Apskats par RARZI Ziemassvētku pasākumu, 2008. gadā

Šā gada 19. decembrī notika RARZI 2008./2009. mācību gada rudens semestra noslēguma svinīgs pasākums, kas reizē arī bija RARZI Kristus dzimšanas svētku svinēšana. Iesākumā tika svinēta Svētā Mise sv. Marijas Magdalēnas baznīcā, kuru celebrēja institūta jaunais direktors, priesteris Zbigņevs Stankēvičs, asistējot RTI direktoram un RARZI docētājam, priesterim Edgaram Cakulam.

Par Svētās Mises liturģiskajām dziesmām, kā ierasts, rūpējās RARZI studiju programmu direktore Ingrīda Trups-Kalne.

Pēc Euharistijas svētku dalībnieki – institūta docētāji, studenti, administrācijas darbinieki, dažas viņu jaunās atvases un parējie viesi pārcēlas uz Pils ielu 2, kūrijas telpām, kuras šobrīd kūrija, īsti kristīgā garā, dala ar RARZI, un kur turpinājās svētku saviesīgā daļa.

Saviesīgās daļas iesākumā vārds tika dots RARZI Katehēzes centra vadītājai un vicedirektorei Lolitai Ērglei. Lolita Ērgle prezentēja RARZI ilglaicīgā direktora un tēva, vārda vistiešākajā nozīmē, priestera Paskala Marijas Jerumaņa vēstuli institūta docētājiem un studentiem.

Šajā vēstulē priesteris P. M. Jerumanis paskaidro savu lēmumu par direktora pilnvaru atstāšanu. Viņš ar patiesu tēvišķību un mieru izklāsta pārmaiņu situācijas būtību, norāda uz dažiem problēmjautājumiem, kā arī to iespējamajiem risinājumiem un nobeigumā sniedz klausītājiem cerības un mīlestības pilnus novēlējumus, kas patiesi stiprina klātesošo ticību. Seko aplausi un pateicības brīnišķīgajam priesterim, tēvam P. M. Jerumanim par viņa pašaizliedzīgo un dedzīgo kalpošanu RARZI direktora amatā.

Turpinājumā sekoja jaunā RARZI direktora priestera Z. Stankeviča uzmundrinošā uzruna, kas tikai apstiprināja tēva Paskāla jau iepriekšpausto, cerību pilno skatu uz RARZI nākotni.

Kā uzskatāms piemērs Svētā Gara klātbūtnei un darbībai bija RARZI docētājas, māsas Klāras dzīvespriecīgā uzstāšanās, kurā viņa pastāstīja par eņģeli Gabriēlu, kurš izvēlējās zvērus, kam lemts būt Jēzus dzimšanas lieciniekiem, kalnu grotā. Tas nebija parasts stāsts, bet gan līdzība par pazemību un tās ārkārtējo nepieciešamību savstarpējās attiecībās, ko māsa Klara pasniedza viņai īpaši piemītošā Svētā Gara vieglumā un viedumā.

Punktu svinīgajai daļai pielika mūsu viesa no Beļģijas, katoliskā evaņģelizētāja Žozefa Bastēna īsa, bet kodolīga pamācība par lūgšanu. Viņš skaidroja, kā mēs varam saistīt lūgšanu un elpošanu: - ieelpojot pieņemot visu, ko Dievs dara mūsu labā un izelpojot, sakot Dievam: „Jā, Kungs! Lai notiek Tavs prāts!“

Izskaņā visus klātesošos iepriecināja studentu priekšnesumi. Trešais kurss parādīja garīgu briedumu un dzīves gudrību, izspēlējot skeču par kādu Konrādu, kurš ļoti gaida sava Kunga apciemojumu un, kamēr viņš gaida, viņam ir iespēja palīdzēt trim nabagiem, kuri beigās izrādās pats Kungs, Kurš apciemo savu uzticamo kalpu Konrādu trīskārtīgi.

Bet pirmais kurss eleganti izspēlēja skeču ar mūsdienīgiem personāžiem – Sarkangalvīti, Lāčplēsi, Neo, Profesoru, Deputāti, Zaķi un citiem, kuriem sākumā iet grūti ar saprašanos, bet kad tie sāk meklēt Jēzu, tad viņu attiecībās ienāk miers un izlīgums.

Svētkus kuplināja Ziemassvētku dziesmas, kuras visi klatesošie kopā dziedāja un agape, kurā lauzām oblātes un vēlējām viens otram, ko katram sirds lika. Mēs novēlam arī jums svētīgus Kristus dzimšanas svētkus un ticības, cerības un mīlestības pilnu Jauno Gadu!

Mārtiņš Krūklis, RARZI 4. kursa students

Mārtiņš Krūklis, RARZI 4. kursa students
 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.