Home

RARZI Studiju plāns 2016./2017. akad. māc. gadam

E-pasts Drukāt PDF


Studiju_plāns  2016.-2017. II semestris

(visas studiju programmas vienā failā)

Akadēmiskā bakalaura studiju programma  Humanitāro zinātņu bakalaurs reliģijā

Profesionālā maģistra studiju programmas „Reliģija” ar kvalifikāciju pastorālais konsultants

Profesionālā maģistra studiju programma "Reliģija" ar kvalifikāciju filozofijas, ētikas un kristīgās mācības skolotājs

Mūžizglītības programma

pēdējie labojumi veikti 09.09.2016.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 02 jūnijs 2017 14:27  
 

APTAUJA


Institūta svarīgākā misija ir?
skolot ticības mācības skolotājus un kapelānus
evaņģelizēt neticīgos
veicināt sabiedrībā integrālu skatījumu uz cilvēku
sekmēt studentu izpratni par teoloģiju

PARTNERI