībā ar dziesmām, kokles un stabulīšu skaņām, kā arī vienkāršiem, bet viediem vārdiem. Tas bija patiess baudījums, klausoties, līdzi dziedot un pārdomājot. Īpaši atmiņā palika stabulīšu skanējums – tās skanēja katra citādāk – smalkāk, dobjāk. Tā arī katram cilvēkam ir savs īpašais skanējums, tikai jāieklausās, jāredz, jādzird, jājūt, jāmīl un jāskan reizēm maigi kā kokles skaņai, bet reizēm gluži jestri kā spraunākajām suitu sievu dziesmām.

Sestdienas vēlā vakarā priesteris Aleksandrs Stepanovs mēroja ceļu, lai, kā katru gadu, dotu svētību un garīgu stiprinājumu jaunajam mācību cēlienam.

Svētdienas rītā dejas solī mēs varējām paust savu stāju Dieva priekšā...ar plaši atvērtām rokām, ar pilnu klēpi, ar visu to, kas mēs esam, un to, ko esam saņēmuši Dieva mīlestībā un žēlastībā. Paldies māsai Diānai OP par šiem skaistajiem dejas meditācijas mirkļiem.

Brīnišķīgs bija arī rekolekciju noslēgums Saldus Svētā Pāvila un Pētera baznīcā. Tā bija skaista liturģija, kas noslēdzās ar Baha Tokāta un fūga re minorā virtuozā ērģeļu izpildījumā.

Semināra mājvieta bija Saldus Svētā Gregora misijas centrs. Paldies tā saimniekiem, īpaši Marikai un saimniecītēm par viesmīlīgo uzņemšanu un gardajām un skaisti pasniegtajām maltītēm.Semināra nerakstīta tradīcija ir semināra rīkošanas vietu kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšana. Šoreiz apmeklējām J.Rozentāla Saldus Vēstures un mākslas muzeju un atsvaidzinājām atmiņā izcilā latviešu gleznotāja dzīves un daiļrades gājumu.

Semināru finansiāli atbalstīt palīdzēja Vācijas organizācija

Lolita Ērgle

           

   

 

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.