2 lapa no 2
Jānis Iljins
Mg.sc.comp.
Vieslektors
e-pasts: janis.iljins @ di.lv
Datorzinības

Inese Švekle
Mg.oec.
Pasniedzēja
e-pasts: i.svekle[at]gmail.com
Sociālo projektu menedžments

Valērijs Kudrjavcevs OESSH
Mg. sc. rel.
Pasniedzējs
e-pasts: v.kudrjavcevs @ rarzi.lv
Ievads senebreju valodā

Ņina Skangale-Začeste
Mg. theol.
Lektore
e-pasts: nina.skangale @ inbox.lv
Ikonogrāfija

Līga Roķe-Reimate
Mg. psych.
Pasniedzēja
liga.roke[at]gmail.com
Personības teorijas konsultēšanā

Zita Goldšmite
Mg. paedl.
Pasniedzēja
e-pasts: goldsmite@hotmail.com
Modernās valodas/angļu valoda

 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.