aktualitātes
aktualitates.gif
2008(2)  2009(7)  2010(6)  2011(22)  2012(40)  2013(51)  2014(55)  2015(49)  2016(32)  2017(26)  2018(39)  2019(26)  2020(39)  2021(1)  
2017.21.12
Gaišus un priekpilnus Kristus dzimšanas svētkus!

2017.24.11
Adventa lūgšanu un sadraudzības diena

Dārgie docētāji, darbinieki, studenti, absolventi!

Sirsnīgi aicinām jūs uz Adventa lūgšanas un sadraudzības dienu, kurā atzīmēsim mūsu institūta 25 gadu jubileju un iesvētīsim mūsu jaunās mājas! Apcerīgajā Adventa laika noskaņā ar pateicību un prieku atskatīsimies uz šo laiku un smelsimies tajā iedvesmu un skatiena skaidrību tālākajam ceļam.

 

Sirsnībā,

Žanete Narkēviča

RARZI direktore

16. decembrī reģistrēšanās pie dežurantes no pl. 10.00

2017.20.10
Bakalaura darbu aizstāvēšana

Ceturtdien 26. oktobrī pl. 10.00 Katoļu ielā 16 RARZI 4. auditorijā notiks akadēmiskās humanitāro zinātņu bakalaura programmas studentu bakalaura darbu aizstāvēšana. Aicināti piedalīties visi interesenti.

2017.18.10
Aizlūgumi par mirušajiem novembrī

Novembris ir mēnesis, kurā īpaši lūdzamies par mirušajiem. Kā RARZI kapelāns es gribētu, lai visas RARZI Svētās Mises, kas tiks svinētas novembrī, tiktu upurētas par mirušajiem RARZI studentiem, RARZI studentu, absolventu un darbinieku tuviniekiem, kas jau ir aizgājuši mūžībā.

Tāpēc novembrī RARZI Svētās Mises tiks svinētas šādos nodomos:

3. novembrī: par visiem mirušajiem RARZI studentiem, kā arī par visu RARZI programmu pirmo kursu studentu un mūžizglītības studentu mirušajiem radiniekiem.

10. novembrī: par visu RARZI programmu otro, trešo, un ceturto kursu studentu mirušajiem radiniekiem.

17. novembrī: par visiem mirušajiem RARZI darbiniekiem, par RARZI docētāju un darbinieku mirušajiem radiniekiem. Svētā Mise būs latīņu valodā.

24. novembri par RARZI absolventu mirušajiem radiniekiem.

 

RARZI kapelāns,

Pr. Alberto

 

Lūgšana par mirušajiem

V. Kungs, nepiemini manus grēkus.

R. Līdz atnāksi tiesāt pasauli ar uguni.

V. Kungs, mans Dievs, vadi manas gaitas tava vaiga priekšā.

R. Līdz atnāksi tiesāt pasauli ar uguni.

V. Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs, un mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem.

R. Līdz atnāksi tiesāt pasauli ar uguni.

 

Kungs, apžēlojies, Kristu, apžēlojies. Kungs, apžēlojies.

Tēvs mūsu ...

V. No elles vārtiem

R. Atpestī, Kungs, viņu dvēseles.

V. Lai viņi dus mierā.

R. Amen.

 

V. Kungs, uzklausi manu lūgšanu.

R. Un mans sauciens lai nonāk pie tevis.

V. Kungs lai ir ar jums.

R. Un ar tavu garu.

Lūgsimies: Kungs, mēs tevi lūdzam,

atbrīvo tava kalpa N. (tavas kalpones N.) dvēseli

no visām grēka važām,

lai kopā ar taviem svētajiem un izraudzītajiem

tā atmodināta atspirgtu augšāmcelšanās godībā.

R. Amen

V. Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs.

R. Un mūžīgā gaisma lai atspīd viņiem.

V. Lai viņi dus mierā.

R. Amen.

V. Lai viņu dvēseles un visu mirušo ticīgo dvēseles ar Dieva žēlsirdību atdusas mierā.

R. Amen.

 

2017.16.10
Svētās Terēzes no Bērna Jēzus RARZI svētki

Fotogrāfs Modris Skujiņš

Prof. Baibas Brūderes priekšlasījums Kopā ar Jēzu spiest pestīšanas vīnu: sv. Terēzes no Bērna Jēzus skatījums uz pestījošo mīlestību

 


2017.09.10
Atskatoties uz semināru „Garīgais impulss 6”

Latvietība un kristietība


Aizvadīts kārtējais katehētu un kristīgās mācības skolotāju izglītojošais seminārs „Garīgais Impulss 6”, kas šogad noritēja Latvijas simtgades svētku zīmē, uz ko arī norāda semināra temats „Latvietība un kristietība”. Šī aktuālā tēma seminārā tika risināta ne tikai caur teorētiskām lekcijām un diskusijām, bet gan vairāk caur dzīvu liecību un kultūras pieredzi.

Tālu ceļu no Latgales Pieniņu draudzes bija mērojis priesteris Aigars Bernāns. Priesteris dalījās ar savu pieredzi, kā Pieniņu draudzē tiek iedzīvinātas latviskās tradīcijās dažādu Baznīcas svētku svinēšanā. Tas bija tik rosinoši un iedvesmojoši, ka daudzi no semināra dalībniekiem to noteikti mēģinās īstenot savas draudzēs. Paldies priesterim Aigaram par tālā ceļa mērošanu un dalīšanos savā pieredzē. Tas tiešām bija to vērts! Un paldies par skaisto ievada dziesmu!

Priesteris Andris Vasiļevskis no Kurzemes dalījās savā pieredzē par katolicisma tradīcijām suitu kultūrtelpā. Paldies par unikālo tērpu kolekciju, kas ļāva labāk iepazīt latvisko rakstu zīmju nozīmi un pārvarēt dažādus nepamatotus aizspriedumus.

Savukārt priesteris Pēteris Skudra no Rīgas ļoti dzīvi, pārliecinoši un reizē arī akadēmiski pauda Katoliskās baznīcas nostāju inkulturācijas jautājumā. Šeit gribu minēt vienu citātu no priestera Pētera izcilās prezentācijas, kas raksturo semināra jēgu un būtību: „Inkulturācija ir autentisku kultūras vērtību iekšēja pārveidošana, tos integrējot kristietībā dažādās cilvēku kultūrās.” /Ārkārtējā sinode 25 gadu jubilejai kopš Vatikāna II koncila slēgšanas, gala ziņojums, 1985. g. 7. decembris./

Savukārt Katehēzes speciālists Matthias Hein aktualizēja Latvijas kultūras kanonā iekļautās vērtības, kas izraisīja dzīvas diskusijas. Interaktīvā nodarbība par dažādu kultūru sasveicināšanās paražām tika atzīta kā ļoti vērtīga un uz skolām līdzi ņemama.

Izcilu katehēzi mums sniedza suitu sievas Aletas Lipsnes vadībā ar dziesmām, kokles un stabulīšu skaņām, kā arī vienkāršiem, bet viediem vārdiem. Tas bija patiess baudījums, klausoties, līdzi dziedot un pārdomājot. Īpaši atmiņā palika stabulīšu skanējums – tās skanēja katra citādāk – smalkāk, dobjāk. Tā arī katram cilvēkam ir savs īpašais skanējums, tikai jāieklausās, jāredz, jādzird, jājūt, jāmīl un jāskan reizēm maigi kā kokles skaņai, bet reizēm gluži jestri kā spraunākajām suitu sievu dziesmām.

Sestdienas vēlā vakarā priesteris Aleksandrs Stepanovs mēroja ceļu, lai, kā katru gadu, dotu svētību un garīgu stiprinājumu jaunajam mācību cēlienam.

Svētdienas rītā dejas solī mēs varējām paust savu stāju Dieva priekšā...ar plaši atvērtām rokām, ar pilnu klēpi, ar visu to, kas mēs esam, un to, ko esam saņēmuši Dieva mīlestībā un žēlastībā. Paldies māsai Diānai OP par šiem skaistajiem dejas meditācijas mirkļiem.

Brīnišķīgs bija arī rekolekciju noslēgums Saldus Svētā Pāvila un Pētera baznīcā. Tā bija skaista liturģija, kas noslēdzās ar Baha Tokāta un fūga re minorā virtuozā ērģeļu izpildījumā.

Semināra mājvieta bija Saldus Svētā Gregora misijas centrs. Paldies tā saimniekiem, īpaši Marikai un saimniecītēm par viesmīlīgo uzņemšanu un gardajām un skaisti pasniegtajām maltītēm.Semināra nerakstīta tradīcija ir semināra rīkošanas vietu kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšana. Šoreiz apmeklējām J.Rozentāla Saldus Vēstures un mākslas muzeju un atsvaidzinājām atmiņā izcilā latviešu gleznotāja dzīves un daiļrades gājumu.

Semināru finansiāli atbalstīt palīdzēja Vācijas organizācija

Lolita Ērgle

 

2017.25.09
RARZI Rekolekcijas Saulkrastos

Foto:Modris Skujiņš

RARZI jauno akadēmisko gadu ievadīja studentu un pasniedzēju kopīgās rekolekcijas Saulkrastos. Tās notika no 15.-16. septembrim atpūtas centrā “Minhauzena Unda”. Rekolekcijas vadīja V.E. Liepājas bīskaps Viktors Stulpins sadarbībā ar RARZI kapelānu pr. Alberto Sančesu.

15. septembrī Vissvētākās Jaunavas Marijas – Sāpju Mātes piemiņas dienā – rekolekciju dalībnieki apcerēja Marijas lūgšanas un kontemplācijas piemēru: to, kā viņa paturēja Jēzus vārdus prātā un pārdomāja savā sirdī.

Zīmīgi, ka šajās zeltaini rudenīgajās dienās “Saules krastos” mēs piedzīvojām saulainas un siltas dienas. Bīskaps Viktors savā konferencē norādīja, ka pati šī vieta jau aicina cilvēku būt tuvāk Saulei, gaismai un iet Dieva dziļumos. Viņš aicināja pārdomāt, kāda ir Dieva pieredze vēsturē un katra cilvēka dzīvē īpaši grūtajos dzīves brīžos, kad šķiet, ka Dievs mūs ir atstājis. Šī pieredze liek no jauna vaicāt, kas tad ir mans Dievs? Vai satiekoties ar sāpēm, depresiju mēs sagrūstam? Varbūt sagrūst tikai mūsu izveidotais Dieva tēls? Otrajā konferencē bīskaps mums lika pārdomāt apustuļa Pētera un Jēzus attiecību piemēru, lai labāk izprastu mūsu pašu personiskās attiecības ar Kungu.

Jūras šalkoņā un priežu meža apskautajā noskaņā vakaru pavadījām pie ugunskura, dziedot Vesperes. Taču rekolekciju nozīmīgākā daļa bija klusuma laiks – laiks būt iekšējā klusumā, kurā veidojas patiesas attiecības un satikšanās ar Dievu. Būt – būt šeit un tagad...

Šīs dienas bija neaizmirstama Dieva klātbūtnes un arī sadraudzības pieredze, kas dod spēku jaunajam studiju cēlienam un iedvesmo lūgšanai. Tā ir Dieva mīlestības pieredze, kas mūs vada arī pretim mūsu institūta debesu aizbildnes svētās Terēzes no Bērna Jēzus un Svētā Vaiga svētkiem.

Pateicība Dievam, ka Viņš mums Sevi dāvā it visā.

RARZI studente

Ramona Švēde

Foto: Liene Martuzāne

 

2017.25.09
Svētās Terēzes no Bērna Jēzus RARZI aizbildnes svētki

2017.14.09
RARZI jaunais studiju gads

13.septembris, 2017, 15:51

 

 

8. septembrī jaunais mācību gads sākās arī Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā (RARZI), kas pagājušajā gadā pārvācās uz jaunām, jau studentu pozitīvi novērtētām telpām Katoļu ielā 16. Humanitāro zinātņu bakalaura programmas „Reliģija” 1. kursā šogad ir uzņemti 14 studenti, bet Mūžizglītības programmā studijas uzsāks 13 studenti. Maģistratūras programmās uzņemšana vēl tikai sekos 2018. gada janvārī. Līdz ar to šajā mācību gadā visos bakalaura, maģistratūras un mūžizglītības kursos kopā studijas ir uzsākuši 70 studenti.

Dienu pirms mācību sākuma uz sēdi pulcējās RARZI docētāji, kuru pavisam augstskolā ir 39. Sēdes laikā ziedus un kolēģu apsveikumus saņēma Žanete Narkēviča, Baiba Brūdere, Māra Kiope un māsa Klāra PIJ, kas tagad ir ieceltas par profesorēm.

6. oktobrī augstskola svinēs savas aizbildnes svētās Terēzes no Bērna Jēzus un Svētā Vaiga svētkus. Tie sāksies ar Svēto Misi Rīgas Sv. Franciska baznīcā pl. 16.30. Pēc tam vecajā kapelā sekos akadēmiska uzruna, kuru sagatavos profesore Baiba Brūdere.

Vēl šajā semestrī, konkrēti, 22. – 24. septembrī, RARZI Katehēzes metodiskais centrs sadarbībā ar Latvijas kristīgo skolotāju asociāciju jau sesto reizi rīko semināru katehētiem un kristīgiem skolotājiem „Garīgais impulss 6”, kas šoreiz notiks Saldū. Pārdomām izvēlēta tēma „Latvietība un kristietība”, šādi atzīmējot tuvojošos valsts simtgadi. Lekcijas būs par tādām tēmām kā: „Etniskā un kristīgā identitāte” (Matiass Heins), „Inkulturācija evaņģelizācijas un katehizācijas procesā” (pr. Pēteris Skudra), „Latviskās tradīcijas katoļu Baznīcā” (pr. Aigars Bernāns), „Latvietība un kristietība” (pr. Andris Vasiļevskis). Ar visu programmu, kā arī par iespējām pieteikties var uzzināt šeit.

LRKB IC, foto: Liene Martuzāne

2017.06.09
RARZI Studiju plāns 2020./2021. akad. māc. gadam

 

Studiju plāns 2020.-2021. I semestris

SAITĒ: Aktuālais lekciju saraksts

Visas studiju programmas vienā failā:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma  Humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā

Profesionālā maģistra studiju programma „Reliģija” ar kvalifikāciju pastorālais konsultants

Mūžizglītības programma

 

pēdējie labojumi veikti 11.01.2021.

2017.04.09
REKOLEKCIJAS SAULKRASTOS

 

Dārgie docētāji, studenti un darbinieki!

Skaistajā atvasaras laikā, uzsākot jauno akadēmisko gadu, aicinu jūs uz rekolekcijām, kas notiks 15.-16. septembrī, Saulkrastos. Tā mums visiem ir iespēja būt kopā ar Kungu lūgšanas un klusuma garā. Rekolekcijas vadīs Liepājas bīskaps Viktors Stulpins sadarbībā ar mūsu kapelānu pr. Alberto Sančesu.

Rekolekcijas notiks atpūtas centrā “Minhauzena Unda” (Saulkrasti, Ainažu 74). Centrs atrodas pie pašas jūras. Ap centru ir skaists parks, kas piemērots apcerīgām pastaigām. Dzīvošana paredzēta vienvietīgos (docētājiem) un divvietīgos (studentiem) viesnīcas numuros. Konferences un lūgšanas notiks atsevišķā ēkā, kur telpas tiks īpaši tam pielāgotas. Programma jau ir izstrādāta (skat. pielikumā)

Mums būtu ļoti svarīgi saplānot praktiskās un finansiālās lietas – dzīvošanu viesnīcā, ēdināšanas izdevumus utt. Tāpēc gribētos zināt par jūsu piedalīšanās iespējām. Ja ir grūtības tikt uz pilno laiku, lūdzu uzrakstiet, par savu dalības plānojumu.

Rekolekciju programma Saulkrastos 2017

Transports uz Saulkrastiem un Rīgu

Ainažu autobuss: pietura “Glābšanas stacija”; 2. min. līdz “Minhauzena Undai”

Vilciens uz Saulkrastiem; jāiet 30. min. līdz “Minhauzena Undai”

Atpūtas centrā ir autostāvvieta privātajām mašīnām

 

Studentiem dalības maksa 15 Eiro.

Pieteikšanās:

Lūgums reģistrēties elektroniskajā saitē līdz 10. septembrim un studentiem veikt dalības maksājumu uz RARZI kontu.

Elektroniskā saite - Pieteikšanās RARZI rekolekcijām

LPU FILIĀLE RARZI

Reģistrācijas nr. 40003501407

Klostera iela 4, Rīga, LV – 1050

Faktiskā: Katoļu iela 16, Rīga, LV-1003

SWEDBANK

IBAN: LV25HABA0001408056042

S.W.I.F.T.: HABA LV 22

 

Ar cieņu,

Žanete Narkēviča

2017.28.08
RARZI 2017./2018. studiju gada grafiks

RARZI 2017./2018. studiju gada grafiks


pēdējie labojumi veikti 29.08.2017.
2017.24.08
Seminārs katehētiem un kristīgiem skolotājiem „Garīgais impulss 6”

 

Garīgais impulss 6 programma

2017.23.08
Liturģiskās mūzikas vasaras akadēmijas atskats

 

No 17. līdz 19. augustam aizvadīta jau otrā Rīgas Augstāko Reliģijas Zinātņu Institūta rīkotā liturģiskās mūzikas vasaras akadēmija Psallite Sapienter. Šī akadēmija veidota ar mērķi dot iespēju mūziķiem izglītoties un papildināt zināšanas liturģiskajā mūzikā, piedāvājot akadēmiskas lekcijas un iespēju ikvienam dalīties savā personiskajā pieredzē ar citiem. Šogad akadēmijā piedalījās draudžu ērģelnieki, koru un ansambļu vadītāji un dziedātāji, kā arī citi interesenti no visām Latvijas diecēzēm. Trīs dienu laikā dalībniekiem tika piedāvātas dažādas lekcijas, kas bagātināja redzējumu un veidoja dziļāku izpratni par liturģiskās mūzikas aktuāliem jautājumiem. Arī šogad bija unikāla iespēja dzirdēt pieredzes bagāto liturģijas un sakrālās mūzikas speciālistu, profesoru Francu Karlu Prāslu no Austrijas, kas akadēmijas dalībniekus iepazīstināja ar sakrālās mūzikas iezīmēm, liturģiskā gada teoloģiju, jo īpaši pievēršoties Jaunavas Marijas kultam.

Arī citās lekcijās dalībnieki tika aicināti pārdomāt dažādas liturģijas un sakrālās mūzikas tēmas. Pr. Mihails Volohovs uzsvēra svētā klusuma nozīmi liturģijā, Laine Tabora vērsa uzmanību uz proprium antifonu svarīgumu liturģisko dziedājumu kontekstā, Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors Guntars Prānis iepazīstināja ar Latvijā saglabājušos XV gadsimta Rīgas Misāles manuskriptu un tajā atrodamo viduslaiku Rīgas lokālo muzikālo tradīciju mantojumu. Savukārt Ieva Lazdāne dalījās savā mūziķes, diriģentes un Aglonas kora skolas direktores bagātajā pieredzē.

Šajā liturģiskās mūzikas vasaras akadēmijā tika atvēlēts laiks arī savstarpējai domu apmaiņai grupu darbos, kur dalībnieki, iepazīstoties, daloties līdzšinējā pieredzē un izvērtējot šī brīža situāciju mūzikas jomā draudzēs, smēlās iedvesmu no kolēģiem un kopīgi apzināja aktuālās vajadzības un nākotnes izaicinājumus.

Pēc teorētiskajām lekcijām mēģinājumu laikā akadēmijas dalībnieki gatavojās kopīgai ikvakara lūgšanai, kas pašu dziedāta tika svinēta katras dienas noslēgumā. Sestdienas liturģijā izskanēja trīs talantīgu jauno komponistu Irīnas Rebhūnas, Solvitas Ivanovas un Renātes Stivriņas proprium dziedājumi, kas īpaši komponēti šī gada Psallite Sapienter noslēguma Svētajai Misei un, pavisam noteikti, turpmāk iesakņosies draudžu koru repertuāros.

Svēto Misi svinēja Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, kurš, uzrunājot mūziķus, iedrošināja un mudināja apzināties savu kalpojumu kā aicinājumu, kā arī novēlēja atgriezties savās draudzēs atjaunotiem un kalpot Kungam ar saviem talantiem.

Paldies liturģiskās mūzikas vasaras akadēmijas organizatoriem, īpaši RARZI direktorei Žanetei Narkēvičai, Rīgas Garīgā Semināra rektoram tēvam Imantam Medveckim.

Psallite Sapienter organizatori pateicas ikvienam, kurš piedalījās šī gada liturģiskās mūzikas vasaras akadēmijā. Mēs esam pārliecināti, ka sadarbība un kopīgs redzējums palīdzēs bagātināt un atjaunot liturģiskās mūzikas jomu Baznīcā Latvijā!

 

Psallite Sapienter komanda

 

Foto: Matthias Heins

2017.07.08
Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta uzņemšanas noteikumi 2017./2018. studiju gadam

Latvijā un Vatikānā akreditēta augstākās izglītības mācību iestāde Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāle

Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts 2017./2018. studiju gadā uzņem studentus šādās akreditētā studiju virziena „Reliģija un teoloģija” studiju programmās:

PAMATSTUDIJAS


  • Humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā, studiju maksa 85.00 € mēnesī  850.00 € gadā (10 mēneši gadā)

Reflektantiem ar vispārējo/profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību, kas vēlas iegūt pamatīgas un integrētas zināšanas katoliskajā teoloģijā un Baznīcas mācībā, kas kļūs par pamatu tālākām studijām.

3 gadu 3 mēnešu nepilna laika klātienes studijas, nodarbības piektdienas vakaros un sestdienās

Anketa un iesniedzamo dokumentu saraksts

 

AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJAS

  • Profesionālais maģistrs reliģijā, kvalifikācija: filozofijas, ētikas un kristīgās mācības (2 gadi 6 mēneši), studiju maksa 90.00 € mēnesī  900.00 € gadā (10 mēneši gadā)
  • Profesionālais maģistrs reliģijā, kvalifikācija: pastorālais konsultants (2 gadi 6 mēneši), studiju maksa 90.00 € mēnesī  900.00 € gadā (10 mēneši gadā)

Reflektantiem:

a) ar Laterāna Pontifikālajā Universitātē un tās filiālēs iegūtu bakalaura grādu reliģijā vai teoloģijā vai tam atbilstošu Vatikāna Izglītības Kongregācijas atzītā iestādē iegūtu augstāko izglītību;

b) ar citās Latvijas vai ārvalstu augstākās izglītības iestādēs iegūtu bakalaura grādu humanitārajā vai sociālajā jomā, vai augstāko pedagoģisko izglītību, ja apgūts Katoliskās teoloģijas pamatkurss  20 krp apjomā (oriģināls jāuzrāda);

Bakalaura programmas vidējā svērtā atzīme nedrīkst būt zemāka par 7 (labi);

Studiju programmas absolventi iegūst augstāko profesionālo izglītību reliģijā un profesionālo kvalifikāciju, lai varētu strādāt valsts, nevalstiskās un Baznīcas iestādēs kā skolotāji, katehēti, pastorālie konsultanti vai kapelāni.

2 gadu 6 mēnešu nepilna laika studijas, nodarbības piektdienas vakaros un sestdienās.

Anketa un iesniedzamo dokumentu saraksts

Studijas maģistra programmās sāksies ar 2018. gada 2. februāri!

Reflektantiem ar bakalaura grādu, kas iegūts ne Vatikāna izglītības kongregācijas atzītās iestādēs Katoliskās teoloģijas sagatavošanas kurss sāksies ar 8. septembri!

Mūžizglītība

  • Katoliskās teoloģijas pamatkurss (20 krp, 5 mēneši, no septembra līdz janvārim). Interesenti varēs iegūt sistemātisku ieskatu Katoliskās Baznīcas teoloģijas pamatnozarēs. Studiju noslēgumā klausītāji saņem sertifikātu. Nodarbības piektdienas vakaros un sestdienās. Studiju maksa 40 € mēnesī, 200 € semestrī (5 mēneši)

Anketa un iesniedzamo dokumentu saraksts

  • Klausītāji un viesstudenti

Klausītāji un citu augstskolu studenti tiek aicināti apmeklēt interesējošos studiju kursus, izvēloties tos no aktuālā bakalaura, maģistra vai mūžizglītības studiju programmu nodarbību saraksta.

Anketa

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM

Ar studiju programmu saturu, iesniedzamajiem dokumentiem un uzņemšanas kārtību

var iepazīties mājas lapā www.rarzi.lv

sīkāka informācija studiju jautājumos pa e-pastu trupskalne@gmail.com vai 29524484

Pieteikšanās studijām visās studiju programmās no 2017. gada 22. līdz 25. augustam Rīgā, Katoļu ielā 16, 2. stāvā RARZI sekretariātā no pl. 10.00-19.00.

Iestājpārrunas sestdien 2017. gada 26. augustā Katoļu 16, 2. stāvā RARZI birojā no plkst. 11:00


 

Marija Mežote

2017.13.07
Liturģiskās mūzikas vasaras akadēmija

 

 

Liturģiskās mūzikas vasaras akadēmija

Psallite Sapienter - Dziedāt Noslēpumu

Laikā no 17. līdz 19. augustam Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts rīko otro liturģiskās mūzikas vasaras akadēmiju. Tās ietvaros notiks lekcijas par liturģijas un mūzikas attiecībām, kā arī praktiskās nodarbības.

Akadēmijas īpašais viesis ― Romas Pontifikālā Sakrālās mūzikas institūta un Grācas Mūzikas un teātra universitātes profesors Francs Karls Prasls

Pasākums notiks Katoļu ielā 16 Rīgas Augstākā reliģijas institūta un Rīgas Garīgā semināra telpās.

Aicinām piedalīties visus, kas vēlas padziļināt izpratni par liturģisko mūziku un ir saistīti ar Baznīcas mūzikas dzīvi.

 

Dalības maksa - 20 Eiro (darba materiāli, kafijas galds)

Lūgums veikt maksājumu uz RARZI kontu:

LPU FILIĀLE RARZI

Reģ. nr. 40003501407

Juridiskā adrese: Klostera iela 4, Rīga, LV – 1050

LV25HABA0001408056042

 

Lūdzam reģistrēties līdz 4. augustam caur elektronisko saiti

RARZI direktore

Žanete Narkēviča

Pieteikšanās Liturģiskās mūzikas akadēmijai

Dziedāt noslēpumu programma


2017.12.06
Maģistra darbu aizstāvēšanas grafiks 2017.g. 22. jūnijs

Profesionālā maģistra studiju programma "reliģija"

ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs

Maģistra darbu aizstāvēšanas grafiks 2017.g. 22. jūnijs

Komisija:

1.  Asoc. prof. Ž. Narkēviča, Dr. phil. – RARZI direktore (Komisijas priekšsēdētāja)

2.  Asoc. prof. B. Brūdere, Dr. theol.

3.  Asoc. prof.. I. Augškalne, Dr. paed. – RARZI vicedirektore, Ētikas skolotāju asociācijas pārstāve

4.  Viesprof. M. Lācis, Dr. theol., Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapelāns, darba devēju pārstāvis

5.  Lekt. L. Ērgle, Mag. ped., Rīgas Katoļu ģimnāzijas direktora vietniece, Kristīgo skolotāju asociācijas pārstāve

6.  Asoc. prof. I. Trups-Kalne, Dr. psych., RARZI studiju programmu direktore (komisijas sekretāre)

Nr.

Laiks

Studenta vārds, uzvārds

Maģistra darba tēma

Darba vadītājs/

Konsultants

Recenzenti

1.

10.00

Annija Veitnere

Schola cantorum un tās pieredzes piedāvājums Katoļu Baznīcai Latvijā

Asoc. prof. B. Brūdere, Dr. theol./ Asoc. prof.. I. Augškalne, Dr. paed.

Viesprof. M. Lācis, Dr. theol./Viesdoc. I. Rozenbaha, Dr. art.

2.

10.45

Anna Jermakoviča

Marijas Montesori pedagoģijas principi un Edītes Šteinas antropoloģijas aspekti sākumskolas bērnu katehēzē

Asoc. prof. B. Brūdere, Dr. theol./ Asoc. prof.. I. Augškalne, Dr. paed.

Asoc. prof. Ž. Narkēviča, Dr. phil./ Asoc. prof. I. Trups-Kalne

11.30 apspriede

pl. 12.30 rezultātu paziņošana

Marija Mežote

2017.30.05
Katoļu studentu diena RARZI jaunajā mājvietā 13.maijā


 

 

 

 

 

 

 

 

Dienā, kad katoliskā Baznīca atzīmēja 100.gadadienu kopš Jaunavas Marijas pirmās parādīšanās trīs ganiņiem 1917.gada 13.maijā  Fatimā (Portugāle), arī Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) un Rīgas Teoloģijas institūts (RTI) iekļāvās šajos atceres pasākumos, VII Katoļu studentu dienas ietvaros īpaši uzticot abas augstskolas Jaunavas Marijas aizbildniecībai.

Par tradīciju kļuvušie katoļu studentu svētki, kuros piedalās gan abu minēto augstskolu esošie un  bijušie studenti, kā arī citu augstskolu studenti – katoļi,  šoreiz notika RARZI jaunajā mājvietā – RTI  jeb Rīgas Garīgā semināra ēku kompleksā, kas jau kopš  šā gada sākuma ir augstskolas jaunā mājvieta.

Abu “dvīņu augstskolu” atrašanās vienā ēku kompleksā ir likumsakarīga, var teikt, pat nepieciešama un studentu svētki ļāva dziļāk izprast šīs kopības bibliskos pamatus. Priesteri, semināristi, RARZI pasniedzēji un  studenti varēja apjaust, ka visi kopā viņi ir  Kunga “izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums (sal. 1 Pēt 2, 9), jo šie Svēto Rakstu vārdi attiecas uz visu Dieva tautu – vīriešiem un sievietēm, lajiem un  ordinētajiem kalpotājiem un  Baznīca to sauc par kristīto kopīgo priesterību.[1]

Svētki sākās ar Svēto Misi sv. Franciska baznīcā, ko celebrēja V.E. Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, koncelebrējot priesteriem – RARZI un RTI mācībspēkiem un kuru ar muzikālo priekšnesumu bagātināja abu augstskolu apvienotais koris RARZI studiju programmu  direktores I.Trups-Kalnes vadībā.

Pēc sv. Mises notika VII Katoļu studentu dienas zinātniskās konferences pirmā plenārsēde RARZI direktores, Dr. phil. Žanetes Narkēvičas vadībā. Tajā klausītāji dzirdēja RTI rektora, Lic. theol., pr. Imanta Medvecka uzrunu, kam sekoja  Ļubļinas Sv. Jāņa Pāvila II Katoļu universitātes   doktoranta, RARZI lektora, pr. Andra Ševela referāts “Fatimā izteiktā Dievmātes vēstījuma aktualitāte mūsdienās“.

Tam sekoja RARZI lektores, Mg. theol. Ņinas Skangales-Začestes priekšlasījums “Marijas tēls ikonogrāfijā”, bet plenārsēdi noslēdza RTI inspektora, Ļubļinas Sv. Jāņa Pāvila II Katoļu universitātes doktoranta, pr. Ilmāra Tolstova referāts “Baznīcas un pasaules, transcendences un imanences savstarpējo „attiecību” problemātika, pamatojoties uz Vatikāna II koncila dogmatiskās konstitūcijas Lumen gentium VIII nodaļu “.

Pēc pusdienām sekoja zinātniskās konferences II daļa – darbs sekcijās.

Filozofijas un  sociālo zinātņu sekcijā RTI students Dāvis Ozoliņš iepazīstināja klausītājus ar priekšlasījumu “Dante Aligjēri kā pestīšanas liecinieks Dievišķajā komēdijā”, bet RTI students Maksims Vlasovs piedāvāja ieskatu filozofa Martina Būbera darbā “Es un  Tu”, komentējot vienu tā  dialogu.

Savukārt RARZI students Arsēnijs Haitins bija pievērsies tādai aktuālai tēmai, kā veģetatīvās distonijas psiholoģiskie un  garīgie aspekti, bet sekcijas darbu noslēdza RARZI absolvente, Mg. rel. Baiba Pika ar referātu “Neredzīgu un vājredzīgu bērnu uztvere un  ieguvumi vizuālās un  taktilās mākslas nodarbībās”.

 

Sistemātiskās teoloģijas sekcijas priekšlasījumu autori bija pievērsušies pāvestu grāmatām un dokumentiem – RTI students Valters Vārpsalietis referēja par Benedikta XVI grāmatas “Jēzus no Nācaretes” II daļas 6.nodaļu, apcerot Kristus ciešanas Ģetzemanē,  bet RTI students Mārtiņš Kārklis piedāvāja šīs grāmatas 8.nodaļas apceri.

RARZI maģistrante Iveta Šaicāne piedāvāja ieskatu sv. Jāņa Pāvila II apustuliskās vēstules Mulieris dignitatem 5.punktā, izceļot Nācaretes Jaunavai dāvāto žēlastības pilnību nozīmi sievišķības pilnveidē, bet kā pēdējais sekcijā  referēja Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu bakalaura programmas students Andris Amoliņš par tēmu “Pāvesta Benedikta XVI apustuliskā vēstule Summorum Pontificum un to pavadošā instrukcija Universae Ecclesiae – īss kanonisks apskats”.

 

Trešā, Praktiskās teoloģijas sekcija izcēlās ar lielu tēmu dažādību – RARZI absolvente, Mg. rel. Stella Jurgena iepazīstināja klausītājus ar tēmu “Bailes un  to pārvarēšana Svētajos Rakstos”, bet RARZI maģistrante Inese Krompāne analizēja jēdzienu “iekšējā lūgšana” , balstoties uz Katoliskās Baznīcas katehismu un  sv. Terēzes no Avilas pieredzi.

Mg. geol., Mg. rel., RARZI absolvente, LU doktorante ģeoloģijā Agnese Marianna Miķelsone piedāvāja priekšlasījumuDārgakmeņi katoliskajā Tradīcijā”, bet sekcijas darbu pabeidza RARZI absolvente, Mg. rel. Dace Indrika ar referātu “Liturģiskais tērps un  reliģiskais muzejs. Latvijas un  Maltas pieredze”. ‘

Konferences darbs noslēdzās ar sekciju darba kopsavilkumu noslēguma plenārsēdē, kam sekoja sadraudzība, kur tika piedāvātas gan spēles, gan ikonogrāfijas meistardarbnīca, kā arī ekskursija pa Rīgas Garīgo semināru.

Kaut šogad svētku dalībnieku skaits bija mazāks, lielā zinātniskās konferences dalībnieku izvēlēto tēmu dažādība palīdzēja saskatīt  RARZI un  RTI studentus un pasniedzējus kā dažādus, dzīvus akmeņus, kas ar savām dažādajām spējām un  aicinājumiem veidos garīgu namu un  taps par svētu priesteru saimi (skat. 1Pēt 2, 5) nākotnes Latvijai.

RARZI absolvente Stella Jurgena


[1]Sal. KBK Nr. 1141-1142.

2017.10.05
Atskatoties uz RARZI Bakalaura programmas studentu izlaidumu

  

 

Marija Mežote

2017.09.05
Kapēlāna vēstule maijā

Dārgie RARZI studenti, pasniedzēji un darbinieki!

 

Esam Marijas mēnesī. Šajā mēnesī svinēsim arī Jaunavas Marijas parādīšanos trīs bērniem Fatimā, tieši pirms 100 gadiem. Viņa ieteica bērniem lūgties par pasaules mieru. Tāpēc gribētu veltīt šo vēstuli miera avotam.

,,Svētā Marija ir Miera karaliene, tā Baznīca viņu uzrunā. Tāpēc, kad tavā dvēselē, ģimenē vai profesionālajā vidē, attiecībās ar līdzcilvēkiem vai starp tautām valda satraukums, nepārstāj Viņu sveikt ar uzrunu: „Regina pacis, ora pro nobis! – Miera karaliene, lūdz par mums!” Vai tu esi to mēģinājis vismaz tad, kad zaudē mieru? Tu būsi pārsteigts par to, cik šāda lūgšana ir efektīva” (Vaga, 874).

Marija ir Karaliene, jo Jēzus ir Karalis: Viņš ir Karalis ne tikai kā Dievs, bet arī kā cilvēks, un ne tikai pēc dabas, bet arī tāpēc, ka ieguva šo titulu uzvarot nāvi uz krusta: „Kristus karaļvara izpaužas tajā, ka Kristus pievelk pie sevis visus cilvēkus caur savu nāvi un augšāmcelšanos” (KBK 786). Viņa karaļvalstība ir garīga un mūžīga – tā sākas jau virs zemes un piepildīsies debesīs. Viņā valstība ir svētuma un taisnīguma, mīlestības, patiesības un miera valstība. „Kristus, visas pasaules Ķēniņš un Kungs, ir kļuvis par visu cilvēku kalpu, Viņš "nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdotu savu dzīvību daudzu atpirkšanai" (KBK 786). Un Marija valda blakus savam Dēlam.

Marija ir siržu karaliene, jo viņa ir visskaistākā, vispilnīgākā radība: Jau kopš mūžības par māti savam Dēlam Viņš izvēlējās kādu Izraēļa meitu … Žēlsirdības Tēvs pirms sava Dēla iemiesošanās ir gribējis saņemt izvēlētās Mātes piekrišanu. Lai kļūtu par Dieva Māti, Jaunava Marija tika radīta žēlastības pilna. Marijas žēlastības pilnība nozīmē, ka, pēc Kristus, Viņa ir vissvētākā un piedalās īpašā veidā Svētās Trīsvienības dzīvē, kā Dieva Tēva meita, Dieva Dēla Māte un Dieva Svētā Gara līgava. Marija, mūsu Karaļa svētā Māte, mūsu sirds karaliene, par mums rūpējas tā, kā tikai Viņa to prot darīt. Līdzjūtīgā Māte, žēlastības tronis, mēs tevi lūdzam: iemāci mums sacerēt ar mūsu dzīvi un mums apkārt esošo dzīvēm pantu pēc panta vienkāršo mīlestības dzeju, kā tādu miera upi. Jo Tu esi neizsmeļamās žēlsirdības okeāns: visas upes ietek jūrā, un tomēr jūra nekļūst pilnāka.

Viņa ir mūsu Māte, nevis kāda augstu stāvoša, mums nesasniedzama persona. Marija, Kristus Māte, ir arī Baznīcas Māte. Marija ir Kristus mistiskās miesas māte: "Viņa, kā neviens cits, ir līdzdarbojusies Pestītāja darbā ar savu paklausību, ticību, cerību, dedzīgo mīlestību, lai dvēseles atgūtu pārdabisko dzīvi. Tāpēc žēlastības kārtībā Viņa ir kļuvusi mūsu Māte." (KBK 969-970).

Marija ir Apustuļu karaliene. Svētā Marija, Regina apostolorum – visu to karaliene, kuri karsti tiecas iepazīstināt ar Dēla mīlestību: Tu tik labi saproti mūsu nepilnības, lūdz piedošanu par mūsu dzīvi, par to, kas varēja būt par liesmu, bet kļuva pelni, par gaismu, kas vairs nespīd, par sāli, kas kļuvis pliekans. Dieva Māte, lūdzošā visvarenība, dod mums vienlaikus ar piedošanu, spēku dzīvot patiešām no ticības un mīlestības, lai mēs spētu nest citiem Kristus ticību.

Esiet drošsirdīgi! Jūs varat rēķināties ar Marijas, Regina apostolorum - Apustuļu karalienes, palīdzību. Dievmātes izturēšanās pret saviem bērniem ir mātes maiguma pilna, bet Viņa zina kā nolikt savus bērnus viņu tiešo pienākumu priekšā. Tiem, kuri Viņai tuvojas un kontemplē Viņas dzīvi, Marija vienmēr sniedz milzīgo labumu – ved viņus pie krusta, liekot viņiem vaigu vaigā apcerēt Dieva Dēla piemēru. Un, stājoties Jēzus vaiga priekšā, kur tiek pieņemts kristīgās dzīves izšķirošais lēmums, Marija aizlūdz par mums, lai mūsu uzvedība vainagotos ar samierināšanos starp mazo brāli – tevi un mani – un Tēva pirmdzimto Dēlu.

Marijai ir vara. Ja mēs to zinātu... Patiešām, nāvei nebija varas pār Viņu, gluži pretēji, Viņa ar miesu un dvēseli atrodas līdzās Dievam Tēvam, Viņa Dēlam un Svētajam Garam.

Kā mēs mīlam Mariju? Mums svarīgi būt ar Viņu dzīvās un personiskās attiecībās, lai tās būtu tiešas, dabiskas un spontānas. Mīlēt Mariju smalkjūtīgi un sirsnīgi – tā kā ikviens dēls vai meita izturas pret savu māti. Tūkstoš veidos paust Viņai savu mīlestību un uzlūkot Viņu ar paļāvības pilnu skatienu.  Nekad neļausim vēsumam sastindzināt šīs attiecības, lai tās vienmēr būtu sirsnīgas kā ģimenē, kurā bērns kā ikdienišķās uzmanības zīmi pasniedz mātei maizi, kad tās pietrūkts. Ja nejauši viņš tos aizmirst, tad noskūpsta vai noglāsta, ejot prom vai atgriežoties mājās, dāvā nelielu dāvaniņu, pāris sirsnīgus vārdus. Lai skatieni uz mūsu Mātes attēliem un šautru lūgšanas piepilda visu mūsu dienu.

Rožukronis ir spēcīgs ierocis un Mīlestības un kontemplatīvas dzīves skola: skaitīsim to vienmēr ar jaunu mīlestību, ar to spēcīgo ticību, kas pienākas bērnam, kurš pilnīgi paļaujas uz savu Māti.

Galvenais rožukronī ir kontemplēt noslēpumus, apcerēt tos. Apcerēt nenozīmē vienkārši atsaukt atmiņā. Apcere liek darboties domām, iztēlei, emocijām un vēlmēm. Šī mobilizācija ir nepieciešama, lai padziļinātu ticības pārliecību, veicinātu sirds atgriešanos un stiprinātu apņemšanos sekot Kristum. Kristīgā lūgšana par visatbilstošāko uzskata Kristus noslēpumu apceri, kā tas notiek garīgajā lasīšanā jeb rožukroņa lūgšanā. Ieliksim mūsu sirdi šajās lūgšanās.

Marija, Regina pacis, Miera karaliene, kam bija ticība un kas ticēji eņģeļa apsolījuma piepildījumam, palīdzi mums pieaugt ticībā, būt noturīgiem cerībā, iegremdēties Mīlestības dziļumos. Jo tieši to šodien, kad Viņš mums atklāj savu Vissvēto Sirdi, no mums sagaida tavs Dēls.

 

 

Pr. Alberto

KAPELĀNA VĒSTULE MAIJĀ

Marija Mežote

2017.27.04
KATOĻU STUDENTU DIENA 2017

KATOĻU STUDENTU DIENA 2017

Marija Mežote

2017.20.04
Laterāna Pontifikālās universitātes Bakalaura diplomu izsniegšana

Piektdien, 21. aprīlī pieci Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta studenti ― Dainis Stikuts, Signe Sestule, Inese Krompāne (m. Tabita), Ojārs Dernovs, Maija Dārzniece ― saņems Laterāna Pontifikālās universitātes Bakalaura diplomus.

Diplomu svinīgā izsniegšana un absolventu sveikšana notiks sv. Franciska baznīcā pēc Svētās Mises, ko plkst. 16. 30 svinēs V. E. Liepājas bīskaps Viktors Stulpins.

 

Visi laipni aicināti!

 

RARZI direktore

Žanete Narkēviča

Marija Mežote

2017.10.02
Pirmās studiju dienas Katoļu ielā

 

 

 

 

 

 

 

Marija Mežote

2017.10.02
Vēstule no Alberto Sančess saistībā ar RARZI kalpošanu adorācijas kapelā

Vēstule no Alberto Sančess saistībā ar RARZI kalpošanu adorācijas kapelā

Marija Mežote

2017.25.01
Ģimenes akadēmija

 

 

Marija Mezote

 
1 lapa no 2
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.