Ekumeniski teoloģiska konference

25. un 26. novembrī notiks Ekumēniski teoloģiska konference

„Tas ir jaunas žēlsirdības laiks”

 

Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē.

Jau trešo gadu Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts un Rīgas Teoloģijas institūts sadarbībā ar Lutera Akadēmiju rīko starptautisku ekumeniski teoloģisku konferenci.

Konference ir veltīta dziļākai pastorālā darba bībeliskai izpratnei un mūsdienu pastorālās darbības prioritātēm un aktualitātēm. Jānis Pāvils II norādīja uz dažām mūsdienu pastorālā darba prioritātēm, proti, svētumu, lūgšanu un kalpošanu, uzsverot, ka jaunās tūkstošgades pastorālā programma smeļas iedvesmu Jēzus Kristus vārdos „Kā es jūs mīlēju, tā arī jūs mīliet cits citu” (Jņ 13, 34).

Konferencē paredzēti ne tikai zinātniski referāti, bet arī lūgšanu brīži, diskusijas un pieredzes apmaiņa pastorālās darbības laukā.

Konferencē kā referenti piedalīsies Latvijas katoļu, pareizticīgo, luterāņu un baptistu Baznīcu pārstāvji, kā arī viesi no Itālijas un Polijas.

Ielūgums

Programma

Apustuliskā Nuncija Baltijas valstīs uzruna

Foto galerija

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.