Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā"

E-pasts Drukāt PDF

Baccalaureato in Scienze Religiose

Kods: 43221

120 krp, 180 ECTS

Studiju ilgums nepilna laika klātienē - 3 gadi un 3 mēneši

Studiju programmas īstenošana

Studijas paredzēts īstenot nepilna laika klātienes studiju formā; Lekcijas, nodarbības un pārbaudījumi notiks no septembra līdz jūnija beigām katru nedēļu piektdienās no 17.30 līdz 20.50 un sestdienās no 9.00 līdz 16.15 RARZI lekciju telpās Rīgā Katoļu ielā 16B

Studiju programma akreditēta.

Studiju maksa: 85.00  mēnesī (10 mēneši gadā) (850.00  gadā)

Prasības uzņemšanai: skat. uzņemšanas noteikumus

Anketa un iesniedzamo dokumentu saraksts

 

A - obligātā daļa (82 krp, 123 ECTS)

I. Attiecīgās zinātņu nozares pamatnostādnes, pamatprincipi un metodoloģija

(52 krp, 78 ECTS)

1. Filozofija

Krp

ECTS

 

Gnozeoloģija

2

3

eksāmens

Metafizika

2

3

eksāmens

Filozofiskā antropoloģija

2

3

ieskaite

Ētika

2

3

eksāmens

2. Teoloģija

 

 

 

Ievads Bībeles ekseģēzē

2

3

eksāmens

VD ekseģēze

6

9

eksāmeni

JD ekseģēze

6

9

eksāmeni

Dogmātiskā teoloģija

16

27

eksāmeni

Morālteoloģija

10

15

eksāmeni

Seminārs teoloģijas metodoloģijā

2

3

ieskaite

Garīgās dzīves teoloģija

2

3

eksāmens

II. Zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības vēsture un aktuālās problēmas

(12 krp, 18 ECTS)

Filozofijas vēsture

4

6

eksāmens

Baznīcas vēsture un patroloģija

6

9

eksāmens

Pasaules reliģiju vēsture

2

3

ieskaite

III. Zinātņu nozares vai apakšnozares raksturojums un problēmas starpnozaru aspektā

(18 krp, 27 ECTS)

Fundamentālteoloģija

4

6

eksāmens

Liturģika

2

3

eksāmens

Kanoniskās tiesības

2

3

eksāmens

Psiholoģija

4

6

eksāmens

Kultūras vēsture

2

3

eksāmens

Modernās valodas/angļu val.

4

6

ieskaite

B daļa - obligātās izvēles daļa (20 krp, 30 ECTS)

Filozofijas-dogmatikas bloks

Teodiceja

2

3

ieskaite

Ievads kristīgajā filozofijā

2

3

eksāmens

Ģimenes pastorālpsiholoģija

2

3

ieskaite

Seminārs dogmatikā

4

6

ieskaite

Pastorālteoloģija

2

3

eksāmens

Baznīcas sociālā mācība

2

3

ieskaite

Studiju darbs   (iesniegums darba tēmai)

2

3

ieskaite

Reliģijas pedagoģija I

2

3

ieskaite

Seminārs garīgās dzīves teoloģijā

2

3

ieskaite

Morālteoloģijas-vēstures bloks

Latvijas kultūras vēsture

2

3

ieskaite

Speckurss Baznīcas vēsturē

2

3

ieskaite

Ģimenes pastorālpsiholoģija

2

3

ieskaite

Seminārs morālteoloģijā

4

6

ieskaite

Pastorālteoloģija

2

3

eksāmens

Studiju darbs   (iesniegums)

2

3

ieskaite

Baznīcas sociālā mācība

2

3

eksāmens

Reliģijas pedagoģija I

2

3

ieskaite

Seminārs garīgās dzīves teoloģijā

2

3

ieskaite

C - brīvā izvēles daļa (3 priekšmeti = 6 krp, 9 ECTS)

Reliģijas psiholoģija

2

3

ieskaite

Mūzikas psiholoģija

2

3

ieskaite

Datorzinības

2

3

ieskaite

Ievads kognitīvajā psiholoģijā

2

3

ieskaite

Kristīgā māksla

2

3

ieskaite

Ģimenes reliģijas pedagoģija

2

3

ieskaite

Garīgās dzīves noslēpums

2

3

ieskaite

Ievads ebreju valodā

2

3

ieskaite

Ievads sengrieķu valodā

2

3

ieskaite

Ievads latīņu valodā

2

3

ieskaite

Latviešu valoda

2

3

ieskaite

Vieslektoru kursi

2

3

ieskaite

Bakalaura darbs un gala pārbaudījums (12 krp)

Bakalaura darbs + gala pārbaudījums (tēžu eksāmens) (iesniegums darba tēmai)

12

18

eksāmens

Kopā

120

180

 

 
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI

 


.