aktualitātes
aktualitates.gif
2008(2)  2009(7)  2010(6)  2011(22)  2012(40)  2013(51)  2014(55)  2015(49)  2016(32)  2017(26)  2018(39)  2019(26)  2020(34)  
2020.13.03
Direktores vēstule

Lai ir slavēts Jēzus Kristus!

Dārgie RARZI docētāji, studenti un darbinieki,

Vakar vakarā pieņemtais Ministru kabineta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” mums liek meklēt studiju iespējas tālmācības formā. Dažu dienu laikā mēs piedāvāsim vairākus variantus kā turpmāk varēsim rīkot lekcijas un pārbaudes darbus. Institūts savu darbu nepārtrauc un strādā ierastajā veidā.

Būsim vienoti lūgšanā par mūsu RARZI un arī par visiem, kas ciešs no Koronavīrusa un tā izraisītajām sekām. Atcerēsimies svētā Kārļa Boromeja aicinājumu, ko viņš teica smagas epidēmijas laikā – “Lūgšana un higiēna”. Būsim atbildīgi viens par otru un ievērosim piesardzības pasākumus.

Lai mums visiem liels miers un paļāvība uz Kungu šajā pārbaudījumā! Būsim vienoti ar Svēto Tēvu Francisku, kas īpašā veidā lūdzās par visiem, kas cieš: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-03/pope-francis-prayer-our-lady-protection-coronavirus.html

Ar cieņu,

Žanete Narkēviča

RARZI direktore

 

Pāvesta Franciska lūgšana:

 

Marija, Tu pastāvīgi izgaismo mūsu ceļu kā pestīšanas un cerības zīme.

Slimnieku veselība, mēs uzticam sevi Tev.

Pie Krusta Tu biji līdzās Jēzum viņa sāpēs ar nelokāmu ticību.

Tu, Romas tautas pestītāja, zini mūsu vajadzības.

Esam pārliecināti, ka parūpēsies par mums tā kā Tu to paveici Galilejas Kānā, lai prieks un svētku līksmība atkal atgrieztos pēc šī pārbaudījuma brīža.

Palīdzi mums dievišķās mīlestības Māte nostāties Tēva gribas priekšā un darīt to, ko Jēzus mums saka.

Lai Viņš, kas uzņēmās mūsu ciešanas un izcieta mūsu sāpes, caur Krustu mums dāvātu augšāmcelšanās prieku. Amen.

Ak, svētā Dievmāte, mēs meklējam patvērumu Tavā aizstāvībā.

Nenicini mūsu lūgšanas mūsu pārbaudījumu brīdī, bet atbrīvo mūs no visām briesmām, Tu godināmā un svētā Jaunava.

2020.12.03
Tiek atcelts seminārs „Garīgais impulss 9”

Sakarā ar koronavīrusa straujo izplatību tiek atcelts seminārs katehētiem "Garīgais Impulss" 20.03.-21.03. Tiem, kuri jau ir samaksājuši dalības maksu, nauda tiks pārskaitīta atpakaļ uz dalībnieka kontu.

2020.12.03
"Mana Pirmā Svētā Komūnija" Katehēzes darba burtnīca

Iznācis atkārtots mācību komplekta "Mana Pirmā Svētā Komūnija" Katehēzes darba burtnīcas metiens. Darba burtnīcas cena  3.20 EUR.  Var iegādāties RARZI, iepriekš sazinoties ar bibliotekāri Inesi Šaršuni vai katehēzes metodiskā centra vadītāju Lolitu Ērgli.

2020.10.03
RARZI Gavēņa laika rekolekcijas TIEK ATCELTAS!!!

2020.09.03
Par seksualitāti dažādos aicinājumos

Vārdus “celibāts” un “seksualitāte”, iespējams, grūti iedomāties vienā teikumā. Tomēr, atgādinot, ka seksualitāte ir “cilvēka būtiska personas dimensija”, RARZI rīkotais seminārs “Seksualitāte laulībā un celibātā” 20. februārī jau otro reizi pievērsās tēmai par šīs dimensijas izdzīvošanu garīgā kontekstā. Šoreiz – jau minēto dzīves aicinājumu ietvaros.

Seminārā kā lektori piedalījās medicīnas doktors, seksologs un psihoterapeits Dainis Balodis, psiholoģijas maģistre, izglītības psiholoģe, kustības “Laulāto Tikšanās” vadītāja Daina Žurilo, kanonisko tiesību doktors, Garīgā semināra pasniedzējs priesteris Andžejs Lapinskis, kā arī māsa Sofija Ošmjanska, Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta docente un garīgā līdzgaitniece. Semināru un tā diskusijas daļu vadīja māsa Inese Ieva Lietaviete un jezuītu tēvs Jānis Meļņikovs.

Seksualitāte un mainīgie morālie standarti

Definējot to, kas vispār ir seksualitāte, Dainis Balodis norādīja, ka tas ir cilvēka būtības centrālais aspekts no dzimšanas līdz nāvei.[1] Tāpat kā turpmākie runātāji, arī viņš norādīja, ka vienlaikus seksualitātes izpausme ir jebkura radoša darbība. Papildus no ārsta skatījuma sniegtajam ieskatam tajos fizioloģijas aspektos, kas saistīti ar seksualitātes funkcijām, D. Balodis pievērsās arī morālajiem standartiem, kas saistīti ar šo tēmu.

Kauns un lepnums – tie ir divi pašapzināto emociju galējie punkti, kas balstās pašnovērtējumā un sabiedrībā pastāvošajos morāles standartos. Šie standarti ir mainīgi, un sabiedrība laika gaitā piedzīvojusi pāreju no viena uz otru. Individuālā līmenī starp kaunu, vainas sajūtu un lepnumu atrodas apmulsums. Tāpat ārsts norādīja, ka morāles standartu mainīgumu un nepastāvīgumu mēs pieredzam tajā, ka, “pielāgojot baušļus savām vajadzībām”, veidojas dubultstandarti, piemēram, attiecībā uz novirzēm no normas. Ja oficiāli ekshibicionisms jeb intīmo zonu izrādīšana ir nepieņemama un tiek uzskatīta par seksuālu novirzi, tad uz vizuālo saturu orientētās sociālās tīklošanas vietnēs, kā, piemēram, Instagram, sava ķermeņa atkailināšana kļuvusi par sava veida normu popularitātes un pozitīvas reakcijas gūšanai.

Lai gan ārsta uzrunas mērķis nebija skart celibāta tēmu, atstājot to šī aicinājuma pārstāvjiem, viņš kādā brīdī norādīja savu pozīciju: “Celibātam kā reliģiskai praksei bija racionāla jēga konkrētā laika posmā, kad tā tika ieviesta kā uzstādījums [priesterības kontekstā]. Šobrīd sociālā struktūra mainījusies, tāpēc noteikti mainījusies arī celibāta jēga.”

Celibāts neizslēdz seksualitāti

Celibāta tēmai savas uzrunas veltīja gan priesteris Andžejs Lapinskis, gan karmelītu māsa Sofija Ošmjanska, skaidrojot tā nozīmi priesterības un konsekrētās dzīves aicinājumos, kas paredz atteikšanos no laulības, līdz ar to – arī seksuālām attiecībām. Abu uzrunu pamatā esošie vēstījumi bija līdzīgi – seksualitāte ir integrāla personības daļa, tā nekur nepazūd, izvēloties celibātu, bet tiek realizēta atšķirīgā veidā, kalpojot apkārtējiem cilvēkiem.

“Viens no izplatītākajiem mītiem par celibātu – priestera dzīve ir pakārtota vientulībai,” norādīja A. Lapinskis. “Tomēr celibāts pēc savas dabas domāts, lai priesteris būtu priekš visiem. [..] Prasība, lai priesteris līdzinās Kristum, caur celibātu tiek īstenota ne tikai tāpēc, ka Kristus nebija precējies un viņam nebija bērnu, bet tāpēc, ka Kristus ir Labais Gans, kas atdot dzīvību par ganāmpulku, nevis vienu atsevišķu aitiņu.”

Uzsverot, ka seksualitāte ir iekšēju procesu kopums, kreativitāte, A. Lapinskis norādīja, ka priesteris seksualitātes enerģiju, kas katrā no mums kā dzinējspēks un dāvana no Dieva attiecību veidošanai, izmanto, lai uzņemtos rūpes par draudzi un cilvēkiem, kurus apmeklē. “Priesteris savai draudzei atdod visu laiku, spēku, intelektu, arī vīrišķību.”

Bieži celibāts pats par sevi tiek uzskatīts par izaicinājumu, ar ko priesterim jācīnās, taču A. Lapinskis norādīja, ka “nobriedušam priesterim celibāts pats par sevi nebūs problēma. Celibāts kļūst par problēmu kā sekas kaut kam citam”. Tad varot uzdot jautājumu par garīgo dzīvi, attiecībām ar Kristu, kā arī draudzības attiecībām ar pārējiem, kas lielā mērā ir arī bīskapa un citu priesteru atbildība.

Šķīstība kā seksualitātes sastāvdaļa

Iesākot savu uzrunu, māsa Sofija Ošmjanska norādīja, ka šķīstība (nav runa par celibātu) nav tikai konsekrētās dzīves uzstādījums, bet gan ir vajadzīga, lai “seksualitāte būtu integrēta visā personā”. Katra aicinājuma ietvaros šķīstības tikums nozīmē personas līdzsvaru.

Kā seksualitātes funkcijas, kuras realizē konsekrētā persona, tika norādītas: (1) vienotība – tiekšanās pēc dziļas vienotības attiecībās ar Dievu; (2) mīlestības pieņemšana un dāvāšana attiecībās ar Dievu un līdzcilvēkiem; (3) apustuliskais auglīgums, kas nozīmē dot dzīvību, bet Evaņģēliskā nozīmē jeb sniedzot garīgu atbalstu. Tajā pat laikā seksualitāte celibātā nenozīmē vienkārši bezmiesisku mīlestību. Ņemot vērā, ka seksualitāti izprot kā dzīves dinamismu, enerģiju, tas nozīmē arī spēju gūt baudu no ikdienā notiekošajiem procesiem, darbiem.

Māsa Sofija nenoraidīja ideju, ka miesiskās un emocionālās tuvības ar kādu konkrētu cilvēku trūkums var būt sāpīgs, tomēr šī rēta var kļūt par satikšanās vietu, kur piedzīvot dziļākas attiecības ar Dievu.

Laikmets, kad sarežģīti veidot tuvas attiecības

Par seksualitātes realizēšanu aicinājumā uz ģimeni runāja Daina Žurilo. Viņa norādīja, ka dzīvojam sarežģītā laikmetā, jo “mūsdienu tehnoloģijas ir viens no domu, jūtu, emociju veicinātājiem, kas nereti ir fantāziju augļi un nav saistīti ar realitāti”.

Līdzīgi kā par celibātu, arī par ģimenes dzīvi pastāv mītiski uzskati. Kā vienu no tiem D. Žurilo norādīja regulāras, biežas seksuālas attiecības. Savas uzrunas laikā viņa centās uzsvērt to, ka tās ir rezultāts vienotībai, bet bieži pāru starpā rodas konfliktsituācijas, ir grūtības izlīgt un piedot, tāpēc ir grūti runāt par kopības sajūtu, kas ļautu pastāvēt tuvībai un intimitātei.

Pievēršoties pieaugušo spējai un, gluži pretēji, nespējai veidot patiesas, tuvas, stabilas attiecības, D. Žurilo uzsvēra arī posmus, kam bērna vecumā nepieciešams iziet cauri veselīgā veidā un kas iezīmē dažādas pamatvajadzības – drošība, autonomija, iniciatīva, pašvērtējuma nostabilizēšanās. “Ja ar tām viss ir kārtībā, tad cilvēks ir gatavs intīmām attiecībām. Bet tas nenozīmē, ka seksuālas attiecības vienmēr ir aktuālas. Vienkārši cilvēks ar prieku darīs visu, dzīvos ar prieku.”

Ko nozīmē seksualitāti izdzīvot veselīgi?

Semināra otrā daļa ietvēra diskusiju, kuras pamatā bija dalībnieku pirms semināra un tā laikā iesūtītie jautājumi lektoriem. Lielākoties tie skāra jautājumus par to, kā veselīgi izdzīvot savu seksualitāti un robežas attiecībās. Māsa Sofija kādā brīdī atzina, ka līdz tam bija šķitis, ka celibāta izdzīvošana ir Dieva dāvana, kas ļauj paveikt cilvēciski neiespējamo, taču Dainis Balodis bija licis saprast, ka un seksuālas attiecības nebūt nav veselīgas dzīves priekšnosacījums.

Viens no apgalvojumiem, kas bija atklājis vakaru – par seksu runā mums visapkārt un tā vien šķiet, ka “visi ar to nodarbojas” (skat. grafiku zemāk), bet runāt par to jēgpilnā un konstruktīvā veidā ir patiess izaicinājums. Tomēr vakars, kurā par celibātu (un dzīvi attiecībās) tika runāts seksualitātes kontekstā, patiesībā noslēdzās, īsti nemaz nenonākot spriedzes situācijā, jo, ja reiz izvēlēties dzīvi bez seksuālām attiecībām nav neveselīgs lēmums, tad seksualitāte iegūst savu nozīmi kā dzīvesprieka pamats un enerģijas avots sevis atdošanai kalpošanā.

Grafiks: IPSOS pētījums par uztveres kļūdām sabiedrībā

Fotogrāfijas: Dace Ignatova

pārpublicēts no http://katolis.lv/biblioteka/tematiskais-katalogs/celibats/seksualitate-lauliba-un-celibata.html


[1] Tā to definē Vispasaules Veselības aizsardzības organizācija, norādot, ka tas ietver “dzimumu, dzimtes identitāti un lomas, seksuālo orientāciju, erotismu, intimitāti un reprodukciju. To izsaka domās, fantāzijās, vēlmēs, nosacījumos, vērtībās, darbībās, ticējumos, lomās un attiecībās”.

 

 

2020.06.02
Seminārs katehētiem un kristīgiem skolotājiem „Garīgais impulss 9”

Aicinājums uz šķīstību: pusaudžu seksuālās audzināšanas izaicinājumi un iespējas katehēzē

“Un Jēzus pieņēmās gudrībā un gados, un žēlastībā pie Dieva un cilvēkiem.” (Lk 2, 52)

RARZI Katehēzes metodiskais centrs turpina seminārā „Impulss 8” aizsākto tēmu par pusaudžu katehēzi Iestiprināšanas sakramenta saņemšanai. Šoreiz seminārs ir veltīts pusaudžu morālās formācijas veicināšanai katehēzē, uzsverot seksuālās audzināšanas problemātiku un nepieciešamību katehēzes nodarbībās.

Semināra mērķis: Iepazīstināt priesterus, katehētus un kristīgās mācības skolotājus ar pusaudžu seksuālās audzināšanas iespējām un metodēm katehēzē un kristīgajā mācībā.

Semināra rīkotājs: Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta Katehēzes metodiskais centrs sadarbībā ar Latvijas kristīgo skolotāju asociāciju.

Semināra mērķauditorija: Priesteri, katehēti, kristīgie skolotāji un visi, kas darbojas izglītības laukā.

Semināra norises laiks: 20.03.20. plkst.15.00 – 21.03.20. plkst.16.00

Semināra norises vieta: Rīga, Katoļu iela 16, RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS, LATVIJAS STARPDIECĒŽU AUGSTĀKAIS GARĪGAIS SEMINĀRS.

Semināra dalības maksa: 25.00 EUR ar naktsmājām; 13.00 EUR bez naktsmājām.

Dalības maksu ieskaitīt RARZI kontā. Ārkārtējos gadījumos būs iespēja veikt maksājumu skaidrā naudā semināra laikā.

Nakšņošanas iespējas: Katoļu iela 16 (RARZI); Drustu iela 36a (Betānijas Dominikāņu māsas).

Pieteikšanās semināram līdz 16.03.2020. Tiem, kuriem ir nepieciešamas naktsmājas, lūgums pieteikties savlaicīgi, jo nakšņošanas vietu skaits ir ierobežots. Ja ir iespēja nakšņot pie radiem vai draugiem, lūgums to izmantot.

Pieteikšanās semināram: lolita_ergle@inbox.lv; mob. tālr. nr. 29527064

Semināra dalībnieki saņems apliecību par 16 stundu izglītības programmu.

Piesakoties ir nepieciešami sekojoši dati: vārds, uzvārds, draudze/ skola, mobilā tel. nr., e-pasts.

RARZI rekvizīti: Nodibinājums “Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts”
LPU FILIĀLE RARZI – interneta bankas saīsinājums
Reģistrācijas nr. 40003501407
Juridiskā adrese: Katoļu iela 16, Rīga LV-1003
SWEDBANK
IBAN: LV25HABA0001408056042
S.W.I.F.T.: HABA LV 22

Maksājuma mērķī norādiet: dalības maksa ar naktsmājām vai dalības maksa bez naktsmājām.

Semināra programma

20.03.20. Piektdiena

14.30-15.00 Reģistrācija un iesildīšanās (tikšanās prieks pie kafijas tases).

15.00-16.30 "Kā ar jauniešiem runāt par TO?" Dainis Pandars (kustības "Īsta Mīlestība Gaida" vadītājs).

16.30- 17.30 Svētā Mise Sv. Franciska baznīcā.

17.30-18.00 Vakariņas.

18.15 – 19.45 „Gribas aspekts bērnu un pusaudžu morālajā attīstībā J.A. Studenta audzināšanas modelī”. Tēvs Sergejs Dominiks Ivanovs

20.00 Došanās uz naktsmājām.

20.03.20. Sestdiena

8.15- 8.45 Brokastis

9.00-10.30 „Miesas teoloģija – labā vēsts cilvēka seksualitātei”. Pētījums par Latvijas pusaudžiem. Inga Svētiņa

10.45-12.15 „Pusaudžu vērtībizglītība Dimzēnos” Labās prakses piemērs darbam ar pusaudžiem un jauniešiem. (Pusaudžu rekolekciju iespējas Dimzēnos). Edgars Svētiņš

12.30 -13.00 Pusdienas.

13.00-14.30 „Cilvēka seksualitāte – dāvana un uzdevums. Seksuālās audzināšanas uzdevumi un metodes”. Pr. Andris Ševels

14.45 – 15.30 Uzruna, aizlūgumi un svētība. Pr. Aleksandrs Stepanovs

15.30-16.00 Refleksija par seminārā gūto un tā praktisko pielietojumu draudzēs.

 

Pasākumu atbalsta 

 

2020.28.01
Pieteikšanās semināram "Seksualitāte laulībā un celibātā"

Reģistrācija caur saiti https://ej.uz/seksualitategarigums

2020.28.01
Laulība un celibāts – lielie izaicinājumi mūsdienu kultūrā

Ceturtdien, 20. februārī, Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) aicina uz kārtējo starpdisciplināro semināru par seksualitātes un garīguma integrāciju. Šoreiz tēma ir "Seksualitāte laulībā un celibātā", jo jau iepriekšējā diskusijā, kas norisinājās 2019. gada oktobrī, lielu klausītāju interesi raisīja praktiski jautājumi, kas saistīti ar seksuālām attiecībām ārpus laulības, kā arī seksualitātes izdzīvošanu, neesot laulībā.

Celibāts (no latīņu valodas caelebs – "neprecēts, dzīvot vienam") šaurākā nozīmē attiecas uz ordinētiem Baznīcas kalpotājiem, kas izvēlas sevi nedalīti veltīt Kungam "debesu valstības dēļ" (Mt 19, 12). Plašākā nozīmē celibāta dzīvesveidu var attiecināt arī uz visiem tiem, kuri atturas no seksuālajām attiecībām. Tas sasaucas ar vispārējo aicinājumu kristiešiem dzīvot šķīstībā "tādā veidā, kādā to visiem nosaka morāliskais likums un atkarībā no tā, vai viņi ir precējušies vai ne." (Katoļu Baznīcas Katehisms, 2349) Tātad – atturēšanās no seksuālas tuvības attiecas gan uz jauniešiem, kas nav laulājušies, gan cilvēkiem, kuri ir šķīrušies un dzīvo jaunās attiecībās, atraitņiem, cilvēkiem, kuri nevar izveidot pilnvērtīgu laulību kādu objektīvu ierobežojumu dēļ (nopietnas saslimšanas, neauglība, homoseksuāla orientācija u.c.)

Diemžēl šī objektīvā norma atturēties no seksuālām attiecībām ārpus laulības mūsdienu seksualizētajā pasaulē bieži vien šķiet neizpildāma – pat kristiešu vidū, savukārt nekristiešu vidū – tiek uztverta par anomāliju vai cilvēka tiesības ierobežojošu noteikumu. Un ļoti bieži ciešanas izraisa tieši "negribēts celibāts" (involuntary celibate) – nespēja atrast partneri, neraugoties uz cilvēka ilgām pēc attiecībām.

Bet vai tiešām celibāts ir tikai ierobežojums, nevis svētība un pilnvērtīgs dzīvesveids? Ko celibātā (brīvprātīgi izvēlētajā / vai arī "negribētajā") dzīvojošie var mācīties no laulātajiem, kuru aicinājums ir saglabāt uzticību arī tad, kad dzīvesbiedrs pieviļ, kad kļuvis fiziski nepatīkams vai neapmierina viņu vajadzības? Kā dzīvot par spīti kārdinājumam otru pamest?  Semināra diskusiju fokusā būs arī izaicinošais jautājums – vai un kā vīrietim un sievietei ir iespējams izdzīvot savu seksualitāti bez intīmas tuvības un seksuālām attiecībām? Paneļdiskusijā piedalīsies ārsts seksologs un psihoterapeits Dainis Balodis, psiholoģe un kustības "Laulāto Tikšanās" starptautiskās misijas vadītāja Daina Žurillo, priesteris, RTI docents Andžejs Lapinskis un RARZI docente, morālteoloģijas pasniedzēja māsa Sofija (Irēna Ošmjanska).

Semināru mērķis ir piedāvāt tālākizglītības iespējas pastorālā darba veicējiem, garīdzniekiem, psihiskās veselības aprūpes un sociālās jomas profesionāļiem, kā arī citiem klausītājiem, kuriem interesē teoloģijas un psiholoģijas starpdisciplinārā dialoga jautājumi.  Dažādu viedokļu apmaiņā seminārā tiks meklētas iespējas, kā integrētā veidā sniegt psiholoģisko un pastorālo palīdzību situācijās, kurās cilvēki saskaras ar savas seksualitātes izdzīvošanu "trausluma un nepilnības situācijās" (Amoris Laetitia, 296).

Dalības maksa 20. februāra pasākumā ir 10 eiro (ar pārskaitījumu), pasākumā dienā – 15 eiro. Pēc semināra būs iespēja saņemt tālākizglītības apliecību par dalību seminārā. Lai pieteiktos, jāreģistrējas elektroniski šeit.

Dalības maksu lūdzam pārskaitīt uz RARZI kontu līdz 17. februārim:

LPU FILIĀLE RARZI

Reģistrācijas nr. 40003501407

Juridiskā adrese: Katoļu iela 16, Rīga LV-1003

SWEDBANK

IBAN: LV25HABA0001408056042

S.W.I.F.T.: HABA LV 22

 

Video no iepriekšējā semināra

2020.08.01
RARZI un RTI sadraudzības diena

14. decembrī Ikšķiles Karmela klostera durvis bija viesmīlīgi atvērtas RARZI un RTI studentu un docētāju lūgšanas un sadraudzības dienai. Adventa laika gaisotnē visiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja sagatavoties Kunga dzimšanas svētkiem.

Sadraudzības diena sakrita ar Karmela lielā svētā Jāņa no Krusta svētkiem, tāpēc šī diena sākās ar viņam veltītu apceri, ko vadīja RARZI un RTI docētāja m. Sofija.

Pārsteidzoša dāvana bija Fatimas Dievmātes ceļojošās skulptūras viesošanās Karmelā – svinīgā procesijā 100 baltu rožu ietērpā tā tika ienesta kapelā un īpašā veidā godināta.

Pasākuma kulminācija bija Svētā Mise, ko vadīja V. E. bīskaps Andris Kravalis. RARZI un RTI apvienotais koris bija sagatavojis svētā Jāņa no Krusta svētku Misei veltītus dziedājumus.

Mises noslēgumā abi Institūti pateicās LR vēstniecei Austrijā, bijušai vēstniecei pie Svētā Krēsla Veronikai Ertes kundzei par auglīgo sadarbību, kas veidojās kopīgi strādājot pie kardināla Koha, kardināla Parolina, kardināla Turksona un jo īpaši pāvesta Franciska vizītes pasākumu organizēšanas.

Pēc Svētās Mises bīskaps Andris Kravalis svinīgi pasniedza ar laba vēlējumiem, maģistra diplomus  trīs absolventiem, Ivetai Šaicānei, Ingai Svētiņai un Ojāram Dernovam, kas ieguva pastorālā konsultanta kvalifikāciju.

Diena noslēdzās ar patīkamām un draudzīgām sarunām pie pusdienu galda un ikviens no šī pasākuma devās mājup garīgi atjaunojies un sagatavojies Ziemassvētkiem.

Šo īpašo sirds noskaņu izsaka kādas studentes - Ingrīdas Slišānes poētiska apcere:

Ar klusām ilgām mēs steidzāmies pēc vēl viena mīlestības kumosiņa uz Jēzus atvērtajām rokām. Bija gaidoša noskaņa, skatoties liesmojošās Adventa svecēs, kas sildīja Karmela māsu klosteri.

Patiesībā vairāk par sveču liesmām šo notikumu sasildījām mēs paši, ļaujoties Dieva mīlestībai svētā Jāņa no Krusta Dziesmu dziesmas apcerē - kā baltas, plīvuros ietērptas līgavas vēlējāmies pieņemt aicinājumu ieiet Marijas sirds telpā, kas mūs aizved pie Līgavaiņa. Svētā Jāņa no Krusta Dziedājumu mistiskā oāze atkausēja apsarmojušās sirds durvis, atverot to dievišķai tagadnei.

Kopība skatienos, vārdos, asarās, smaidos aicināja uzlūkot savu tuvāko mīlestībā. Vēl dodoties mājup sirdī virmoja svētku prieks. Siltā gaisma izgaismotajos logos liecināja tikai par vienu - es Tevi mīlu!

 

RARZI direktore Žanete Narkēviča

Foto Ermīns Kaminskis

 

 

 

 

 
2 lapa no 2
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.