Ko un kā pie mums studē?

E-pasts Drukāt PDF

Kas mēs esam?

 

Mēs pastāvam kopš 1992. gada ciešā sadarbībā ar Rīgas Garīgo semināru, kur studē nākamie Katoliskās Baznīcas priesteri. 2000. gadā mēs kļuvām par Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāli. Šī Universitāte īpašā veidā ir Pāvesta universitāte, slavena ar savām Filozofijas un Teoloģijas fakultātēm un ar savu Juridisko fakultāti.

 

Mēs vēlamies būt uzticīgi Katoliskās Baznīcas garajai augstākās izglītības tradīcijai, ko ļoti augstu novērtē Rietumeiropā un visā pasaulē. Itālijā, Francijā un Lielbritānijā daudzas katoļu universitātes tika dibinātas jau 13. gadsimtā un tām bija liela loma Eiropas civilizācijas attīstībā.

   

Kā pie mums studē?

    

Pie mums var studēt ar reliģiju saistītās zinātnes ─ teoloģiju, filozofiju, pedagoģiju, psiholoģiju un pastorālo aprūpi. Līdzās zināšanu apgūšanai mūsu augstskolā, jūs varēsiet padziļināt savu garīgo dzīvi un iesaistīties Baznīcas dzīvē. Studijas Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā ir laba iespēja mācīties veidot patiesākas attiecības ar citiem un ieklausīties mūsdienu cilvēku jautājumos, lai aizvien labāk viņus saprastu un tiem kalpotu.

Mūsu mērķis ir sekmēt katras personas pilnvērtīgu attīstību un briedumu, tādēļ paralēli zinātniskajai studiju programmai tiek piedāvāta arī garīgās izaugsmes programma. Turklāt visi ir aicināti veidot ģimenisku sadraudzību, aktīvi piedaloties dažādos Institūta un Garīgā semināra veidotos pasākumos.

Ko mēs piedāvājam?

   

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

„Humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā”

Baccalaureato in Scienze Religiose

Reflektantiem ar vispārējo vai profesionālo vidējo izglītību ─ trīs gadu 3 mēnešu nepilna laika klātienes studijas.

Profesionālā maģistra studiju programma „reliģija” ar kvalifikāciju „filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs”

Licenza in Scienze Religiose

Profesionālā maģistra studiju programma ar kvalifikāciju „pastorālais konsultants”

Licenza in Scienze Religiose

Reflektantiem ar humanitāro zinātņu bakalaura grādu reliģijā vai tam pielīdzināmu izglītību teoloģijā vai reliģijā, kas iegūta Vatikāna Izglītības kongregācijas atzītā mācību iestādē ─ divarpus gadu nepilna laika klātienes studijas.

Katoliskās teoloģijas pamatkurss

Interesentiem ar jebkura veida iepriekšējo izglītību, kas vēlas iegūt/nostiprināt pamatzināšanas katoliskajā teoloģijā - 1 gads nepilna laika klātienē

Kādēļ šāda izglītība?

 

Atbildot mūsdienu mainīgās pasaules izaicinājumam, mūsu Institūts piedāvā studijas, kas palīdz atrast nepārejošas dzīves vērtības un stabilu cilvēciskās eksistences pamatu. Mūsu augstskola turpina pasaules senāko universitāšu tradīcijas un pamato šeit apgūstamās zināšanas Dievā, visa esošā Radītājā, tādējādi sniedzot atbildes uz mūsdienu pasaules ekonomiskajiem, politiskajiem, sociālajiem un morālajiem jautājumiem. Studijas Austākajā Reliģijas zinātņu institūtā attīsta izpratni par to, kas ir būtisks pilnvērtīgas personības un vispārcilvēciskās vērtībās pamatotas sabiedrības attīstībai.

Pie mums studē cilvēki, kuri meklē atbildes uz eksistenciāliem jautājumiem, kas palīdz atrast ceļu uz laimīgu un tuvākmīlestībā iesakņotu dzīvi. Ar savām zināšanām un talantiem viņi vēlas kalpot saviem līdzcilvēkiem. Baznīca nevar attīstīties bez katehēzes (ticības izpratnes), sabiedrība nevar ilgstoši pastāvēt bez izglītošanās pamatvērtībās. Mēs nevaram atrast savu vietu dzīvē un būt laimīgi, ja nesaprotam, kā šī pasaule un katrs no mums ir iekārtoti un kāds ir mūsu galamērķis.

Mēs apzināmies, ka sabiedrībai ir vitāli nepieciešama garīga atveseļošanās, kas ir ekonomiskās, politiskās un sociālās atveseļošanās pamats. Latvijas sabiedrībai ir vajadzīgi cilvēki, kas var kvalitatīvi veikt šo kalpojumu sabiedrībai skolās, draudzēs, sociālajos dienestos, kā arī jebkurā ģimenē, kustībā vai darba kolektīvā, jo pļaujas lauks ir liels, bet strādnieku maz (sal. Lk 10,2)

Tādēļ nāciet pie Dzīvības avota, lai jums un jūsu līdzcilvēkiem nekad neslāptu pēc Patiesības, Miera un Laimes (sal. 7,37-38; Mt 11,28)

 

 

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.