II līmeņa studiju programmas absolventu sveikšana

2008. gada 27. oktobrī skolēnu rudens brīvdienās uz kārtējo studiju sesiju ieradās RARZI 2. līmeņa profesionālās studiju programmas „reliģija” ar kvalifikāciju ētikas un kristīgās mācības skolotājs studenti, no kuriem lielākā daļa ir skolotāji, kas māca kristīgo mācību vispārizglītojošās skolās un ir katehēti draudzēs.

 

Kā ierasts sesija sākās ar Svēto Misi sv. Marijas Magdalēnas baznīcā, ko celebrēja RTI asociētais profesors un RARZI docents, teoloģijas doktors pr. Zbigņevs Stankevičs.

Pēc Sv. Mises studiju programmas studenti pulcējās sv. Antona zālē, lai sveiktu ar 2. līmeņa profesionālās izglītības reliģijā un kristīgās mācības un ētikas skolotāja diploma saņemšanu studiju programmas trīs absolventes – Anitu Kasakovsku (strādā Rēzeknes 3. vidusskolā par mūzikas un latviešu valodas skolotāju un Rēzeknes Katoļu pirmsskolas iestādē par kristīgās mācības skolotāju), Ilgu Kirovaini (strādā Kārsavas vidusskolā, māca kristīgo mācību un aktīvi darbojas Kārsavas Romas katoļu draudzē kā katehēte) un m. Mariju Stefanu -Līgu Pavlovsku (pašlaik ir ērģelniece un katehēte Rīgas Kristus Karaļa draudzē). Ceturtā absolvente – Maija Vilmane (ilgus gadus strādā Dzelzavas speciālajā internātskolā) nevarēja ierasties uz diplomu saņemšanu. Visas absolventes ļoti veiksmīgi nokārtoja noslēguma eksāmenu un aizstāvēja diplomdarbu parādot labas teorētiskās zināšanas un teicamas praktiskās iemaņas kristīgās mācības skolotāja un katehēta darbā.

Pēc diplomu izsniegšanas ar sevi iepazīstināja un tika sveikti studiju programmas desmit jaunie studenti, kas ar šo sesiju uzsāka teoloģijas, filozofijas un reliģijas pedagoģijas studijas RARZI. Tāpat kā bakalaura programmas 1. kursa studenti arī profesionālās studiju programmas studenti kā piemiņas dāvanu saņēma grāmatu par sv. Pāvilu, kas šajā, viņam veltītajā jubilejas gadā, ir paraugs ikvienam katehētam un kristīgās mācības skolotājam.

Mārtiņš
 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.