Nekāpsim ārā no Jēzus laivas

Piektdiena, 09 septembris 2011 18:04
Array Drukāt Array

RARZI uzsāk 2011./2012. mācību gadu

Ar prieku un cerību 2. septembrī Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) uzsāka jauno, 2011./2012. studiju gadu. Institūtā mācības uzsāka 35 studenti: 20 ─ pamatstudiju programmā „Humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā"; 15 ─ profesionālajās maģistra studiju programmās, lai iegūtu pastorālā konsultanta vai filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotāja kvalifikāciju. Jāatzīmē, ka pastorālā konsultanta profesija Latvijā ir jauna, un RARZI šobrīd ir pirmā augstskola, kas piedāvā studiju programmu šajā specialitātē.

Jaunais studiju gads sākās ar Svēto Misi Rīgas sv. Jēkaba katedrālē, kuru svinēja arhibīskaps - metropolīts V.E. Zbigņevs Stankevičs. Pievēršoties dienas lasījumam – Jēzus līdzībai par jauno vīnu, kas jālej jaunos traukos (skat. Lk 5, 36-39), arhibīskaps salīdzināja RARZI sniegtās zināšanas teoloģijā ar jauno vīnu, kas pieprasa jaunu trauku – paša studenta gatavību mainīties un atteikties no vecā vērtību mēra. Teoloģijas studijas būs auglīgas, ja iegūtās zināšanas nepaliks tikai teorētiskā līmenī, bet izmainīs cilvēka līdzšinējo skatījums uz lietām un pārveidos viņa dzīves veidu saskaņā ar iegūtajām zināšanām par Dievu. Tāpēc arhibīskaps aicināja studentus uzlūkot studiju procesu kā Dieva iepazīšanas un ticības padziļināšanas ceļu, kurā piedzīvot Kristus klātbūtnes realitāti.

 

Mācību gada svinīgajā atklāšanā studentus un pasniedzējus uzrunāja RARZI vicedirektore Lolita Ērgle, aicinot pievērst uzmanību institūta logo, kurā attēlots Jēzus ar mācekļiem laivā. Viņa salīdzināja Institūtu ar Jēzus laivu, kurā studenti ir kopā ar Kungu, lai, pabeidzot studijas, līdzīgi mācekļiem dotos pie cilvēkiem. Tāpat viņa mudināja palikt laivā arī tad, ja apkārt ir vētra un ir vēlēšanās no tās izkāpt. Sastopoties ar grūtībām ir svarīgi sadzirdēt Jēzus vārdus: „Nebīsties!”.

Vicedirektores uzrunai sekoja Rīgas Teoloģijas institūta (RTI) direktora, priestera Paula Kļaviņa uzruna, kurš iepazīstināja klātesošos ar jauno, priesterības tēmai veltīto RTI un RARZI reliģiski zinātniskā žurnāla „Terra Mariana" numuru. Direktors uzsvēra RARZI un RTI ciešo sadarbību, nosaucot abas mācību iestādes par „dvīņu augstskolām”. P.Kļaviņš izteica cerību, ka jaunais izdevums palīdzēs labāk izprast priesteriskā kalpojuma būtību, tādējādi stiprinot laju un priesteru sadarbību kopējā evaņģelizācijas darbā.

Studiju programmu direktore Ingrīda Trups-Kalne iepazīstināja ar jaunajiem studentiem. Savukārt RARZI asoc. profesore Baiba Brūdere savā uzrunā izcēla divas teoloģijas studijās nepieciešamas lietas ─ prieku un kristieša briedumu. Tās ir nepieciešamas, lai saņemtu pasniedzēju sniegto „garīgo barību” un kļūtu par „garīgo barību” citiem.

Pasākumā uzrunas mijās ar RARZI studenta Jāņa Kurševa gan nopietniem, gan humora dzirksts piesātinātiem dziedājumiem un vakars noslēdzās ar kopīgu agapi.

RARZI maģistrante Stella Jurgena

.

Stella Jurgena, RARZI maģistrante