aktualitātes
aktualitates.gif
2008(2)  2009(7)  2010(6)  2011(22)  2012(40)  2013(51)  2014(55)  2015(49)  2016(32)  2017(26)  2018(39)  2019(26)  2020(39)  2021(1)  
2010.30.10
Vieslektori Bībeles ekseģēzē RARZI

Šī bija priecīga diena tiem RARZI studentiem un pasniedzējiem, kuru dzīvē būtisku vietu ieņem Svēto Rakstu studēšana, jo ar lekcijām Bībeles ekseģēzē Institūtā viesojās divi Bībeles ekseģēzes profesori no Horvātijas – prof. Robert Lapko un prof. A. Tyrol.

Stella Jurgena, RARZI maģistrante, 2.kurss

2010.24.09
Ieskats katoļu inteliģences laboratorijā – Akadēmiskā bakalaura studiju programmas bakalaura darbu aizstāvēšana

Parasti šajos rakstos par RARZI dzīvi vairāk esam pievērsušies svētku brīžiem – kā studenti svin dažādus Institūta svētkus, gaišā svētku noskaņā saņem sūrā studiju darba augļus diploma formātā izlaiduma dienā. Tādēļ šoreiz nedaudz ielūkosimies pašā diploma tapšanas procesa noslēguma posmā – kā studenti aizstāv savus diplomdarbus, kādas tēmas uzskatītas par svarīgām, kādi būtiski teoloģiski jautājumi šajos pētījumos tiek aplūkoti.

Stella Jurgena, RARZI maģistrante, 2.kurss

2010.18.06
Izlaidums Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā 2010. gada 18. jūnijā

Mēs dzīvojam laikā, kad liecība par Kristu iegūst jaunu nozīmi, jo, kaut arī valstīs ar kristīgām kultūras saknēm Baznīca kā institūcija netiek aizliegta un vajāta, informatīvajā telpā notiek arvien intensīvāki uzbrukumi Kristus Mistiskajai Miesai. Līdz ar to aktualizējas Jēzus vārdi un Viņa lielais apsolījums: ”Tad nu ikvienu, kas Mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī Es apliecināšu Sava Tēva priekšā, kas ir debesīs”. (Mt 10, 32)

2010.15.05
LPU filiāļu Rīgas Teoloģijas institūta un Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta mācībspēku un studentu zinātniskā konference

Apustulis Pāvils 1.vēstulē korintiešiem runā par dažādajām Svētā Gara dāvanām, kuras visas ir nepieciešamas Baznīcas celšanai un savstarpēji viena otru papildina.

Kā šīs dāvanas atklājas un darbojas Baznīcā, varējām tuvāk iepazīt 2. Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāļu Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta un Rīgas Teoloģijas institūta (RARZI un RTI) docētāju un studentu zinātniskajā konferencē, kas notika Kūrijas telpās 2010.g. 15.maijā. Šī konference turpināja dažus gadus atpakaļ RARZI iesākto tradīciju un šoreiz referentu skaits jau bija kuplāks, jo pievienojās radniecīgās mācību iestādes RTI studenti, šādā veidā izdzīvojot pāvesta Jāņa Pāvila II apustuliskajā pamudinājumā Cristifideles laici ietverto aicinājumu lajiem kopā ar priesteriem un ordeņu ļaudīm veidot vienu Dieva tautu un Kristus Miesu.[1]

Stella Jurgena, RARZI maģistrante

2010.22.04
Ekumeniski teoloģiska konference „Kristus vardā esam sūtīti” (2Kor 5, 20)

2009. gada 19. jūnijā, Vissvētās Jēzus Sirds svētkos, pāvests Benedikts XVI atklāja Priesterības gadu. Līdz ar to Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Teoloģijas institūts un Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts sadarbībā ar Lutera Akadēmiju rīko II ekumeniski teoloģisko konferenci 2010. gada 22. aprīlī. Šī konference ir veltīta priesterības gadam. Kardināls Jānis Pujats un luteriskās Baznīcas Latvijā arhibīskaps Jānis Vanags akceptēja šīs konferences rīkošanu, uzsverot teoloģisku diskusiju nozīmību savstarpējai iepazīšanai un dažādu domstarpību kliedēšanai.

pārskatu sagatavojusi RARZI absolvente Ingrīda Burģe

2010.17.04
Katoļu studentu dienas 2010

Otrajās Katoļu Studentu dienās dzima Katoļu studentu dienas tradīcija

„Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis” ( 17, 21)

Šie Jēzus Augstā priestera lūgšanas vārdi ir īpaši nozīmīgi pašreizējos apstākļos, kad Baznīca saņem uzbrukumus no sekulārās sabiedrības. Jēzus atklāj, ka tikai dzīvā mīlestības vienotības liecība spēj uzrunāt un pārliecināt pasauli.

Stella Jurgena, RARZI 1.kursa maģistrante

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.