Aizlūgumi par mirušajiem novembrī

 

Novembris ir mēnesis, kurā īpaši lūdzamies par mirušajiem. Kā RARZI kapelāns es gribētu, lai visas RARZI Svētās Mises, kas tiks svinētas novembrī, tiktu upurētas par mirušajiem RARZI studentiem, RARZI studentu, absolventu un darbinieku tuviniekiem, kas jau ir aizgājuši mūžībā.

Tāpēc novembrī RARZI Svētās Mises tiks svinētas šādos nodomos:

3. novembrī: par visiem mirušajiem RARZI studentiem, kā arī par visu RARZI programmu pirmo kursu studentu un mūžizglītības studentu mirušajiem radiniekiem.

10. novembrī: par visu RARZI programmu otro, trešo, un ceturto kursu studentu mirušajiem radiniekiem.

17. novembrī: par visiem mirušajiem RARZI darbiniekiem, par RARZI docētāju un darbinieku mirušajiem radiniekiem. Svētā Mise būs latīņu valodā.

24. novembri par RARZI absolventu mirušajiem radiniekiem.

 

RARZI kapelāns,

Pr. Alberto

 

Lūgšana par mirušajiem

V. Kungs, nepiemini manus grēkus.

R. Līdz atnāksi tiesāt pasauli ar uguni.

V. Kungs, mans Dievs, vadi manas gaitas tava vaiga priekšā.

R. Līdz atnāksi tiesāt pasauli ar uguni.

V. Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem.

R. Līdz atnāksi tiesāt pasauli ar uguni.

 

Kungs, apžēlojies, Kristu, apžēlojies. Kungs, apžēlojies.

Tēvs mūsu ...

V. No elles vārtiem

R. Atpestī, Kungs, viņu dvēseles.

V. Lai viņi dus mierā.

R. Amen.

 

V. Kungs, uzklausi manu lūgšanu.

R. Un mans sauciens lai nonāk pie tevis.

V. Kungs lai ir ar jums.

R. Un ar tavu garu.

Lūgsimies: Kungs, mēs tevi lūdzam,

atbrīvo tava kalpa N. (tavas kalpones N.) dvēseli

no visām grēka važām,

lai kopā ar taviem svētajiem un izraudzītajiem

tā atmodināta atspirgtu augšāmcelšanās godībā.

R. Amen

V. Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs.

R. Un mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem.

V. Lai viņi dus mierā.

R. Amen.

V. Lai viņu dvēseles un visu mirušo ticīgo dvēseles ar Dieva žēlsirdību atdusas mierā.

R. Amen.

 

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.